Erillishaku - Hämeen ammattikorkeakoulu
Erillishaku
opiskelijat pöydän ääressä tietokoneilla
Opiskelijoita kampuksella

Erillishaku

Avoimen väylä tutkinto-opiskelijaksi

Haku avoimen AMKn opintojen perusteella

HAMKiin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella erillishaussa.

Hakulomake on osoitteessa www.opintopolku.fi.

Avoimen AMKn erillishaussa opiskelijaksi voidaan valita AMK-tutkintoon hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Sairaanhoitajakoulutukseen voidaan ottaa opistoasteen sairaanhoitajatutkinnon suorittanut hakija, joka on suorittanut 30 opintopistettä soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Katso lisäksi tietoa toisen asteen opiskelijoille suunnatuista väyläopinnoista sivuiltamme.

Ylempään AMK-tutkintoon voidaan valita hakija, jolla on tutkintoon vaadittu pohjakoulutus sekä kaksi vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta ja joka on suorittanut 10 op (60 op tutkinnossa) / 15 op (90 op tutkinnossa) koulutukseen soveltuvia YAMK-opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Opiskeluoikeus

Hakija saa opiskeluoikeuden, kun hänet hyväksytään opiskelijaksi ja hän ottaa paikan vastaan sekä ilmoittautuu lukukaudelle. Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi ko. lukukaudesta lähtien. Siten on suositeltavaa hakea opiskelijaksi sinä lukukautena, jona haluaa aloittaa opintonsa tutkinto-opiskelijana.

Erillishaun aloituspaikat AMK

 

Koulutus Kampus Erillishaun aloituspaikat
2020 – 2021
Bio- ja elintarviketekniikka Hämeenlinna 6
Biotalous Forssa 2
Construction Engineering Hämeenlinna 3
Electrical and Automation Engineering Valkeakoski 4
Hevosalan liiketoiminta Forssa 5
Hevostalous Mustiala 2
International Business Valkeakoski 10
Kestävä kehitys Forssa 9
Konetekniikka Riihimäki 6
Liikenneala Riihimäki 6
Liiketalous Hämeenlinna 10
Maaseutuelinkeinot Mustiala 3
Mechanical Engineering and Production Technology Riihimäki 2
Metsätalous Evo 4
Muotoilu Hämeenlinna 2
Puutarhatalous Lepaa 4
Rakennettu ympäristö Lepaa 4
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri Hämeenlinna 2
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennusmestari Hämeenlinna 4
Sairaanhoitaja Forssa 2
Sairaanhoitaja Hämeenlinna 6
Sosionomi Hämeenlinna 4
​​Sähkö-ja automaatiotekniikka Valkeakoski 7
Terveydenhoitaja Hämeenlinna 2
Tieto- ja viestintätekniikka Riihimäki 6
Tietojenkäsittely Hämeenlinna 4

Erillishaun aloituspaikat YAMK

YAMK-tutkintoa suorittamaan voivat hakea vain ne, joilla on koulutukseen vaadittu hakukelpoisuus. Alla olevasta listasta näet aloituspaikkamäärät eri YAMK-koulutuksissa.

Koulutus Kampus Erillishaun aloituspaikat
2020 – 2021
Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen Hämeenlinna 3
Business Management and Entrepreneurship Hämeenlinna 2
​Liiketoiminnan kehittäminen Hämeenlinna 2
​​Rakentaminen Hämeenlinna 2
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Hämeenlinna 2
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, kriisityö Hämeenlinna 2
Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 2
Tulevaisuuden liikennejärjestelmät Riihimäki 3
​Kulttuuri- ja taidetoiminnan kehittäminen hyvinvointialalla Hämeenlinna 2
Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut Hämeenlinna 5

Hakukelpoisuus / ​Amk-tutkinnot

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, joka on suorittanut 60 opintopistettä koulutukseen soveltuvia opintoja a​voimes​sa ammattikorkeakoulussa. Keskeneräisillä AMK-tutkinnon opinnoilla ei voi hakea erillishaussa.

Tarkemmat tiedot avoimessa amk:ssa suoritetuista opinnoista löytyvät kohdasta Opiskelijavalinta.

Hakukelpoisuus / Ylemmät amk-tutkinnot

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa erillishaussa opiskelijaksi hakija, jolla on

 • soveltuva korkeakoulututkinto ja
 • kaksi vuotta tutkinnon jälkeistä alakohtaista työkokemusta ja
 • 10 op (60 op tutkinnossa) / 15 op (90 op tutkinnossa) koulutukseen soveltuvia YAMK- opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Keskeneräisillä YAMK-tutkinnon opinnoilla ei voi hakea erillishaussa.

Pohjakoulutusvaatimus: YAMK-tutkinnot

Hakukohde Tutkinnon laajuus Pohjakoulutusvaatimus
Liiketoiminnan kehittäminen 90
 • tradenomi (AMK)
 • BBA
 • restonomi (AMK)
 • KTM
 • ekonomi
 • muu soveltuva korkeakoulututkinto, joka sisältää tai jonka lisäksi on suoritettu 60 op korkeakoulutasoisia liiketalouden, kauppa-tai taloustieteiden opintoja. Korkeakouluopintojen laajuus vähintään 210 op.
 • tai vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto
Hyvinvoinnin digitaaliset palvelut ja prosessit 90
 • ensihoitaja(AMK)
 • geronomi(AMK)
 • kuntoutuksenohjaaja(AMK)
 • kätilö(AMK)
 • sairaanhoitaja(AMK)
 • sosionomi(AMK)
 • terveydenhoitaja(AMK)
 • korkeakoulututkinto hoitotieteenalalta,jos hakijalla on lisäksi sairaanhoitajan, kätilön, terveydenhoitajan tai ensihoitajan opistoasteen tutkinto
 • ylempi korkeakoulututkinto sosiaalityön alalta
 • tradenomi (AMK), liiketalous tai tietojenkäsittely
 • insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, tuotantotalous
 • insinööri (AMK), joka sisältää hyvinvointi-, terveys tai lääketieteen teknologiaopintoja
 • ylempi korkeakoulututkinto kauppatieteen soveltuvalta alalta
 • ylempi korkeakoulututkinto tietojenkäsittelyn tai tietotekniikan alalta
 • vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto
Rakentaminen 60
 • insinööri (AMK) talonrakennus-, yhdyskunta- tai ympäristötekniikan alalta
 • Insinööri(AMK)-tutkinto, joka sisältää vesihuollon tai geotekniikan opintoja tai jonka lisäksi on suoritettu korkeakoulutasoisia vesihuollon tai geotekniikan opintoja
 • BEng (rakennusala)
 • DI (rakennus-, yhdyskunta- tai ympäristötekniikan alalta)
 • tai vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto
Teknologiosaamisen johtaminen 60
 • ​insinööri (AMK)
 • BEng
 • insinööri (ylempi AMK)
 • DI
 • tai vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto
Tulevaisuuden liikennejärjestelmät 60
 • ​soveltuva korkeakoulututkinto, korkeakouluopintojen laajuus vähintään 240 op
Biotalouden ratkaisut 60
 • agrologi (AMK)
 • hortonomi (AMK)
 • insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikan koulutuksesta
 • metsätalousinsinööri (AMK)
 • ympäristösuunnittelija (AMK)
 • MMM
 • agronomi
 • metsänhoitaja
 • muu soveltuva korkeakoulututkinto. Kaikissa tapauksissa korkeakouluopintojen laajuus vähintään 240 op.
 • tai vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 90
 • ​sairaanhoitaja (AMK)
 • sosionomi (AMK)
 • terveydenhoitaja (AMK)
 • kätilö (AMK)
 • ensihoitaja (AMK)
 • geronomi (AMK)
 • kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • korkeakoulututkinto hoitotieteen alalta, jos hakijalla on lisäksi sairaanhoitajan, kätilön, terveydenhoitajan tai ensihoitajan tutkinto
 • ylempi korkeakoulututkinto sosiaalityön alalta
 • tai vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, kriisityö 90
 • ​sairaanhoitaja (AMK)
 • sosionomi (AMK)
 • terveydenhoitaja (AMK)
 • kätilö (AMK)
 • ensihoitaja (AMK)
 • geronomi (AMK)
 • kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • korkeakoulututkinto hoitotieteen alalta, jos hakijalla on lisäksi sairaanhoitajan, kätilön, terveydenhoitajan tai ensihoitajan tutkinto
 • ylempi korkeakoulututkinto sosiaalityön alalta
 • tai vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto
Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut 60
 • ​soveltuva korkeakoulututkinto, korkeakouluopintojen laajuus vähintään 240 op
Sustainable Technologies 60
 • ​insinööri (AMK)
 • BEng
 • insinööri (ylempi AMK)
 • DI
 • tai vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto

Työkokemus: YAMK-tutkinnot

Kahden vuoden työkokemus tulee olla hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa, että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankittua työkokemusta (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa). Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemus ilmoitetaan kokoaikatyönä. Työ on kokoaikaista, kun työtunteja on 35 viikossa. Osa-aikatyö muunne​taan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.

Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan todistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Lisäksi yrittäjän tulee antaa selvitys yrityksen toimialasta (kaupparekisteriote tai ote YTJ-järjestelmästä).

Kielitaitovaatimukset

HAMK hyväksyy samana vuonna korkeakoulujen yhteishaussa tai HAMKin omassa erillishaussa hyväksytysti suoritetun kielikokeen ja järjestää tarvittaessa kielikokeen erillishaun hakijoille.

Hakeminen ja liitteet

Hakulomake on auki valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa 1.8. - 31.5. klo 15.00 välisenä aikana.

Vaaditut liitteet / AMK-tutkinto

Lataa hakemukseesi Opintopolku.fi -palvelussa seuraavat liitteet (viimeistään 7 vrk:n kuluessa hakemuksen tekemisestä):

 • virallinen opintosuoritusote (opinnot avoimessa AMK:ssa)
 • kopio 2. asteen tutkintotodistuksesta (väyläopiskelijat, jotka ovat suorittaneet 30 opintopisteen laajuiset väyläopinnot osana 2. asteen tutkintoa)

Vaaditut liitteet / YAMK-tutkinto

Lataa hakemukseesi Opintopolku.fi -palvelussa seuraavat liitteet (viimeistään 7 vrk:n kuluessa hakemuksen tekemisestä):

 • virallinen opintosuoritusote (opinnot avoimessa AMK:ssa)
 • kopiot tutkintotodistuksista ja työtodistuksista
 • virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemä käännös tutkintotodistuksesta ja/tai työtodistuksista, jos todistuksen kieli ei ole mikään näistä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes alkuperäiset todistukset on tarkastettu.

Opiskelijavalinta AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Erillishaussa voidaan valita hakija, joka on suorittanut 60 op koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Sairaanhoitajakoulutukseen voidaan valinta opistoasteen sairaanhoitaja, joka on suorittanut 30 op koulutukseeen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Valinnassa otetaan huomioon opintojen soveltuvuus, opintopisteiden määrä sekä opintomenestys. Ks. Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot (alla).

 

Opiskelijavalinta YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Erillishaussa voidaan valita hakija, joka on hakukelpoinen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sekä jolla on 10 op (60 op:n tutkinto) tai 15 op (90 op:n tutkinto) koulutukseen soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa. Valinnassa otetaan huomioon opintojen soveltuvuus, opintopisteiden määrä sekä opintomenestys.

 

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot

Avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista (60 op, 15 op tai 10 op) voi olla hyväksilukuja enintään 1/3. Yliopistoissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella ei voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojen soveltuvuus tutkintoon arvioidaan. Hakijalle on eduksi, jos hän on suorittanut tutkintoon soveltuvia ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Lisäksi katsotaan hakijan eduksi, jos hän on suorittanut enemmän opintoja kuin vaaditun määrän.

Sosiaali- ja terveysalalla arvioitavat moduulit tai vastaavat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

Suoritettujen opintojen keskiarvon tulee olla International Business koulutuksessa vähintään 3,0.

 

Opiskelijavalinnan tulokset ja ilmoittautuminen opintoihin​

Opiskelijavalinnat tehdään lukuvuoden aikana noin 3-4 viikon kuluessa hakemuksen ja liitteiden saapumisesta. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kirjallisesti.

Opiskelupaikan saatuasi ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu lukuvuodelle ohjeiden mukaan. Jos et ota paikkaa vastaan ja ilmoittaudu määräaikaan mennessä, valintasi perutaan.​

Oikaisume​nettely

Jos Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota välittömästi yhteyttä hakijapalveluihin, kun saat ilmoituksen päätöksestä. Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta (osoite: HAMK, PL 230, 13101 Hämeenlinna).

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Voit ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Haku 1.8. klo 8.00 – 31.5. klo 15.00 www.opintopolku.fi.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU