Palliatiivisen hoidon asiantuntija - Hämeen ammattikorkeakoulu
Palliatiivisen hoidon asiantuntija
Hämeen ammattikorkeakoulu
Palliatiivinen osaaminen on tulevaisuuden osaamista! Tartu tilaisuuteen!

Palliatiivisen hoidon asiantuntija

Mitä hyötyä ikoni

MITÄ HYÖTYÄ?

Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

 


Kenelle suunnattu ikoni

KENELLE SUUNNATTU?

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.


TIEDOT PALVELUSTA

TUTKINTONIMIKE Palliatiivisen hoidon asiantuntija
KESTO 16 kk
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)30 op
AJANKOHTA27.1.2020–30.4.2021
TOTEUTUSTAPAMonimuoto-opiskelu
HINTA1500 €
HAKUAIKA1.9.2019–30.9.2019

Palliatiivinen osaaminen on tulevaisuuden asiantuntijuutta.

 

Palliatiivinen hoito kuuluu WHO:n määritelmän mukaan kaikille kuolemaan johtavaa tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastaville ilman diagnoosirajauksia. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan, palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille.

Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Koulutuksen tarkoitus

Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asiantuntijuutta kliinisen hoidon osaajina asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa ja palliatiivisen hoidon näyttöön perustuvassa toiminnassa ja kehittämisessä.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelma on tehty moniammatillisesti yhteistyössä työelämän kanssa osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa EduPal-hanketta https://www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi.

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Koulutuksen sisältö

Opinnot koostuvat neljästä moduulista:

  • Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi, 6 op
  • Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito, 10 op
  • Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö, 9 op
  • Vapaasti valittavat opinnot, 5 op

Ajankohta ja toteutus

Koulutus toteutetaan ajalla 27.1.2020–30.4.2021.

Monimuoto-opinnot koostuvat 12 lähipäivästä, verkko-opinnoista ja itsenäisestä työskentelystä. Lähiopetuspäivät Hämeenlinnassa ovat 27.–28.1., 16.–17.3., 19.5., 24.8., 14.9., 2.–3.11.2020 sekä 25.–26.1. ja 30.4.2021.

Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa ja niiden suorittaminen työn ohella on mahdollista.

Koulutuspaikka

Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, S-talo, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna. Tutustu tästä.

Koulutuksen hinta

1500 € (Alv 0%). Summan voi tarvittaessa jakaa useampaan erään. Kun hakija on vastaanottanut koulutuspaikan, hän sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Hakuaika ja valintapäätökset

Haku on päättynyt ja kaikki opiskelijapaikat on täytetty.

Seuraava haku

Keväällä 2020 avataan seuraavan toteutuksen haku tälle sivulle. Aloitus syksyllä. 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU