Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus
Ambulanssi
Ambulanssi ajamassa tiellä aurinkoisessa säässä.

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus

MITÄ HYÖTYÄ?

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa. Koulutuksen käyneitä ja akuuttitilanteiden hoidon hallitsevia ammattilaisia on tarpeen olla kaikissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitopaikoissa. 

KENELLE SUUNNATTU?

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille (AMK tai opistoaste), jotka haluavat kehittää akuuttihoitotyön osaamistaan.

TIEDOT PALVELUSTA

TUTKINTONIMIKE  Erikoistumiskoulutus
KESTO  n. 12 kk
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 30 opintopistettä
AJANKOHTA Ilmoitetaan myöhemmin
TOTEUTUSTAPA Monimuoto-opiskelu
HINTA 1500 euroa
HAKUAIKA Ilmoitetaan myöhemmin

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutuksessa ammattilainen vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla kaikissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitopaikoissa. 

Koulutuksen tarkoitus

Erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa. Koulutuksen käyneitä ja akuuttitilanteiden hoidon hallitsevia ammattilaisia on tarpeen olla kaikissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitopaikoissa. Akuuttihoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Koulutuksessa ammattilainen vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla.

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus on suunniteltu suomalaisten terveysalan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille, jotka haluavat kehittää akuuttihoitotyön osaamistaan.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa: 

  • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa akuutisti ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään akuuttihoitotyötä
  • hallitsee akuuttihoidon edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja osaa kriittisesti sairaan potilaan edellyttämän kokonaishoidon
  • osaa käyttää akuuttihoidossa eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti potilaan tilan arvioinnissa
  • osaa priorisoida potilaan hoidossa tehtäviä ja työskennellä potilasturvallisesti
  • kykenee toimimaan akuuttihoidon asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisessa ja tukemisessa
  • osaa viestiä akuuttihoidosta suullisesti ja kirjallisesti ja saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen

Ajankohta 

Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Opintojen toteutus

Opinnot koostuvat akuuttihoitotyön kliinisen osaamisen vahvistamisesta ja näyttöön perustuvan akuuttihoitotyön soveltamisesta käytäntöön sekä akuuttihoitotyön kehittämisestä. Opinnot sisältävät myös valinnaisia opintojen osia.

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja se sisältää verkko- ja lähiopetusta. Lähiopetuspäivät toteutetaan Hämeen ammattikorkeakoulun Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa, ja ne voidaan suorittaa työn ohessa.

Haku ja valintaperusteet

Hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Valinnat tehdään hakemusten perusteella. Valinnoissa huomioidaan hakemuksessa annetut tiedot alan työkokemuksesta ja avointen kysymysten vastaukset. Tasapistetilanteessa opiskelupaikka arvotaan. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valintapäätös henkilökohtaisesti sähköpostitse.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1500 € (Alv 0 %). 

Koulutuksen järjestäjä

Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK jatkuva oppiminen. Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, S-talo, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna. Tutustu tässä.

Henkilötietojen käsittely

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn täältä: Tietosuoja.