Hyppää sisältöön
Home Energiatehokkuusratkaisuja maaseudun pienyrityksille

Energiatehokkuusratkaisuja maaseudun pienyrityksille

HAMKin ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteisessä hankkeessa siirretään tietoa ja osaamista energiatehokkuudesta sekä uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksista Hämeen alueen yrityksille. Hankkeessa rakennetaan myös energiainvestointien arviointityökalu yritysten käyttöön.

LAB-ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammattikorkeakoulun yhteisessä hankkeessa Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut (METE2) kerätään ja välitetään tietoa energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuuksista sosiaali- ja terveysalan sekä palvelusektorin pien- ja mikroyrityksille Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maaseuduilla.  

Kesäkuussa alkaneessa, kaksivuotisessa hankkeessa seutujen yritysten energiatehokkuusosaamista lisätään järjestämällä infotilaisuuksia ja työpajoja, joissa jaetaan tietoa energiatehokkuudesta ja uusiutuvan energian mahdollisuuksista. Samalla tuotetaan ja levitetään tietoa energiatehokkuusinvestointien kannattavuudesta pienyritysten näkökulmasta. Energiatehokkuusosaamista kasvattamalla hankkeeseen osallistuvien yritysten kilpailukyky paranee, ja yksi hankkeen tavoitteista onkin luoda edellytyksiä maaseudun elinvoimaisuuden lisäämiseksi. 

Hankkeessa rakennetaan myös yritysten käyttöön energiainvestointien arviointityökalu, jossa otetaan huomioon yritysten erilaiset vuorokautiset toiminta-ajat. Työkaluun syötettyjen tietojen perusteella voidaan arvioida, millaisia energiatehokkuusinvestointeja minkäkin yrityksen kannattaisi toteuttaa. 

Hankkeessa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää laajasti myös muualla Suomessa. Materiaalit tulevat olemaan vapaasti käytettävissä ja saatavilla verkossa myös hankkeen päätyttyä, jolloin maaseudun yrittäjät voivat jatkossakin hyödyntää niitä liiketoimintansa kehittämiseen.  

METE2-hanke toteutetaan aikavälillä 1.6.2022-30.6.2024. Hanketta koordinoi LAB-ammattikorkeakoulu, HAMK toimii osatoteuttajana. Hanketta rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. 

Lisätietoja: 

Mika Keski-Luopa  
Projektipäällikkö ja energia-asiantuntija 
TKI-asiantuntija 
LAB-ammattikorkeakoulu 
Puh. +358 44 708 5241 
Mika.Keski-Luopa@lab.fi  

Kaisa Kontu 
Tutkijayliopettaja 
HAMK Tech -tutkimusyksikkö 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
Puh. +358504430580 
kaisa.kontu@hamk.fi 

METE2-hanke mukana LAB LIITO Talk – asiantuntijawebinaarisarjassa 13.12.
Ilmoittaudu mukaan webinaariin 12.12. mennessä täältä