Uusi verkkokoulutus betonirakentamisesta opintotarjontaan lukuvuonna 2023-2024 - Hämeen ammattikorkeakoulu
Uusi verkkokoulutus betonirakentamisesta opintotarjontaan lukuvuonna 2023-2024

Uusi verkkokoulutus betonirakentamisesta opintotarjontaan lukuvuonna 2023-2024

07.06.2023 09:09

HAMKin ja Lujabetoni Oy:n yhteistyönä kehitettiin ja pilotoitiin lukuvuoden 2022-2023 aikana betonirakentamisen perusteita käsittelevä koulutus. Yhteistyön tuloksena syntynyt kahden opintopisteen laajuinen Betonirakentamisen perusteet -opintojakso sisältyy jatkossa HAMKin rakennusinsinöörien ja -mestareiden tutkintokoulutukseen. Avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaan vastaava opintojakso on tulossa lukuvuoden 2023-2024 aikana. Opintojakson voi suorittaa kokonaan itsenäisesti verkossa opiskellen.

Tiedote

Aloite betonialalle soveltuvan koulutuksen kehittämisestä tuli HAMKin pitkäaikaiselta yhteistyökumppanilta Lujabetoni Oy:ltä. Yhteisen ideoinnin tuloksena päädyttiin kehittämään työn ohella suoritettavissa oleva, betonialan ja betonirakentamisen perusosaamista lisäävä ja syventävä amk-tason koulutus. Koulutuksen kohderyhmäksi määriteltiin erityisesti opintojen alkuvaiheessa olevat rakennusalan opiskelijat sekä muilta toimialoilta betoniteollisuuteen tai betonirakentamisen pariin siirtyneet toimihenkilöt ja työntekijät. Koulutus päätettiin suunnata henkilöille, joilla on jonkin verran teknistä perustietämystä ja jotka haluavat hankkia perustiedot betonin ominaisuuksista ja betonirakentamisesta.

Koulutuksen sisältö jaettiin kuuteen osaan, jotka ovat:

  • Tietoa betonista ja betoniteollisuudesta
  • Betoni materiaalina
  • Betoni kantavissa rakenteissa
  • Betonialan ympäristönäkökulmat
  • Betonirakenteiden suunnittelun perusteita
  • Betonin ja betonielementtien valmistus tehtaalla

Verkko-oppimisympäristö Moodlessa suoritettavan koulutuksen toteuttamiseen osallistui myös suomalaisia betonirakentamisen ja betonialan asiantuntijoita. Asiantuntijoiden luentovideot toimivat sekä itsenäisinä koulutusmateriaaleina että johdantona käsiteltäviin teemoihin. Yhteistyössä Lujabetoni Oy:n kanssa kuvattiin valmisbetonin ja betonielementtien valmistuksen perusteita käsittelevät koulutusvideot. Koulutuksen sisältö viimeisteltiin pilottiryhmiin osallistuneilta opiskelijoilta kerättyjen palautteiden ja kehittämisideoiden perusteella.

HAMKin Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan sekä Jatkuvan oppimisen toimijat haluavat kiittää lämpimästi koulutuksen kehittämiseen ja pilotointiin osallistunutta Lujabetoni Oy:n henkilöstöä, betonialan asiantuntijoita sekä muita projektin toteuttamiseen osallistuneita henkilöitä.

Avoimen ammattikorkeakoulun kautta opintojaksolle voivat osallistua kaikki aihepiiristä kiinnostuneet. Päivitämme tiedot tälle sivulle, kun koulutus on lisätty avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaan. 

Heini Liminka, koulutussuunnittelija