Hyppää sisältöön
Home Ajankohtaista saavutettavuudessa lokakuussa 2023

Ajankohtaista saavutettavuudessa lokakuussa 2023

HAMKin saavutettavuusverkosto kokoontui ajankohtaisten aiheiden pariin lokakuun lopussa. Eri yksiköistä ja toiminnoista nousi esiin viisi yhteistä teemaa: kampusten esteettömyys, tietojärjestelmien saavutettavuus, viestintä, kahden kielen käyttö ja saavutettavuussuunnitelman jalkauttaminen.

Kampukset

Kaikkien HAMKin kampusten esteettömyyttä on arvioitu jo aiemmin. Nyt on otettu tarkasteluun erityisesti kampuskirjastot. Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa sijaitsevaan pääkirjastoon ollaan hankkimassa induktiosilmukkaa.
Liikuntahalleissa huomiota kiinnitetään mm. opasteisiin. Tiedossa on, että vanhoissa kiinteistöissä tarvitaan esteettömyyden parantamiseksi myös vaihtoehtoisia tai avustavia järjestelyjä.

Tietojärjestelmät

HAMKissa 84 erilaista opiskeluun liittyvää tietojärjestelmää. Niiden saavutettavuuden kartoitus on aloitettu jo keväällä. Tähän mennessä saavutettavuusselosteet on saatu 36 järjestelmästä. Näiden perusteella arvioidaan nyt, kuinka moni järjestelmistä yltää vaadittuun AA-tasoon ja kuinka monessa järjestelmässä on vielä kehitettävää.
Samaan aikaan mietintämyssyssä on, miten korkeakoulut voisivat tehdä yhteistyötä: käytetyt järjestelmät ovat monissa korkeakouluissa samoja.
Myös verkkokaupan saavutettavuutta on arvioitu, ja siinä on tunnistettu korjattavaa. Tähän työhön haetaan vauhtia myös Verkkokaupan saavutettavuuden seminaaripäivästä.

Viestintä

Käynnissä olevan verkkosivu-uudistuksen yhteydessä on tarkasteltu koko alustaa ja siihen liitettyjä palveluita. Sisältöjä on osittain kirjoitettu uusiksi, ja keskustelua on käyty uusien brändikuvien vaihtoehtokuvauksista. Myös somesisältöjen saavutettavuuteen on kiinnitetty huomiota.
Niin ikään julkaisuissa on tarkasteltu artikkeleiden, postausten ja tiedostojen teknistä saavutettavuutta. Sisällöllisen saavutettavuuden parantaminen on tähänkin saakka kuulunut julkaisutoimittajan työhön.
Henkilöstöintrassa olevia ohjeita on alettu purkaa liitetiedostoista suoraan verkkosivuiksi. Niiden saavutettavuus on käyttäjälle parempi ja niitä on myös yksinkertaisempaa tehdä ja päivittää kuin erillisiä tiedostoja.

Kaksikielisyys

Suomen ja englannin kielen käyttö puhuttaa. Saavutettavuusverkoston tapaamisessa pohdittiin, miten kummankin kielisiä käyttäjiä voitaisiin palvella mahdollisimman hyvin, mutta tarkoituksenmukaisesti. Vaihtoehtoja on: Avustavia teknologioita voitaisiin hyödyntää aiempaa paremmin (esim. verkkokokousten reaaliaikainen käännöstekstitys). Selkokieli voisi auttaa opiskelijoita, jotka puhuvat suomea toisena kielenä tai ovat vasta opettelemassa sitä.
Kieliasia vaatii vielä paljon pohtimista – ja tekemistä!

Saavutettavuussuunnitelma

HAMKin yksiköiden käyttöön on suunniteltu toimintamalli, jonka avulla saavutettavuussuunnitelmassa tavoitellut asiat saadaan kulkemaan läpi organisaation. Eri kampuksilla ja eri yksiköissä kuitenkin tehdään töitä hieman vaihtelevin tavoin, eikä yhtä ainoaa toimintatapaa ole. Nyt etsitään yhdessä hyviä käytäntöjä sille, millaisissa rakenteissa ja kohtaamisissa tietoa viedään eteenpäin, missä päätöksiä tehdään ja missä toteutumia seurataan.
Suunnitelman tavoitteista jokaista hamkilaista koskee oman saavutettavuusosaamisen kasvattaminen. Lukuvuoden ensimmäisenä askeleena on päätetty, että jokainen suorittaa eOppivan koulutuksen Saavutettavuus ja digipalvelulain vaatimukset.