Hyppää sisältöön
Home HAMK mukaan vauhdittamaan valtakunnallista vihreää siirtymää

HAMK mukaan vauhdittamaan valtakunnallista vihreää siirtymää

Hämeen ammattikorkeakoulu alkaa koordinoida yhdessä Luonnonvarakeskuksen (Luke) sekä Oulun ammattikorkeakoulun (OAMK) kanssa hanketta, joka pyrkii vahvistamaan vihreän siirtymän valtakunnallisten teemojen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Konsortioon valittiin tahoja, joilla on vahvaa osaamista vihreän siirtymän teemoissa. 

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan järjestelmätason muutosta kohti kestävää taloutta ja kasvua, mikä tukee hiilineutraalin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista. Vuoden 2023 alussa käynnistyvän vihreän siirtymän valtakunnallisia teemoja koordinoivassa yhteistyössä tuetaan vihreää siirtymää toteuttavia hankkeita, kootaan ja levitetään parhaita valtakunnallisia käytäntöjä sekä laaditaan asiantuntijaselvityksiä.

Kokonaisuuden teemat ovat 1) energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, 2) ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen sekä 3) kiertotalouteen siirtymisen edistäminen. Hanke tukee valtakunnallisten teemojen yhteensovittamista muiden kansallisten ja kansainvälisten rahoitusohjelmien, strategioiden ja aloitteiden kanssa, tekee laajaa sidosryhmäyhteistyötä ja vastaa EAKR-toiminnan valtakunnallisesta viestinnästä.

Teemoista rahoitettavien hankkeiden tuloksena luodaan esimerkiksi uutta teknologiaa energiatehokkuuden edistämiseen, energian säästämiseen ja energiavarmuuteen esimerkiksi hukkalämpöä hyödyntävillä ratkaisuilla. Alueiden ennakointi- ja varautumisvalmiuksia vahvistetaan ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja kehitetään uusia ratkaisuja kiertotalouden toimintaperiaatteiden käyttöönottoon läpi toimialojen. Tärkeimpiä kohderyhmiä ovat yritykset, kunnat ja kuntayhtymät, alueelliset toimijat, tutkimuslaitokset, korkeakoulut, kehitysyhtiöt, järjestöt ja yhdistykset.

Nyt käynnistyvän koordinointihankkeen kesto on neljä vuotta ja budjetti on noin 1 000 000 €, josta HAMKin osuus on n. 325 000 €. Hiilineutraali Suomi -toimintalinjan valtakunnallisista teemoista rahoitetaan hankkeita n. 27 miljoonalla eurolla uuden ohjelmakauden aikana vuosina 2021–2027. Ensimmäinen teemahaku järjestetään keväällä 2023. Koordinaatiohanke toimii rahoittavien ELY-keskusten tukena hakujen järjestämisessä. Teemakokonaisuudesta vastaa ympäristöministeriö ja rahoittavina viranomaisina toimivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Hämeen ELY-keskus. Hanke on osa Uudistuva ja osaava Suomi EU:n rakennepolitiikan ohjelman toimintalinjaa Hiilineutraali Suomi, jota toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston kautta.

Lisätietoja: