Hyppää sisältöön
Home Asiakasymmärryksestä kohti palveluinnovaatioita ja uutta liiketoimintaa – pk-yrityksiä haetaan nyt mukaan hankkeeseen

Asiakasymmärryksestä kohti palveluinnovaatioita ja uutta liiketoimintaa – pk-yrityksiä haetaan nyt mukaan hankkeeseen

Asiakaslähtöinen tuote- ja palveluinnovointi on nyt ja lähitulevaisuudessa erityisen tärkeää voimakkaasti etenevän digitalisoitumisen muuttaessa asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Digitalisaatio vaikuttaa myös pk-yritysten kohtaamaan kilpailuun, mutta toisaalta sen eteneminen mahdollistaa myös kokonaan uudentyyppisiä teknologioita sekä toiminta- ja palvelukonsepteja.

Teknologiakeskus TechVilla Oy ja HAMK Smart -tutkimusyksikkö tukevat ja rohkaisevat NUOTTA- EAKR-hankkeessa Uudenmaan ja Kanta-Hämeen maakuntien eri toimialojen pk-yrityksiä toteuttamaan palveluinnovointia ja kehittämään palvelujaan entistä asiakaslähtöisemmiksi. Asiakasdatan kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen luo yrityksille perustan hyvän palvelun varmistamiseksi sekä tulevan kysynnän ja asiakastarpeiden muutosten ymmärtämiseksi. Näin yritykset pystyvät reagoimaan kysynnän ja kilpailun muutoksiin jopa ennakoivasti kehittämällä palvelutarjoamaansa, ja luomaan jopa kokonaan uutta liiketoimintaa.

NUOTTA-hankkeen tavoitteena on edesauttaa pk-yritysten kilpailukyvyn myönteistä kehittymistä, sekä liikevaihdon kannattavaa kasvua ja työllistämiskykyä. Hankkeeseen osallistuvat yritykset saavat nykytila analyysin kautta tietoa yrityksen asiakasymmärrykseen liittyvien toimintatapojen kypsyydestä ja kehitystarpeesta sekä arvion yrityksen tarpeista ja voimavaroista kehittää nykyisiä palveluja. Hankkeen kautta syntyvien kehityssuunnitelmien avulla yritykset saavat asiantuntijan tuen suunnitelmalleen ja arvion jatkotoimenpiteistä. Palveluinnovointia tukevaan pilottiprojektiin osallistuva yritys säästää aikaa ja rahaa käynnistäessään palvelukehitystä.

Hankkeen toteutusaika on 1.11.2022 – 30.6.2025. Hanke toteutetaan EAKR-ryhmähankkeena ja sen toteutuksesta Uudenmaan alueella vastaa hankkeen päätoteuttaja Teknologiakeskus TechVilla Oy. Kanta-Hämeessä hankkeen toteutuksesta vastaa Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). NUOTTA-hanke on Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke, jota rahoittavat Uudellamaalla KUUMA liikelaitos (KUUMA-kunnat, eli Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti), ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö. Kanta-Hämeessä rahoituksesta vastaa Riihimäen seutukunta (Riihimäen, Hausjärven ja Lopen kunnat).

Lisätietoja & mukaan ilmoittautuminen:

Uudenmaan pk-yritykset:
Mika Ollikainen
Teknologiakeskus TechVilla Oy
[email protected]
040 5861138

Kanta-Hämeen pk-yritykset:
Markus Sihvonen
HAMK Smart tutkimusyksikkö
[email protected]
040 7564802