Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Palliatiivinen osaaminen on tulevaisuuden osaamista! Tartu tilaisuuteen!

Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus

Mitä hyötyä ikoni

MITÄ HYÖTYÄ?

Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

 


Kenelle suunnattu ikoni

KENELLE SUUNNATTU?

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinnon suorittaneille.


TIEDOT PALVELUSTA

TUTKINTONIMIKE Palliatiivisen hoidon asiantuntija
KESTO 9 kk
LAAJUUS (OPINTOPISTETTÄ)30 op
AJANKOHTA26.8.2020-25.5.2021
TOTEUTUSTAPAMonimuoto-opiskelu
HINTA1500 €
HAKUAIKAKoulutus on käynnissä

Palliatiivinen osaaminen on tulevaisuuden asiantuntijuutta.

Koulutus on käynnissä ja opiskelupaikat ovat täynnä.

Palliatiivinen hoito kuuluu WHO:n määritelmän mukaan kaikille kuolemaan johtavaa tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastaville ilman diagnoosirajauksia. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan, palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille.

Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Koulutuksen tarkoitus

Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asiantuntijuutta kliinisen hoidon osaajina asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa ja palliatiivisen hoidon näyttöön perustuvassa toiminnassa ja kehittämisessä.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelma on tehty moniammatillisesti yhteistyössä työelämän kanssa osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa EduPal-hanketta https://www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi.

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Koulutuksen sisältö

Opinnot koostuvat neljästä moduulista:

  • Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi, 6 op
  • Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito, 10 op
  • Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö, 9 op
  • Vapaasti valittavat opinnot, 5 op

Ajankohta ja toteutus

Koulutus toteutetaan ajalla 26.8.2020-25.5.2021 

Monimuoto-opinnot koostuvat 12 lähipäivästä, verkko-opinnoista ja itsenäisestä työskentelystä.

Opetuspäivien ajankohdat ovat: 26.-27.8., 28.-29.9., 5.-6.11.2020 sekä 28.-29.1., 15.-16.3., 19.4. ja 25.5.2021.

Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa ja niiden suorittaminen työn ohella on mahdollista.

Koulutuksen kotipaikka

Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, S-talo, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna. Tutustu tästä.

Haku ja valintapäätökset

Opiskelupaikat ovat täynnä.

Valintaperusteet

Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Valinnat tehdään hakemusten perusteella. Valinnoissa huomioidaan hakemuksessa annetut tiedot alan työkokemuksesta sekä avointen kysymysten vastaukset. Tarvittaessa tasapistetilanteessa opiskelupaikka arvotaan.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1500 € (Alv 0%).

Summan voi tarvittaessa jakaa kolmeen erään. Kun hakija on vastaanottanut koulutuspaikan, hän sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Henkilötietojen käsittely

Tutustu henkiötietojen käsittelyyn täältä: https://www.hamk.fi/tietosuoja/

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU