Hyppää sisältöön
Home Ensimmäiset kokemukset ukrainalaisten kouluttamisesta HAMKissa saatu

Ensimmäiset kokemukset ukrainalaisten kouluttamisesta HAMKissa saatu

Tilapäistä suojelua tarvitsevia ukrainalaisia on koulutettu alkutuotannon pariin Lepaalla ja Mustialassa. Koulutukset täyttyivät nopeasti ja opiskelijoilta saatu palaute on innostunutta, joskin kielimuuri aiheutti opetukseen omat haasteensa.

Keväällä HAMKissa käynnistyi kaksi maaseutuelinkeinojen koulutuskokonaisuutta: kestävään maitoketjuun liittyvä Sustainable Dairy Systems: Resource efficient and sustainable feed production -koulutus (15 opintopistettä) ja puutarhataloutta koskeva Basics of Soilless Culture in Greenhouses and Tunnels in Nordic Conditions -koulutus (5 opintopistettä). Koulutukset täyttyivät nopeasti. Ilmoittautuneet olivat Etelä-Suomesta, heidän koulutustaustansa oli vaihteleva ja joiltain löytyi alan työkokemusta.

Maitoketjuun liittyvä koulutus on myös jatkunut tänä syksynä Mustialassa, syventyen kotieläintalouteen (Animal Husbandry and Welfare, 15 opintopistettä). Siinä saivat jatkaa keväällä opintonsa hyväksytysti suorittaneet.

Oksana Yasinska tulkkasi englanninkielisen opetuksen ukrainaksi. Yasinskan mukaan ukrainalaistet opiskelijat olivat erittäin iloisia saadessaan olla HAMKin opiskelijoita.

“Monet heistä ovat olleet todella kiinnostuneita siitä tiedosta, jonka he saavat ja useimmat tekivät parhaansa läpäistäkseen opintojaksot hyvin arvosanoin. Käytännön tekeminen antoi heille hyvän käsityksen ammattialasta”, Yasinska sanoo.

Kiitosta saivat hyvin suunnitellut opintojaksot, joissa oli runsaasti demonstraatiomateriaalia, videoita, kokeita ja hyödyllisiä kokemuksia opiskelijoille. Lähiopetusta pidettiin toimivampana.

Yasinskan mukaan suurin ongelma opiskelijoille oli kieli. Monen perustiedot englannista eivät riittäneet opiskeluun vieraalla kielellä. Hankkeen rahoituksella pysyttiin tarjoamaan tulkkausapu, mutta jatkoa ajatellen opiskelijoiden on itse parannettava kielitaitoaan opiskelutuloksen saavuttamiseksi. Tarjolla oli myös englannin kielen tukiopetusta.

Myöhemmin tänä vuonna on alkamassa meijeriprosesseihin painottuvat opintojaksot Food Safety, Quality and Security ja Dairy Processing. Tähän kokonaisuuteen voivat osallistua muutkin kuin keväällä Sustainable Dairy Systems -koulutuksessa aloittaneet.

Hanke tukee Ukrainan jälleenrakennusta ja Suomen huoltovarmuutta

Koulutusten tarkoituksena on vahvistaa ukrainalaisten valmiuksia maansa jälleenrakennukseen ja täten osaltaan vastaa Venäjän hyökkäyssodan synnyttämään kriisiin. Koulutusta tarjotaan tilapäistä suojelua hakeville ukrainalaisille. HAMKissa koulutuksia toteutetaan maidon tuotantoketjun ja puutarhatalouden lisäksi metsätalouden aloilta.

Koulutukset järjestetään Biotalouden koulutuksen kehittäminen -hankkeen puitteissa. Hanke edistää myös Suomen omavaraisuutta ulkomaalaisen työvoiman tarjonnassa ja huoltovarmuutta alkutuotannossa sekä ruokaketjussa. Puutarha-alan yritykset ovatkin erittäin kiinnostuneita ukrainalaisista alan opiskelijoista ja heistä toivotaan apua alan työvoimatarpeeseen. Tavoitteiden toteutumista seuraa alojen toimijoista koottu ryhmä, jotka pystyvät välittämään tietoa koulutuksesta työnantajille, ja siten vaikuttamaan ukrainalaisten työllistymiseen.

Suomen Punainen Risti, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK), Puutarhaliitto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap sekä Oy Sigg-Plant Ab toimivat yhteistyökumppaneina ohjausryhmätyöskentelyssä koulutuksien kehittämisessä ja osaltaan edistävät opiskelijoiden työllistymistä opintojen jälkeen. Koulutuksista on tiedotettu muun muassa kansalaisjärjestöihin, vastaanottokeskuksiin ja Ukrainan Suomen suurlähetystöön. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja: