Haavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Haavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus
Lähikuva seisovan ihmisen käsistä, joissa toinen kämmen on siteellä sidottu. Toinen käsi pitelee toista kättä.

Haavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus

Mitä hyötyä ikoni

MITÄ HYÖTYÄ?

Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa saavutettu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana. Osallistuja saa taitoa oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen.

Haavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutuksen hyväksytysti suorittaneet voivat hakea Suomen haavahoitoyhdistys ry:ltä oikeutta käyttää nimikettä Auktorisoitu haavahoitaja.

Kenelle suunnattu ikoni

KENELLE SUUNNATTU?

Ensisijaisesti sairaanhoitajille. Koulutus soveltuu myös terveydenhoitajille, kätilöille, ensihoitajille, fysioterapeuteille ja jalkaterapeuteille.

Koulutukseen voi hakea myös aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten, ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään haavahoidon osaamistaan.

TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE  Haavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus
KESTO  Noin 9 kk
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 30 op
AJANKOHTA 7.9.2023–24.5.2024 sisältäen 11 opetuspäivää
TOTEUTUSTAPA Monimuotokoulutus
HINTA 1500 € / osallistuja (ALV 0%)
HAKUAIKA Syksyn 2023 toteutukseen 27.2. - 15.5.2023

 

Haavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus

Hae mukaan Haavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutukseen!

Erikoistumiskoulutus sopii sinulle, jos

 • haluat syventää asiantuntemustasi
 • tarvitset työssäsi laajempaa tai monialaisempaa osaamista
 • toimit asiantuntijana yhteisöissä ja verkostoissa
 • suuntaat vaativimpiin asiantuntijatehtäviin.

Haavahoito kliinisen hoitotyön erikoisalana edellyttää erikoisosaamista. Nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin, -tuotteisiin ja tutkimusnäyttöön perustuva haavahoito nopeuttaa haavan paranemista, lyhentää hoitoaikaa ja vähentää potilaan kärsimystä. Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana.

Osallistuja saa taitoja oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen. Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista.

Erikoistumiskoulutuksen hyväksytysti suorittaneet voivat hakea Suomen haavahoitoyhdistys ry:ltä oikeutta käyttää nimikettä Auktorisoitu haavahoitaja.

Kohderyhmä

Ensisijaisesti sairaanhoitajat. Koulutus soveltuu myös terveydenhoitajille, kätilöille, ensihoitajille, fysioterapeuteille ja jalkaterapeuteille. Koulutukseen voi hakea myös aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten, ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään haavahoidon osaamistaan.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa
 • hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtäähaavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon
 • ymmärtää haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti
 • kykenee arvioimaan ja käyttämään eri alojen tietoa kliinisessä päätöksen teossa sekä tarvittaessa osaa tehdäluovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
 • ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensaohjaamisessa
 • ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
 • toimii haavahoidon asiantuntijana potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa sekämoniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä
 • saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen
 • osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin

Opintojen sisältö

30 opintopistettä muodostuu kahdesta osasta:

Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen 20 op

 • Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet
 • Haavan paraneminen, sen arviointi ja dokumentointi
 • Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen
 • Haavahoidon laadunhallinta ja vaikuttavuus
 • Haavahoidon kehittäminen työyhteisössä

Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen 10 op.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä HAMKin, LABin, Laurean, OAMKin, SAMKin ja TAMKin kesken.

Lähiopetuspäivät toteutetaan Hämeen ammattikorkeakoulun Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa.

Ajankohta

Koulutuksen opetuspäivät (11 kpl) ovat ajalla 7.9.2023–24.5.2024 seuraavasti:

Syksy 2023:

 • to 7.9.
 • to 5.10.
 • to–pe 9.–10.11.
 • to 14.12

Kevät 2024:

 • pe 19.1.
 • to 15.2.
 • to 21.3.
 • to–pe 18.–19.4.
 • pe 24.5.2024

Muutokset lähipäivien aikatauluihin on mahdollisia.

Haku 

Koulutukseen voi hakea 27.2.–15.5.2023 välisenä aikana.

Hakulomakkeelle tunnistaudutaan mobiilivarmenteella, henkilökortilla tai pankkitunnuksilla. Hakemukseen liitetään tutkintotodistuksen kaikista sivuista kuvat joko skannattuna tai selkeinä valokuvina.

Hae mukaan tästä

Valintapäätökset

Haavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutuksen opiskelijavalinnat tehdään hakemusten perusteella. Valinnoissa otetaan huomioon hakemuksessa annetut tiedot alan työkokemuksesta sekä avointen kysymysten vastaukset. Tarvittaessa tasapistetilanteessa opiskelupaikka arvotaan. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valintapäätös henkilökohtaisesti.

Hinta

Koulutuksen hinta/osallistuja on 1500 € (alv 0%).

Kun hakija ottaa vastaan opiskelupaikan on osallistuminen sitova. Lisäksi hän sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan.

Koulutuksen järjestäjä

Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK Up jatkuva oppiminen

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, Hyvinvointiosaamisen yksikkkö, S-talo, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna. Tutustu tästä.

Henkilötietojen käsittely

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn täältä: Tietosuoja. 

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU