Haavahoidon asiantuntija - Hämeen ammattikorkeakoulu
Haavahoidon asiantuntija
Hämeen ammattikorkeakoulu
Haavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus kaksi naista hoitajan vaatteissa

Haavahoidon asiantuntija

Mitä hyötyä ikoni

MITÄ HYÖTYÄ?

Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa saavutettu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana. Osallistuja saa taitoa oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen.

Haavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutuksen perusteella voi hakea Suomen haavahoitoyhdistys ry:ltä auktorisointia Haavahoitaja -nimikkeen käyttöön.


Kenelle suunnattu ikoni

KENELLE SUUNNATTU?

Koulutus on tarkoitettu työelämäkokemusta omaaville sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille.


TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE Haavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus
KESTO 9 kk
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)30
AJANKOHTA18.9.2019 – 19.5.2020
TOTEUTUSTAPAMonimuoto-opiskelu
HINTA1500 € / osallistuja (ALV 0%)
HAKUAIKA10.6. - 22.8.2019

 

Haavahoidon asiantuntija

Koulutuksen suorittaneet voivat hakea Suomen haavahoitoyhdistys ry:ltä auktorisointia Haavahoitaja -nimikkeen käyttöön.

Jatkohaku avoinna, hae viimeistään 31.8.2019.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu työelämäkokemusta omaaville sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Opintojen sisältö

Näyttöön perustuva haavahoidon osaaminen 20 op

  • Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet 5 op
  • Haavanparaneminen, sen arviointi ja dokumentointi 5 op
  • Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen 5 op
  • Haavahoidon laadunhallinta ja vaikuttavuus 5 op

Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen 10 op

Hinta

Koulutuksen hinta/osallistuja on 1500 € (alv 0%), joka laskutetaan kolmessa tai useammassa erässä koulutuksen aikana.

Summan voi tarvittaessa jakaa useampaan erään. Kun hakija on vastaanottanut koulutuspaikan, hän sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Hakeutuminen ja toteutus

Hae viimeistään 31.8.2019. Lomake on tässä. 

Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

  1. Miten voit työssäsi ja työyhteisössäsi hyödyntää Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (enintään 5 pistettä)
  2. Arvioi ja perustele, miten organisoit/sovitat opiskelun, työelämän ja muun elämäsi? (enintään 3 pistettä)
  3. Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta, tiedon hyödyntäminen jne.) (enintään 2 pistettä)
  4. Työkokemus: alle 1 vuosi = 0 p, 1-2 vuotta = 1 p, yli 2 vuotta = 2 p (enintään 2 pistettä)

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena 18.9.2019- 19.5.2020.

Koulutukseen sisältyy lähiopetuspäiviä (12 kpl), etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Lähipäiviä on 11.
Lähipäivät ovat: 18.–19.9., 10.10., 14.11., 4.12.2019 ja 23.1., 20.2., 19.3., 23.–24.4. ja 19.5.2020.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

hyödyntää

näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa,

hallitsee

haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan (edellyttämän) kokonaishoidon,

ymmärtää

haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti,

kykenee

käyttämään eri alojen tietoja kliinisessä päätöksenteossa sekä tarvittaessa tekemään luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa,

ymmärtää

ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa,

ymmärtää

haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen,

kykenee

toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä.

Mikä on erikoistumiskoulutus?

Erikoistumiskoulutus on ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää koulutusta. Se on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille, jo työelämässä toimiville henkilöille.

Haavahoidon erikoistumiskoulutus on suunniteltu verkostoyhteistyössä työelämän ja usean ammattikorkeakoulun* kesken.
*Centrian, Hämeen, Lahden, Mikkelin, Oulun, Satakunnan,  Savonian, Tampereen, Turun ja Vaasan ammattikorkeakoulut.

Uutta erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset tulivat voimaan vuoden 2015 alusta.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU