Hyppää sisältöön
Home Hämeen ilmastovahti sai hienon alun Ilmastoseminaarista

Hämeen ilmastovahti sai hienon alun Ilmastoseminaarista

Kanta-Häme saa ilmastovahdista tehokkaan työvälineen ilmastotoimenpiteiden seurantaan ja niistä viestimiseen. Syyskuussa järjestettiin Ilmastoseminaari, jossa kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja ilmastovahdista ja paikallisen tason ilmastotyöstä. Marraskuussa Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kestävän kehityksen opiskelijat jalkautuvat kuntiin keräämään niiden ilmastotoimenpiteitä.  

Mikä Hämeen ilmastovahti?

Hämeen ilmastovahti -hankkeessa toteutetaan kantahämäläisille julkisen sektorin toimijoille suunnattu verkkopalvelu, johon he voivat kirjata organisaationsa tekemiä ilmastotoimenpiteitä. Ilmastovahtipalvelu on jo käytössä useammassa kaupungissa, kuten Helsingissä, Tampereella ja Lahdessa. Hämeen ilmastovahdista tulee ensimmäinen maakunnan laajuinen ilmastovahti, ja siihen tavoitellaan mukaan kaikkia Kanta-Hämeen kuntia. Ilmastovahti tekee mukana olevien toimijoiden ilmastotyötä näkyväksi, tukee ilmastotyön tiedolla johtamista ja selkiyttää ilmastotyön vastuunjakoa. HAMK toteuttaa ympäristöministeriön rahoittaman hankkeen yhdessä Hämeen liiton kanssa.

Hankkeessa toteutetaan myös ilmastoyhteyshenkilöiden verkosto, joka koostuu kuntien ja muiden toimijoiden ilmastotyöntekijöistä. Verkoston tavoitteena yhdessä ilmastovahtipalvelun kanssa on, että kuntatoimijat saavat toisiltaan tukea ilmastotyön johtamiseen ja seurantaan, ideointiapua ja mahdollisuuksia yhteistoteutuksiin. Kiinteistöjen sähköautojen lataustolpat ovat hyvä esimerkki hankinnasta, jonka yhteiskilpailutus olisi kannattavaa.

Aloitamme ilmastovahdin julkishallinnollisten ja niihin rinnastettavien toimijoiden kuten kuntien ja kaupunkien lisäksi esimerkiksi maakuntaliiton, sairaanhoitopiirin tai HAMKin kanssa. Myöhemmässä vaiheessa toivotamme tervetulleiksi myös kantahämäläiset yritykset, järjestöt ja kaikki muut ilmastovahdista kiinnostuneet toimijat.

Missä nyt mennään?

Hanke sai hienon alun, kun järjestimme syyskuussa Ilmastoseminaarin kertoaksemme hankkeesta, ilmastovahdista ja paikallistason ilmastotyöstä. Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen avasi tilaisuuden, ja puhujina tilaisuudessa olivat professori ja Suomen ilmastopaneelin jäsen Jyri Seppälä, Lahden kaupungin ympäristökoordinaattori Aino Kulonen sekä Sitran ilmasto- ja luontoratkaisujen asiantuntija Tatu Leinonen. Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen seminaari siirtyi etätapahtumaksi. Tilaisuuteen osallistui yhteensä lähes 90 kuntatoimijaa ja kestävän kehityksen opiskelijaa. Tilaisuuden esitykset löytyvät hankesivun Ajankohtaista-osiosta.

Syyskuun lopussa solmimme sopimuksen ilmastovahtijärjestelmän toteuttamisesta Kausal oy:n kanssa. Kausal on helsinkiläinen yritys, joka toteuttanut suurimman osan Suomessa tällä hetkellä julkaistuista ilmastovahdeista. Heillä on laaja kokemus kuntaorganisaation ilmastotyön tekemisestä. Heidän Kausal Watch -alustansa toimitetaan SaaS (Software as a Service) -mallilla, ja se on toteutettu avoimella lähdekoodilla ja avoimilla rajapinnoilla.

Mitä hankkeessa tapahtuu seuraavaksi?

Saamme HAMKin Forssan kampuksen ensimmäisen vuoden kestävän kehityksen opiskelijat resurssiavuksi hankkeeseen. He lähtevät kuntien tueksi ilmastovahdin käyttöönoton alkuvaiheessa, koska resurssien puute koetaan kunnissa ilmastotyötä vaikeuttavana tekijänä. Lokakuun lopussa opiskelijat lähtevät tiimeittäin tutustumaan kuntien ilmastotyöhön sekä tukemaan kuntia ilmastotoimenpiteiden keräämisessä ja tunnistamisessa.

Kaikki kunnat tekevät paljon ilmastotyötä, vaikka eivät sitä ole sellaiseksi välttämättä tunnistaneet. Monet kuntien perustoimet, kuten rakennusten energiansäästötoimet, pyöräteiden talvikunnossapidon parantaminen tai viheralueiden suunnittelu ovat ilmastotoimenpiteitä. Opiskelijoiden kanssa kuntatyöntekijät voivat myös ideoida, minkä ilmastotoimien avulla kunta voisi seuraavaksi edetä ilmastotyössään.

Loppuvuodesta Kausal järjestää ilmastovahtikoulutuksen palveluun mukaan lähtevien toimijoiden pääkäyttäjille. Ilmastoyhteyshenkilöiden verkosto lähtee samanaikaisesti muodostumaan, kun ilmastovahdissa mukana olevien toimijoiden yhteyshenkilöt kootaan yhteen.

Lisätietoja:

Noora Arola
projektipäällikkö
Puh. +358 50 473 2480
noora.arola@hamk.fi
HAMK Bio