Oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutus
Oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutus - kolme ihmistä kävelee

Oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutus

MITÄ HYÖTYÄ?

Opettaja, ohjaaja, esihenkilö, johdon tai opiskelijahuollon toimija ammatillisessa koulutuksessa: Haluatko edistää organisaatiosi kokonaisvaltaista hyvinvointia? Oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutus antaa valmiuksia kehittää oppilaitoksen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä teoria- ja tutkimustiedon perustalta. Tule vahvistamaan osaamistasi ja varmistamaan hyvinvointia oppimisyhteisössä!

KENELLE SUUNNATTU?

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä ammatillisen koulutuksen esimiehet ja johto, ja opiskelijahuollon toimijat ammatillisessa koulutuksessa.

1. Koulutukseen hakevilta edellytetään korkeakoulututkintoa (alempi tai ylempi) sekä kokemusta työskentelystä ammatillisessa koulutuksessa.

2. Koulutukseen voidaan valita myös hakija, jolla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Osallistujiksi toivotaan mahdollisuuksien mukaan tiimejä, 2 – 3 hlöä/organisaatio (tämä ei kuitenkaan ole edellytys).

TIEDOT PALVELUSTA

TUTKINTONIMIKE  Oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutus
KESTO  11 kk
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 30 op
AJANKOHTA 17.1.2023 - 14.12.2023
TOTEUTUSTAPA Verkkototeutus
HINTA 600€ / osallistuja (alv. 0%)
HAKUAIKA Hakuaika on päättynyt.

Oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutus

Koulutuksen myötä osallistuja vahvistaa edelleen osaamistaan ja kykyään:

 • tunnistaa oppimiseen, hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyviä tekijöitä erilaisissa oppimisympäristöissä
 • kehittää ja edistää hyvinvointia oppimisyhteisöissä
 • luoda edellytyksiä ja osaamista toimivan monialaisen yhteistyön toteuttamiseen ja kehittämiseen
 • hyödyntää tutkimukseen perustuvaa tietoa oppimisyhteisöjen hyvinvoinnin tukemisessa

 

Toteutus:

Verkkototeutus. Osallistujan prosessi perustuu hyvinvoinnin projektimaiseen kehittämiseen omassa oppilaitosorganisaatiossa.

Koulutuksessa sovelletaan erilaisia oppimisympäristöjä ja toimintamuotoja:
webinaarit, pienryhmätyöskentely verkossa, oppimis- ja kehittämistehtävät.
Oppimisympäristöinä ovat Teams ja Zoom.

 

Koulutuksen rakenne:

Osiot 1 – 4, kukin laajuudeltaan 5 op:

 • 2 x ½ pv koulutuspäivät + 2 x teematunnit / osio, osallistujien itsenäinen työskentely

Osio 5: Kehittämistehtävä (10 op)

 • ajoittuu koko koulutusprosessin ajalle
 • toiminnallinen projekti, jossa kehittämisen kohteena on oman oppilaitoksen yksittäinen hyvinvointiin vaikuttava osa-alue tai kokonaisvaltainen tilanteen kehittäminen
 • reflektiopiirit/ohjaus

Koulutuksen teemat ja aikataulu:

Hakuaika: 1.10. – 20.1.2023
Toteutusaika: 1/2023 – 12/2023

Koulutuksen aikataulu

 

1.  Hyvinvoiva oppilaitos ja moninaiset oppimisympäristöt 5 op

Ajankohta: 1 – 2 / 2023

Teemat:  

 • Lähtökohtia hyvinvoinnin kehittämiseen 
 • Miten hyvinvointia voidaan tukea erilaisissa oppimisympäristöissä?  
 • Hyvinvoinnin toimijatasot: yksilö, yhteisö, toimintaympäristöt 
 • Yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukeminen eri oppimisympäristöissä 
 • Mitä laissa sanotaan hyvinvoinnista ja miten lakia sovelletaan?
   

2. Oma hyvinvointi 5 op

Ajankohta: 3 – 4 / 2023

Teemat: 

 • Hyvä elämä 
 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi ja sen ulottuvuudet 
 • Laaja-alainen hyvinvointi 
 • Hyvinvointi – subjektiivinen kokemus 
 • Oman hyvinvoinnin edistäminen ja hyvinvointipääoman lisääminen 


3. Opiskelijoiden hyvinvointi 5 op

Ajankohta: 4 – 9 / 2023

Teemat:  

 • Opiskelijahyvinvointi, osallisuus, toimijuus, yhteisöllisyys, monialainen yhteistyö ja verkostot  
 • Ihmisen hyvään elämään vaikuttavat tekijät  
 • Yksilön toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen; kohtaaminen, vuorovaikutus, ohjaus 
 • Yksilön vastuu ja osallisuus ryhmän rakentumisessa  
 • Monialainen yhteistyö ja verkostot voimavarana 


4. Työyhteisön hyvinvointi 5 op

Ajankohta: 9 – 11 / 2023

Teemat:  

 • Työhyvinvoinnin monet muodot – ajankohtaista ja tutkittua tietoa  
 • Arvot ja eettinen toiminta työyhteisössä 
 • Moninaisuus ja yhdenvertaisuus 
 • Muutoksessa toimiminen ja hyvinvointi 
 • Yksilöllinen ja yhteisöllinen resilienssi 
 • Verkostot osaamista vahvistamassa  
   

5. Oppilaitoshyvinvoinnin kehittäminen 10 op

Ajankohta: 1/2023 – 12/2023

Omaan oppilaitokseen/työhön kohdentuva projektimainen kehittäminen, joka ajoittuu koko erikoistumiskoulutuksen ajalle. Koulutusosioiden 1 – 4 oppimistehtävät linkitetään mahdollisuuksien mukaan kehittämistehtävään. Kehittäminen osoitetaan/esitellään koulutuksen kokoavassa päätöspäivässä. 

 

Kouluttajat: Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) asiantuntijat sekä vierailevat asiantuntijat

 

Koulutukseen hakeutuminen:

Hakuaika on päättynyt.

 

Osallistujien valinta:

 • Valinta perustuu hakemuksiin
 • Hakemuksessa vaadittavat liitteet: tutkintotodistus/-todistukset ja CV
 • Osallistujat valitaan hakukelpoisuuden mukaan hakemusjärjestyksessä

Osallistumismaksu:

600 €/osallistuja (alv. 0 %). Osallistumismaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa yhdessä erässä. Koulutusten toteutuksen edellytyksenä on riittävä määrä osallistujia.
Matka-, majoitus- ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse.

Hakeutuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Hakuajan päättymisen jälkeen tapahtuvista peruutuksista laskutamme 50 % koulutuksen

hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä, laskutetaan koko koulutuksen hinta.

 

Henkilötietojen käsittely

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn täällä: https://www.hamk.fi/tietosuoja/

 

Lue lisää

Oppilaitoshyvinvointia uudistamassa -blogista. Kirjoittajina oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutuksen kouluttajat eri ammattikorkeakouluista ja koulutukseen osallistujat eri oppilaitoksista.

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutus toteutetaan Ammatillisten opettajakorkeakoulujen (HAMK, Haaga-Helia, JAMK, OAMK ja TAMK) sekä Humanistinen ammattikorkeakoulu Humakin yhteistyönä.

OKM logo
HAMK logo
OAMK logo
Jyväskylän ammattikorkeakoulu logo
Haaga-Helian opettajakorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Humanistinen ammattikorkeakoulu

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU