Hyppää sisältöön
Home HAMK ja kiovalainen yliopisto luovat opinto-ohjaajakoulutusta Ukrainaan

HAMK ja kiovalainen yliopisto luovat opinto-ohjaajakoulutusta Ukrainaan

Joukko ukrainalaisia vararehtoreita, dekaaneja ja professoreita vierailee Hämeen ammattikorkeakoulussa opinto-ohjaajakoulutuksen kehittämisen merkeissä lokakuussa.

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) on aloittanut yhteistyön Kiovan Borys Grinchenko Kyiv Universityn kanssa. Tavoitteena on kehittää Ukrainaan 60 opintopisteen opinto-ohjaajakoulutusohjelma.

Kaikkiaan 15 hengen ryhmä kiovalaisyliopiston asiantuntijoita vierailee HAMKissa 9.-12.10.2023. He tutustuvat vierailunsa aikana HAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun opinto-ohjaajaksi pätevöittävään koulutukseen ja aloittavat osaamiskuvauksen ja opetussuunnitelman laatimisen. Lisäksi he tutustuvat opinto-ohjauksen käytäntöihin esimerkiksi koulutuskeskus Tavastiassa, Ohjaamossa ja peruskouluissa sekä vierailevat Opetushallituksen Euroguidance-palveluissa. Vierailuviikon jälkeen HAMK järjestää sarjan webinaareja, joissa fasilitoidaan opetussuunnitelman kirjoittamista Borys Grinchenkoon.

Taustalla on Ukrainan koulutusjärjestelmää uusiva New Ukrainian School-reformi, jossa haetaan parhaita malleja koulutuksen järjestämisestä yhdentyvää Eurooppaa silmällä pitäen. Osana koulutusreformia suunnitellaan kattavan opinto- ja uraohjauksen käyttöönottoa eri koulutusasteilla. European Training Foundation (ETF) on suositellut Ukrainaa professionaalistamaan opinto- ja uraohjaustoimintoja kehittämällä ammattilaisten osaamiskehystä ja standardoitua 60 opintopisteen mittaista opinto-ohjaajakoulutusta. Opinto- ja uraohjaukseen mallia haetaan Suomesta ja HAMKista, joka on yksi viidestä auktorisoiduista opinto-ohjaajaksi pätevöittävistä koulutuksen järjestäjistä Suomessa.

Nykyaikaisen opinto- ja uraohjauksen tavoitteena on tukea lapsia, nuoria ja aikuisia pyrkimään itsenäiseen ja tietoiseen valintojen tekoon. Samalla Ukraina katsoo jo sodanjälkeiseen jälleenrakennukseen ja sen myötä yksilöiden tarpeeseen määritellä paikkaansa yhteiskunnassa oman ja kansallisen hyvinvointinsa edistämisessä.

Projektia rahoittaa Opetushallituksen Team Finland Knowledge -ohjelma.

Lisätiedot: