Hyppää sisältöön
Home Edullisempaa biohiiltä

Edullisempaa biohiiltä

Monikäyttöinen biohiili on ympäristöystävällistä muun muassa ravinteiden sitomiskykynsä ja hiilinieluroolin ansiosta, mutta sen valmistus on kallista. Hämeen ammattikorkeakoulussa asiaan pyritään tuomaan muutosta uudessa tutkimushankkeessa.

Biohiili on viime vuosina noussut suuren mielenkiinnon kohteeksi muokattavien ominaisuuksiensa ja monien käyttösovellustensa ansiosta. Valmistajia on toistaiseksi kuitenkin vain vähän, ja sen tuotantoteknologia on kallista. Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Tech ja HAMK Bio -tutkimusyksiköiden yhteisen, kaksivuotisen FiksuHiili -tutkimushankkeen tavoitteena on laskea biohiilen hintaa lisäämällä tuotantoa sekä vastata kasvavaan kysyntään muokkaamalla olemassa olevista tuotantovälineistä pienempiä, halvempia ja helpommin omaksuttavia.

Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan biohiilen valmistukseen soveltuva, jatkuvatoiminen pyrolyysikattila pienen teholuokan lämmityskattilaa modifioiden. Kattilan modifikaatiossa pyritään käyttämään tehdasvalmiita komponentteja tuotantokustannusten keventämiseksi. Pitkän aikavälin tavoitteena on biohiilituotannon avulla edistää teollisuuden vaikeasti kierrätettävien sivu- ja jätevirtojen kestävää hyödyntämistä ja materiaalikierrätystä.

Biohiilellä on keskeinen rooli kestävien alueellisten kiertotalousratkaisujen mahdollistajana. Hankkeessa kehitettävällä tekniikalla esimerkiksi kunnalliset toimijat voisivat tuottaa biohiiltä itsenäisesti omaan käyttöön sivuvirroistaan, vähentäen samalla omia hiilidioksidipäästöjään. Lisäksi hankkeessa luodaan uusia liiketoimintamalleja biohiilen paikallisen pientuotannon ympärille ja edistetään sivuvirtojen kestävää käsittelyä.

FiksuHiili-hanke pohjautuu vahvasti HAMK Tech ja HAMK Bio -tutkimusyksikoiden aiempiin hankkeisiin. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian vuoksi toteuttamia toimia.

Lisätietoja:

Kaisa Kontu
tutkijayliopettaja
HAMK Tech -tutkimusyksikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu
Puh. +358504430580
[email protected]

Ari Lindgren
kehitysinsinööri
HAMK Tech -tutkimusyksikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu
Puh. +358504339388
[email protected]