Hyppää sisältöön
Home HAMK mukana edistämässä rakennusten tehokkaampaa purkamista

HAMK mukana edistämässä rakennusten tehokkaampaa purkamista

Green Net Finlandin, Hämeen ammattikorkeakoulun, Metropolian ja Suomen Ympäristöopisto SYKLIn yhteisessä hankkeessa kehitetään digitaalisia ratkaisuja edistämään rakennusten tehokkaampaa purkamista ja purettavien osien uudelleenkäyttöä.

Purkurakennusten materiaalien ja osien uudelleenkäyttö vähentää rakentamisesta aiheutuvia hiilipäästöjä ja kohtuullistaa sen resurssien kulutusta. Hämeen ammattikorkeakoulu on mukana Green Net Finlandin Digipurku-hankkeessa, jossa tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön digitaalisia ratkaisuja liittyen purkukohteita koskevan tiedon keräämiseen, organisoimiseen sekä jakamiseen, ja näin edistää rakennusten tehokkaampaa purkamista ja purettavien osien uudelleenkäyttöä. Hankkeen myötä purku- ja rakennusalalle voisi syntyä uutta kestävää liiketoimintaa. 

Hankeessa kehitetään yritysten ja toimijoiden valmiuksia digitaalisten apukeinojen hyödyntämiseen. Lisäksi tutkitaan menetelmiä, joilla purkurakennusten osien uudelleenkäytön kannalta hyödyllinen tieto saataisiin helpommin ja nopeimmin muunnettua digitaalisesti hyödynnettävään muotoon. Hanke kehittää purkamisen hiilivaikutusten arviointimenetelmiä hankintojen näkökulmasta ja pyrkii selvittämään rakennusosien uudelleenkäyttömahdollisuuksia kansainvälisten esimerkkien avulla.  

Digipurku on Green Net Finlandin, Hämeen ammattikorkeakoulun, Metropolia ammattikorkeakoulun sekä Suomen Ympäristöopisto SYKLIn yhteishanke. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2023–30.6.2025. Hanketta osarahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma. 

Lisätiedot: 

Euroopan unionin osarahoittama