Haavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Haavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus
Haavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus kaksi naista hoitajan vaatteissa

Haavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus

Mitä hyötyä ikoni

MITÄ HYÖTYÄ?

Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa saavutettu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana. Osallistuja saa taitoa oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen.

Haavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutuksen hyväksytysti suorittaneet voivat hakea Suomen haavahoitoyhdistys ry:ltä oikeutta käyttää nimikettä Auktorisoitu haavahoitaja.


Kenelle suunnattu ikoni

KENELLE SUUNNATTU?

Koulutus on tarkoitettu työelämäkokemusta omaaville sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille.


TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE  Haavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus
KESTO  Noin 9 kk
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 30 op
AJANKOHTA 17.9.2020-27.5.2021
TOTEUTUSTAPA Monimuoto-opiskelu
HINTA 1500 € / osallistuja (ALV 0%)
HAKUAIKA Haku on päättynyt

 

Haavahoidon asiantuntija

Koulutus on käynnissä.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet voivat hakea Suomen haavahoitoyhdistys ry:ltä oikeutta käyttää nimikettä Auktorisoitu haavahoitaja.

Erikoistumiskoulutus sopii sinulle, jos

 • haluat syventää asiantuntemustasi
 • tarvitset työssäsi laajempaa tai monialaisempaa osaamista
 • toimit asiantuntijana yhteisöissä ja verkostoiss
 • suuntaat vaativimpiin asiantuntijatehtäviin.

Kohderyhmä

Haavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämäkokemusta omaaville sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon tai AMK- tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa
 • hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan (edellyttämän) kokonaishoidon
 • ymmärtää haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti
 • kykenee käyttämään eri alojen tietoja kliinisessä päätöksenteossa sekä tarvittaessa tekemään luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
 • ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa
 • ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
 • kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä.

Opintojen sisältö

Näyttöön perustuva haavahoidon osaaminen 20 op

 • Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet 5 op
 • Haavanparaneminen, sen arviointi ja dokumentointi 5 op
 • Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen 5 op
 • Haavahoidon laadunhallinta ja vaikuttavuus 5 op

Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen 10 op

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan ajalla 17.9.2020-27.5.2021.

Opetuspäivät ovat: 17.–18.9., 8.10., 12.11., 3.12.2020 sekä 28.1., 25.2., 25.3., 28.-29.4. ja 27.5.2021.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja sisältää etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Kouluttajan kotipaikka

Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, S-talo, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna. Tutustu tästä.

Haku ja valintapäätökset

Haku on päättynyt.

Valintaperusteet

Haavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutuksen opiskelijavalinnat tehdään hakemusten perusteella. Valinnoissa otetaan huomioon hakemuksessa annetut tiedot alan työkokemuksesta sekä avointen kysymysten vastaukset. Tarvittaessa tasapistetilanteessa opiskelupaikka arvotaan.

Hinta

Koulutuksen hinta/osallistuja on 1500 € (alv 0%).

Summa laskutetaan yhdessä tai useammassa erässä koulutuksen aikana. Kun hakija on vastaanottanut koulutuspaikan, hän sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Henkilötietojen käsittely

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn täältä: https://www.hamk.fi/tietosuoja/

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU