Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Lastensuojelutyön erikoistuiskoulutus - aikuisia ja lapsen kengät

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Mitä hyötyä ikoni

MITÄ HYÖTYÄ?

Erikoistumiskoulutus on täydennyskoulutusmuoto, joka on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja tarkoitettu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Opinnot voidaan suorittaa työn ohessa. 


Kenelle suunnattu ikoni

KENELLE SUUNNATTU?

Sinulla on sosionomi (AMK) -tutkinto, muu soveltuva korkeakoulututkinto tai AMK-tutkintoja edeltäneen  opistoasteen tutkinto, esimerkiksi sosiaalikasvattaja tai sosiaaliohjaaja. Lisäksi eduksi katsotaan työkokemus lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluista.


TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus
KESTO 9 kk
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)30 op
AJANKOHTASyksy 2020 – kevät 2021
TOTEUTUSTAPAMonimuoto-opiskelu
HINTA1500 €, ALV 0%
HAKUAIKAKevät 2020

Lastensuojelutyö

Tahdotko tehdä entistä vaikuttavampaa lastensuojelutyötä? Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus vahvistaa osaamistasi ja antaa välineitä toimia asiantuntijatehtävissä lasten, nuorten ja perheiden parissa.

 

Haku avataan keväällä 2020. 

Erikoistumiskoulutus sopii sinulle, jos

 • haluat syventää asiantuntemustasi
 • tarvitset työssäsi laajempaa tai monialaisempaa osaamista
 • toimit asiantuntijana yhteisöissä ja verkostoissa
 • suuntaat vaativimpiin asiantuntijatehtäviin.

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus on väylä syvällisen erityisosaamiseen

 • Ymmärrät lastensuojelutyön ja sen vaatiman osaamisen erityisenä työalueena.
 • Hallitset lastensuojelun asiakasprosessin ja pystyt työskentelemään sen eri vaiheissa vaativissa ammatillisissa tehtävissä.
 • Osaat soveltaa ja kehittää erilaisia lapsen ja perheen osallisuutta ja toimijuutta vahvistavia työkäytäntöjä ja -menetelmiä.
 • Reflektioit kriittisesti osaamistasi ja omaat valmiudet asiantuntijuuden jatkuvaan ylläpitämiseen.

Koulutuksen sisältö

 • Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa – eettisesti kestävä lastensuojelutyö muuttuvassa yhteiskunnassa, 3 op
 • Asiakasprosessi lastensuojelutyössä, 5 op
 • Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä, 2 op
 • Kriisi- ja traumatyö lastensuojelussa, 5 op
 • Ehkäisevän lastensuojelutyön työmenetelmät ja -käytännöt, 5 op
 • Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt, 5 op
 • Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen lastensuojelutyössä, 5 op

Opintojaksot täydentävät toisiaan. Sisällöissä painottuvat lastensuojelun työmuodot, työmenetelmät ja työkäytännöt sekä niiden kehittäminen. Lisäksi korostuu monialaisten ja moniammatillisten verkostojen hyödyntäminen lastensuojelutyössä.

Opintojen suoritus merkitään Valviran rekisteriin, mikä auttaa työnhaussa ja työelämässä etenemisessä.

Toteutus

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Diakonia, Hämeen,  Kaakkois-Suomen, Karelia, Lahden, Satakunnan, Savonia ja Turku ammattikorkeakoulujen kanssa.

Ajankohta

Koulutus toteutetaan yhden lukuvuoden aikana aikavälillä syyskuu 2020 – toukokuu 2021.

Koulutukseen sisältyy 14 lähiopetuspäivää HAMK:n Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna.

Lähiopetuspäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Hakeutuminen ja valinta koulutukseen

 • Haku avataan keväällä 2020. Valinnat tehdään hakemusten perusteella.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1500 euroa, ALV 0%. Summan voi tarvittaessa jakaa eriin.

Kun hakija on vastaanottanut koulutuspaikan, hän sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU