Hyppää sisältöön
Home HAMK ja Luotsi perustavat Elävän labran – uudenlaista työelämäyhteistyötä sosionomikoulutukseen

HAMK ja Luotsi perustavat Elävän labran – uudenlaista työelämäyhteistyötä sosionomikoulutukseen

Hämeen ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutus ja Työvalmennussäätiö Luotsi käynnistävät yhteisen Living Lab –pilottikokeilun, joka tarjoaa työtoimintaa kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille sekä kytkee sosiaalipalveluiden kehittämisen sosionomikoulutuksen opetusmoduuleihin.

Living Lab -toiminta on avoimen innovaation ekosysteemi ja käytännön työelämässä toteutettava palvelujen kehittämisympäristö, jossa ovat mukana palvelujen käyttäjät, hyödyntäjät, kehittäjät ja mahdollistajat. Työvalmennussäätiö Luotsi haluaa tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti kehittää Living Lab -toiminnassa entistä vaikuttavampia ja asiakkaiden elämäntilanteet huomioon ottavia sosiaalipalveluita. Luotsin asiakkaille käytännön hyöty ja uusi kokemus on, että he ovat aikaisempaa tiiviimmin mukana heitä itseään koskevien palveluiden kehittämisessä.

Living Lab sisällytetään Hämeenlinnan kaupungin kehitysvamma- ja mielenterveyskuntoutujien palvelusopimukseen 2022–2023. Lisäksi tavoitteena on tulevaisuudessa erillisen kehittämis- ja tutkimusrahoituksen hakeminen Living Lab -toiminnalle.

Hämeen ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksen näkökulmasta Living Lab -toiminta tarkoittaa aiempaa systemaattisempaa ja syvempää työelämäyhteistyötä. Tavoitteena on kytkeä opiskelijoiden oppimista ja opetussuunnitelmatyötä tavoitteellisesti kehittämiseen, innovaatioajatteluun ja kokeilukulttuuriin. Kyseessä on aluksi vuoden mittainen pilottikokeilu, josta on tarkoitus kehittää työelämälähtöinen yhteiskehittämisen toimintamalli.

Living Lab käynnistyy Työvalmennussäätiö Luotsin, sosionomiopiskelijoiden ja henkilöstön yhteisellä Living Lab Kick Off -seminaarilla. Konseptia kehitetään HAMK:n lukuvuoden 2. periodilla 25.10.–17.12.2021 Osallistavan ja kehittävän palveluohjauksen moduulissa ja jatketaan lukuvuoden 3. periodissa 10.1.–11.3.2022 Kulttuuri- ja taidelähtöinen toiminta -moduulissa.

Living Lab Kick off –tilaisuus järjestettiin 1.11.2021 klo 9:30–15.30.

Ohjelma:

09.30–9.35 Tilaisuuden avaus. Sosiaalialan koulutuspäällikkö Merja Salmisen videotervehdys

09.35–10.15 Mitä tarkoittaa Living Lab -toiminta? Lehtori Seija Pajari-Stylman. Kommenttipuheenvuoro Luotsin toimitusjohtaja Heikki Rantala

10.15–11.30 Mitä palveluja Työvalmennussäätiö Luotsi tarjoaa? Keitä ovat Luotsin asiakkaat? Luotsin tiimivetäjiä ja asiakkaita

11.30–12.30 Lounastauko

12.30–13.00 Innovatiivisen palvelumuotoilun harjoittelua. Orientaatio iltapäivän ryhmätehtävään, lehtori Seija Pajari-Stylman.

13–14.30 Työskentelyä pienryhmissä Luotsin ideoimien keissien pohjalta

14.45–15.30 Ryhmätehtävien purku

Zoom-yhteyden kautta myös Työvalmennussäätiö Luotsin muu henkilöstö ja asiakkaat pääsivät kuuntelemaan seminaarin aamupäivän osuuden.

Lisätietoja:

Heikki Rantala
toimitusjohtaja
Työvalmennussäätiö Luotsi
040 840 0726
heikki.rantala@luotsisaatio.fi

Merja Salminen
koulutuspäällikkö, sosionomikoulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
040 0297268
merja.salminen@hamk.fi