Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus
Mies ja nainen istuvat ja lukevat kirjaa

Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus

Mitä hyötyä ikoni

MITÄ HYÖTYÄ?

Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskouluksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

 

Kenelle suunnattu ikoni

KENELLE SUUNNATTU?

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

TIEDOT PALVELUSTA

TUTKINTONIMIKE  Palliatiivisen hoidon asiantuntija
KESTO  9 kk
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ) 30 op
AJANKOHTA Koulutus on käynnistynyt 22.9.2022. Seuraava toteutus alkaa syksyllä 2023, tarkempi ajankohta ilmoitetaan 2/2023.
TOTEUTUSTAPA Monimuotokoulutus
HINTA 1500 €
HAKUAIKA Syksyn 2023 toteutukseen 27.2. - 15.5.2023

Palliatiivinen osaaminen on tulevaisuuden asiantuntijuutta.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutuksen seuraava hakuaika on 27.2. – 15.5.2023

Palliatiivinen hoito kuuluu WHO:n määritelmän mukaan kaikille kuolemaan johtavaa tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastaville ilman diagnoosirajauksia. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan, palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille.

Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Koulutuksen tarkoitus

Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asiantuntijuutta kliinisen hoidon osaajina asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa ja palliatiivisen hoidon näyttöön perustuvassa toiminnassa ja kehittämisessä. Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelma on tehty moniammatillisesti yhteistyössä työelämän kanssa osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa EduPal-hanketta

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Koulutuksen sisältö

Opinnot koostuvat neljästä moduulista:

  • Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi, 6 op
  • Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito, 10 op
  • Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö, 9 op
  • Asiantuntijuuden kehittäminen, 5 op

Ajankohta 

Seuraava toteutus käynnistyy syksyllä 2023, tarkempi ajankohta ilmoitetaan helmikuussa.

Käynnissä olevan koulutuksen opetuspävät ovat: 22-23.9., 27.10., 4.11., 30.11.2022, 2-3.2.23, 16.-17.3.23, 27.-28.4.23 ja 23.5.23.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy opetuspäiviä sekä itsenäistä työskentelyä. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa ja niiden suorittaminen työn ohella on mahdollista.

Opetuksen totetutustapa vahvistetaan elokuussa pandemiatilanteen edellyttämien suositusten mukaisesti. Opetustavasta riippumatta edellytetään osallistumista opetuspäiviin.

Haku

Koulutukseen voi hakea 27.2. – 15.5.2023 välisenä aikana. Hakulinkki lisätään tälle sivulle.

Lomakkeelle tunnistaudutaan mobiilivarmenteella, henkilökortilla tai pankkitunnuksilla. Hakemukseen liitetään tutkintotodistuksen kaikista sivuista kuvat joko skannattuna tai selkeinä valokuvina.

Valintaperusteet

Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Valinnat tehdään hakemusten perusteella. Valinnoissa huomioidaan hakemuksessa annetut tiedot alan työkokemuksesta sekä avointen kysymysten vastaukset. Tasapistetilanteessa opiskelupaikka arvotaan.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valintapäätös henkilökohtaisesti.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1500 € (Alv 0%). Kun hakija on vastaanottanut opiskelupaikan, hän sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Koulutuksen järjestäjä

Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK Up jatkuva oppiminen

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, S-talo, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna. Tutustu tästä.

Henkilötietojen käsittely

Tutustu henkiötietojen käsittelyyn täältä: Tietosuoja.

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU