Lastensuojelutyö

Hämeen ammattikorkeakoulu
Lastensuojelutyön erikoistuiskoulutus - aikuisia ja lapsia sohvalla tietokoneen kanssa

Lastensuojelutyö

Lamppu ikoni

MITÄ HYÖTYÄ?

Erikoistumiskoulutus on uusi täydennyskoulutusmuoto, joka on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja tarkoitettu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Opinnot voidaan suorittaa työn ohessa sekä hyväksi lukea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa opinnoissa.


mihin valmistut ikoni

KENELLE SUUNNATTU?

Koulutus on suunnattu sosionomi (AMK) tutkinnon sekä muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja aiemmin opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten, ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluita lastensuojelullisesta näkökulmasta. Odotamme hakijalta työkokemusta lastensuojelutyöstä tai lapsi- ja perhepalveluista.


TIEDOT KOULUTUKSESTA

TUTKINTONIMIKE Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus
KESTO 9 kk
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)30
AJANKOHTA8/2018 – 5/2019
TOTEUTUSTAPAMonimuoto-opiskelu
HINTA1500 €, ALV 0%
HAKUAIKA3/2018 – 5/2018

Lastensuojelutyö

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksella haetaan yhteisvaikuttavuutta valtakunnallisen lastensuojelutyön kehittämisen ja parhaillaan ajankohtaisen hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman LAPE-kärkihankkeen kanssa.

Koulutuksen sisältö

 • Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa – eettisesti kestävä lastensuojelutyö muuttuvassa yhteiskunnassa, 3 op
 • Asiakasprosessi lastensuojelutyössä, 5 op
 • Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä, 2 op
 • Kriisi- ja traumatyö lastensuojelussa, 5 op
 • Ehkäisevän lastensuojelutyön työmenetelmät ja -käytännöt, 5 op
 • Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt, 5 op
 • Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen lastensuojelutyössä, 5 op

Opintojaksot täydentävät toisiaan. Sisällöissä painottuvat lastensuojelun työmuodot, työmenetelmät ja työkäytännöt sekä niiden kehittäminen. Lisäksi korostuu monialaisten ja moniammatillisten verkostojen hyödyntäminen lastensuojelutyössä.

Opintojen suoritus merkitään Valviran rekisteriin, mikä auttaa työnhaussa ja työelämässä etenemisessä.

Toteutus

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Turun, Hämeen ja Vaasan ammattikorkeakoulujen sekä Yrkeshögskolan Novian ja Diakonia ammattikorkeakoulun kanssa.

Ajankohta

Koulutukseen sisältyy 13 lähiopetuspäivää HAMK Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna.

Lähiopetuspäivät ovat:

 • 30. – 31.8.2018
 • 4. – 5.10.2018
 • 15. – 16.11.2018
 • 10. – 11.1.2019
 • 7. – 8.3.2019
 • 11. – 12.4.2019
 • 17.5.2019

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1500 euroa, ALV 0%. Summan voi tarvittaessa jakaa useampaan erään.

Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistumisen perumisesta (ennen koulutuksen alkua) tai perumisen tekemättä jättämisestä peritään 50 % osallistumismaksusta. Mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa peritään koko maksu ( poikkeuksena lääkärintodistuksella osoitettu sairaus).

Hakeutuminen ja valinta koulutukseen

 • Haku koulutukseen 19.3.- 18.5.2018 klo 15.00 mennessä
 • Opiskelijavalintapäätökset tehdään 24.5.2018
 • Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 1.6.2018 mennessä

Tutustu koulutuksen esitteeseen tästä.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU