Hyppää sisältöön
Home Alueellisia ratkaisuja ruokahävikin ja -jätteen vähentämiseksi – HAMK mukana eurooppalaisessa hankekonsortiossa

Alueellisia ratkaisuja ruokahävikin ja -jätteen vähentämiseksi – HAMK mukana eurooppalaisessa hankekonsortiossa

Julkiset alueelliset toimijat voivat merkittävästi vaikuttaa ruuantuotannon eri vaiheisiin ja kannustaa innovaatioihin ruokahävikin ja -jätteen vähentämiseksi. Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) kasvattaa yhdessä Hämeen liiton ja eurooppalaisten kumppaneiden kanssa kahdeksan eurooppalaisen alueen kyvykkyyksiä kehittää ohjauskeinoja, jotka vauhdittavat ruokahävikin ja -jätteen vähentämistä. 

Euroopan on vähennettävä ruokahävikkiä ja -jätettä ruokaketjun jokaisessa vaiheessa. Ruokahävikki ja -jäte muodostavat 5 % ruuankulutuksen hiilijalanjäljestä, ja ne synnyttävät Euroopan Unionille kustannuksia arviolta 130 miljardia euroa vuodessa. EU:n ruokahävikki- ja ruokajätefoorumi (EU Platform on Food Losses and Food Waste) tukee alan toimijoita ennaltaehkäisemään ruokahävikkiä ja -jätettä määrittelemällä toimenpiteitä, jakamalla hyviksi todettuja toimintatapoja ja seuraamalla ruokahävikin ja -jätteen kehitystä. Se tunnustaa alueellisten toimijoiden roolin ruokajärjestelmän sääntelyssä, mutta myös innovaatioiden edistämisessä ja toteuttamisessa. Cutting food loss and waste (CIBUS) -hankkeen tavoitteena on viedä foorumin määrittelemiä suosituksia käytäntöön paikallisella tasolla.  

CIBUS-hankkeen kumppanit Belgiasta, Bulgariasta, Irlannista, Kyprokselta, Portugalista, Romaniasta, Suomesta ja Tanskasta tekevät yhteistyötä paikallisten sidosryhmiensä kanssa ymmärtääkseen ruokahävikkiin ja -jätteeseen liittyviä haasteita ja kehitysmahdollisuuksia. Sidosryhmiä ovat esimerkiksi ympäristö- ja luontoalan organisaatiot, kiertotalouden ja jätehuollon toimijat, kehitysyhtiöt sekä päivittäistavarakaupan toimijat. Kansainvälinen hanke mahdollistaa alueiden välisen oppimisen hankekumppaneille, jotka jakavat säännöllisesti oppeja ja oivalluksia toisilleen.  

Työn tuloksena aluekohtaisiin haasteisiin tunnistetaan potentiaalisia ratkaisuja, kuten eri alat yhdistäviä toimenpiteitä ruokahävikin ja -jätteen vähentämiseksi. Lopuksi ratkaisut sisällytetään alueellisiin toimintasuunnitelmiin.  

HAMKin ja Hämeen liiton työ keskittyy Kestävän kasvun Kanta-Häme 2022–2025 maakuntaohjelman päivittämiseen. Maakuntaohjelman avulla ohjataan maakunnan kehittämistoimia ja hankerahoituksen kohdentamista. 

Lisätietoja

CIBUS-hankkeen tavoitteena on kasvattaa kahdeksan eurooppalaisen alueen kyvykkyyksiä kehittää ohjauskeinoja, jotka vauhdittavat ruokahävikin ja -jätteen vähentämistä. Hanke perustuu alueelliseen selvitykseen yhteistyössä sidosryhmien ja muiden hankekumppaneiden kanssa, tiedon ja oppien jakamiseen, sopivien ratkaisujen tunnistamiseen sekä lopulta alueellisten toimintasuunnitelmien päivittämiseen ja saattamiseen voimaan.   

CIBUS-hanke toteutetaan ajalla 1.4.2024–30.6.2028. Hanke on Interreg Europen osarahoittama.