Hyppää sisältöön
Home HAMK edustaa ammattikorkeakouluja kansallisessa maatilayrityksiä kehittävässä verkostossa

HAMK edustaa ammattikorkeakouluja kansallisessa maatilayrityksiä kehittävässä verkostossa

Hämeen ammattikorkeakoulu on mukana rakentamassa AgriHubi-verkostoa, joka edistää maatilayritysten, tutkimuksen, koulutuksen ja neuvonnan yhteistyötä maatalouden kilpailukyvyn parantamiseksi.

AgriHubi on vuoden 2021 alussa käynnistetty maatilayritysten verkosto, joka edistää tutkimuksen, koulutuksen ja neuvonnan yhteistyötä maatilayritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Tavoitteena on vahvistaa liiketoimintajohtamisen osaamista ja edistää älymaataloutta. Verkostossa yritykset pääsevät vaikuttamaan esimerkiksi alan koulutuksen ja tutkimuksen kehitykseen. Lisäksi verkostolle rakennetaan avoin verkkopalvelu, johon toimijat kokoavat uusimman tutkimustiedon.

AgriHubin toimintaa koordinoi Luonnonvarakeskus (Luke). Verkoston tueksi on perustettu ohjausryhmä, joka edustaa laajasti alan toimijoita ja sidosryhmiä. Ohjausryhmässä ammattikorkeakouluja edustaa ARENEn luonnonvara-alan kehittämisryhmän puheenjohtaja ja HAMKin biotalousosaamisen yksikön johtaja Mona-Anitta Riihimäki.

”Tämä on tosi merkittävää, koska ammattikorkeakoulujen ympärillä on jo olemassa alueellisia osaamisverkostoja, jotka voivat toimia myös AgriHubin solmukohtina. Ammattikorkeakoulujen välinen valtakunnallinen yhteistyö luonnonvara-alalla kannattaa Agrihubi-työskentelyssä hyödyntää”, Riihimäki kertoo.

AgriHubin käynnistäminen tukee vahvasti EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) tulevan rahoituskauden valmistelua. CAP27-suunnitelmassa painotetaan osaamista, tiedon hyödyntämistä ja älymaatalouden kehittämistä. Hämeen alueella CAP27:n valmistelua koordinoi ELY-keskus, ja valmisteluun osallistuu useita HAMKin biotalousosaamisen yksikön ja HAMK Bio -tutkimusyksikön henkilöitä.

Hämeen CAP27 valmistelu toteutetaan neljässä teemaryhmässä. ”Luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuva toiminta” -teemaryhmän puheenjohtajana toimii Mona-Anitta Riihimäki ja varapuheenjohtajana HAMK Bio -tutkimusyksikön johtaja Annukka Pakarinen. Teemaryhmän aiheita ovat muun muassa biotalous, elinkeinot, yritysten innovaatiot, ympäristö ja uusiutuva energia. Muut teemaryhmät liittyvät ruokasektoriin, maaseudun palvelusektoriin ja asumiseen maaseudulla.

”Luonnonvarojen kestävä käyttö on laaja kokonaisuus. Monialaisen työskentelyn ensimmäinen tavoite onkin teeman rajaus ja toimenpidekokonaisuuksien määrittäminen Hämeessä”, Riihimäki toteaa.

Lisätietoja

Mona-Anitta Riihimäki
Yksikön johtaja, Biotalousosaamisen yksikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu
mona-anitta.riihimaki@hamk.fi
050 574 5102

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote AgriHubin käynnistymisestä