Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus
Mies ja nainen istuvat ja lukevat kirjaa

Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus

Mitä hyötyä ikoni

MITÄ HYÖTYÄ?

Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskouluksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

 

Kenelle suunnattu ikoni

KENELLE SUUNNATTU?

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

TIEDOT PALVELUSTA

TUTKINTONIMIKE  Palliatiivisen hoidon asiantuntija
KESTO  9 kk
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 30 op
AJANKOHTA Syyskuu 2022 – toukokuu 2023
TOTEUTUSTAPA Monimuotokoulutus
HINTA 1500 €
HAKUAIKA Haku avataan maaliskuussa 2022

Palliatiivinen osaaminen on tulevaisuuden asiantuntijuutta.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus on käynnissä. Seuraava haku avautuu maaliskuussa 2022.

Palliatiivinen hoito kuuluu WHO:n määritelmän mukaan kaikille kuolemaan johtavaa tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastaville ilman diagnoosirajauksia. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan, palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille.

Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Koulutuksen tarkoitus

Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asiantuntijuutta kliinisen hoidon osaajina asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa ja palliatiivisen hoidon näyttöön perustuvassa toiminnassa ja kehittämisessä. Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelma on tehty moniammatillisesti yhteistyössä työelämän kanssa osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa EduPal-hanketta

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Koulutuksen sisältö

Opinnot koostuvat neljästä moduulista:

  • Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi, 6 op
  • Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito, 10 op
  • Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö, 9 op
  • Vapaasti valittavat opinnot, 5 op

Ajankohta 

Koulutuksen ajankohta on 23.9.2021–19.5.2022. Opetuspäiviä ovat: 23.–24.9.,  14.10., 5.11., 2.–3.12.2021 sekä 13.1., 4.2., 17.–18.3., 28.4. ja 19.5.2022.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy opetuspäiviä sekä itsenäistä työskentelyä. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa ja niiden suorittaminen työn ohella on mahdollista.

Opetuksen totetutustapa vahvistetaan elokuussa pandemiatilanteen edellyttämien suositusten mukaisesti. Opetustavasta riippumatta edellytetään osallistumista opetuspäiviin.

AHOT-menettely

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka mahdollistavat opiskelijan aiemmin hankkiman osaamisen hyväksymisen osaksi opintoja.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutuksessa AHOT-menettely on mahdollinen, mikäli olet aikaisemmin suorittanut hyväksytysti jonkin seuraavista opinnoista ja opintojen suorittamisesta on kulunut aikaa korkeintaan viisi vuotta.

  • Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon erikoistumisopinnot, 30 op (EQF/NQF taso 6, ammattikorkeakouluopinnot)
  • Palliatiivisen hoidon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus, 30 op (EQF/NQF taso 6, ammattikorkeakouluopinnot)
  • Palliatiivisen hoidon ylempiä korkeakouluopintoja (EQF/NQF taso 7), 30 op

Mahdolliset muut palliatiivisen hoidon tai saattohoidon täydennyskoulutukset eivät tuota oikeutta AHOT-menettelyyn tässä erikoistumiskoulutuksessa.

Haku

Haku avautuu maaliskuussa 2022. Hakuohje ennen lomakkeen täyttämistä.

Valintaperusteet

Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Valinnat tehdään hakemusten perusteella. Valinnoissa huomioidaan hakemuksessa annetut tiedot alan työkokemuksesta sekä avointen kysymysten vastaukset. Tasapistetilanteessa opiskelupaikka arvotaan.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valintapäätös henkilökohtaisesti.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1500 € (Alv 0%). Mahdollinen hyväksytty AHOT-menettely alentaa koulutuksen hintaa, jolloin hinta määräytyy suoritettavien opintojen mukaan. 

Kun hakija on vastaanottanut opiskelupaikan, hän sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Koulutuksen järjestäjä

Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK Up jatkuva oppiminen

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, S-talo, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna. Tutustu tästä.

Henkilötietojen käsittely

Tutustu henkiötietojen käsittelyyn täältä: Tietosuoja.

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU