Hyppää sisältöön
Home HAMK laajentaa raideliikenteen täydennyskoulutustarjontaa

HAMK laajentaa raideliikenteen täydennyskoulutustarjontaa

Hämeen ammattikorkeakoulun jatkuvan oppimisen koulutustarjonnan kokoava HAMK Up on vastannut työelämän tarpeeseen lisäämällä täydennyskoulutustarjontaan kaksi uutta raideliikenteen koulutusta: Rautatiealan perusteet (5 op) ja Raitioteiden suunnittelu (10 op). Koulutukset alkavat maaliskuussa 2023 ja niihin on tarjolla rajoitetusti paikkoja.

Rautatiealan perusteet (5 op)

Syksyllä 2022 HAMK ja Fintraffic Raide Oy solmivat kumppanuussopimuksen, jonka pohjalta on rakennettu keväällä tarjontaan tuleva Rautatiealan perusteet (5 op). Uudessa Rautatiealan perusteet – täydennyskoulutuksessa käsitellään rautatiejärjestelmän infrastruktuuria, peruskäsitteitä ja kansallista sääntelyä. Koulutus sisältää perusteet kapasiteetin hallinnasta, rautatieyritysten resurssien sekä radan rakentamisen ja kunnossapidon tuotannon suunnittelusta. Lisäksi katsotaan tulevaisuuteen mm. Digirata-hankkeen kautta.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat perehdytystä ja perusosaamista rautatiealasta.

Koulutusaika ja -paikka

Koulutusaika 14.3.- 29.3.2023, sisältäen yhteensä 8 opetuspäivää:

Paikkana Hämeen ammattikorkeakoulu, Kaartokatu 2, Riihimäki.

Kouluttajat

Fintraffic Raide Oy:n pääkouluttajat Mikko Tepsa ja Paula Janhunen sekä muita alan asiantuntijoita.

Hinta

1 500 € + alv 24 % sis. opetuksen, excursion, kahvit, palautteen harjoitustyöstä, tentin ja todistuksen.

Raitioteiden suunnittelu (10 op)

Raitioteiden suunnittelun (10 op) opinnot ovat jatkoa keväällä 2021 tarjolla olleelle Raitiotie osana liikennejärjestelmää -täydennyskoulutukselle, jossa perehdyttiin raitioteiden hankesuunnitteluun. Nyt tarjonnassa oleva Raitioteiden suunnittelu (10 op) -täydennyskoulutuksessa tutustutaan raitiotieliikenteen suunnitteluperiaatteisiin katusuunnitelmatasolla. Lisäksi opinnoissa opitaan tuntemaan raitiotien toimintaedellytyksiä ja tulkitsemaan suunnitteluohjeita sekä soveltamaan niitä.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat perusosaamista katusuunnitelmatason raitiotiesuunnittelusta. Koulutus soveltuu erityisesti hankkeiden parissa toimiville suunnittelijoille ja tilaajille, jotka työskentelevät asiantuntijoina meneillään olevissa raitiotiehankkeissa. 

Koulutusaika ja -paikka

Koulutusaika 16.3.- 5.5.2023, sisältäen 4 opetuspäivää (16.3., 24.3., 14.4. ja 27.4.) klo 9.00–16.00, excursion 5.5. sekä oppimistehtävän ohjausillat etäyhteydellä erikseen ilmoitettavina ajankohtina.

Paikkana Hämeen ammattikorkeakoulu, Kaartokatu 2, Riihimäki. Myös etäosallistumismahdollisuus.

Kouluttajat

Lehtorit Pauliina Kuronen ja Oskar Eklöf, HAMK sekä suunnittelupäällikkö Noora Salonen, Sitowise.

Hinta

2 900 € + alv 24 % sis. opetuksen, excursion, kahvit ja todistuksen.