DIGIOPE - Hämeen ammattikorkeakoulu
DIGIOPE
Hämeen ammattikorkeakoulu
Digiope erikoistumiskoulutus - ihmisiä tietokoneen ääressä

DIGIOPE

Mitä hyötyä ikoni

MITÄ HYÖTYÄ?

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia.


Kenelle suunnattu ikoni

KENELLE SUUNNATTU?

Erikoistumiskoulutus on suunnattu ammatillisille opettajille, ammatillisen opettajan tehtävissä toimiville ja muille oppilaitosten henkilöstölle. Edellytyksenä koulutukselle ovat hyvät tvt-opetuskäytön perustaidot. Osallistu-jiksi toivotaan mahdollisuuksien mukaan useampia henkilöitä samasta organisaatiosta.


TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE DIGIOPE – erikoistumiskoulutus
KESTO 12 kk
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 30
AJANKOHTA01/2019 – 12/2019
TOTEUTUSTAPAJoustava toteutus
HINTA500 € / osallistuja (ALV 0%)
HAKUAIKA16.11.2018 mennessä

DIGIOPE

Oletko innostunut kehittämään omaa ja työyhteisösi osaamista digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisessä? DIGIOPE-erikoistumiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden syventää asiantuntemustasi!

SEURAAVA HAKU AVATAAN SYKSYLLÄ 2019. 
Seuraa sivustoamme tai toimita sähköpostiosoitteesi yhteyshenkilölle (esa.inget@hamk.fi). Lähetämme tiedon, kun hakuaika alkaa.

 

DIGIOPE – Ammatillinen opettaja digitalisaation, oppimisympäristöjen ja työelämän kehittäjänä
Kevät 2019: Koulutuksen esite

Sisältö

Moduuli 1: Tulevaisuuden työelämä ja tulevaisuuden koulutus 2 op
Moduuli 2: Oppimisprosessin ohjaaminen digitaalisissa ympäristöissä 15 op
Moduuli 3: Medialukutaito 3 op (Verkkototeutus)
Moduuli 4: Toimintakulttuurin kehittäminen 10 op

Koulutuksen teemat ja tavoitteet moduuleittain

Moduuli 1: Tulevaisuuden työelämä ja tulevaisuuden koulutus 2 op

Lähipäivä: 17.1.2019

Teemat:

 • Työ- ja elinkeinoelämän murroksen ja digitalisoitumisen vaikutukset eri ammatteihin
 • Tulevaisuuden työelämän osaamisten tunnistaminen ja kehittäminen
 • Työelämä oppimisympäristönä
 • Huomisen opettajuus ja pedagoginen ajattelu

Osaamistavoitteet: Moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää työ- ja elinkeinoelämän murroksen ja digitalisoitumisen vaikutukset eri ammatteihin sekä tunnistaa, millaista osaamista tulevaisuuden työntekijältä vaaditaan ja mitä se merkitsee koulutuksen kehittämisessä, opetuksen tavoitteissa, pedagogisessa toteutuksessa sekä opettajan työssä.

Moduuli 2: Oppimisprosessin ohjaaminen digitaalisissa ympäristöissä 15 op

Lähipäivät: 15.2.2019 ja 28. – 29.3.2019

Teemat:

 • Henkilökohtaistaminen, oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus digitaalisissa ympäristöissä
 • Verkko-ohjauksen suunnittelu ja toteutus monipuolisia digitaalisia välineitä hyödyntäen
 • Osaamisen osoittaminen ja arviointi digitaalisilla välineillä
 • Työssä ja autenttisissa oppimisympäristöissä tapahtuvan oppimisen ohjaaminen digitaalisilla työkaluilla

Osaamistavoitteet: Moduulin suoritettuaan osallistuja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogisesti monimuotoisen oppimisprosessin digitaalisessa ja digitaalisia työkaluja hyödyntävässä oppimisympäristössä.

Moduuli 3: Medialukutaito 3 op (Verkkototeutus)

Teemat:

 • Avoimet oppimateriaalit ja tekijänoikeudet
 • Avoimet oppimisympäristöt ja tietosuoja

Osaamistavoitteet: Moduulin suoritettuaan osallistuja osaa hyödyntää avoimia oppimateriaaleja opetuksessaan. Hän ymmärtää opetusalan keskeiset tekijänoikeuskysymykset. Osallistuja tuntee avoimiin oppimisympäristöihin liittyvät tietosuojakysymykset sekä lupakäytänteet. Hän osaa ohjata opiskelijoitaan avointen oppimisympäristöjen tarkoituksenmukaisessa käytössä.

Moduuli 4: Toimintakulttuurin kehittäminen 10 op

Lähipäivät 26. – 27.9.2019 ja 4.12.2019

Teemat:

 • Erilaiset toimintakulttuurit
 • Yhteisöllinen ja verkostomainen kehittäminen vertaismentoroinnin ja valmentamisen keinoin
 • Kehittämishanke

Osaamistavoitteet: Moduulin suoritettuaan henkilö tunnistaa erilaisia toimintakulttuureita ja hänellä on valmiudet johtaa oppilaitoksen tai asiantuntijayhteisön pedagogista kehittämistä sekä toimia digitaalisen osaamisen vertaismentorina.

Toteutus

Henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaan pohjaava, joustava toteutus, jossa sovelletaan monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä ja toimintamuotoja:

 • webinaarit
 • lähipäivät ja leirit
 • pienryhmätyöskentely ja ohjaus verkossa
 • caset
 • osallistujien itsenäinen työskentely
 • osaamisen osoittaminen osaamismerkein

Opiskelijan osaamisen osoittaminen perustuu omissa, autenttisissa työtehtävissä tapahtuvaan kehittämiseen tai aiemmin hankitun osaamisen osoittamiseen. Koulutus tapahtuu osittain avoimissa ympäristöissä sosiaalisen median ilmaispalveluita hyödyntäen.

Kouluttajat

HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtorit Anne-Maria Korhonen ja Jukka Niinimäki sekä vierailevia asiantuntijoita.

Koulutukseen hakeutuminen

Koulutukseen haetaan hakulomakkeella 16.11.2018 mennessä: http://bit.ly/digiopeerko2

Hakeutuminen koulutukseen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittö-mästi. Hakuajan päättymisen jälkeen tapahtuvista peruutuksista laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä, laskutetaan koko koulutuksen hinta.

Osallistujien valinta:
Valinta perustuu hakemuksiin, jotka pisteytetään. Hakemuksessa vaadittavat liitteet: tutkintotodistus/-todistukset sekä CV ja/tai ePortfolio. Lisäksi hakijan vapaamuotoiset perustelut lyhyesti tekstinä tai maks. 2 min. videolla. Osallistumisen edellytyksenä on työnantajan sitoutuminen kehittämistehtävien toteuttamiseen.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU