Hyppää sisältöön
Home HAMK mukana kehittämässä Evon retkeilyalueen toimintaa

HAMK mukana kehittämässä Evon retkeilyalueen toimintaa

Hämeen ammattikorkeakoulu on ollut mukana Maa- ja Metsätalousministeriön osoittamassa työryhmässä, jonka tarkoituksena on ollut kehittää Evon retkeilyalueen suunnitelmaa siten, että siinä otetaan korostetusti huomioon Natura-alueet sekä tutkimuksen ja koulutuksen tarpeet. Työryhmä luovutti raportin maa- ja metsätalousministeri Antti Kurviselle Evolla 29.6.2022.

Evon matkailua ja maankäyttöä kehittänyt työryhmä koostui HAMKin edustaja Mona-Anitta Riihimäen lisäksi edustajista eri ministeriöistä, Helsingin yliopistosta, Metsähallituksesta, Luonnonvarakeskuksesta, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:sta, kuntien edustajista ja useista alueella toimivista yhdistyksistä. Työryhmän tehtävänä oli valmistella toimeenpanosuunnitelma Evon retkeilyalueen matkailun ja maankäytön yleissuunnitelmalle (Metsähallitus 2020). Työryhmän tavoitteena oli luoda Evosta Suomen luontomatkailun kärkikohde, jonka toimintamallia voidaan hyödyntää myös muilla retkeilyalueille ympäri maata.

Työryhmän raportissa isoimmaksi kehityskohteeksi nousee retkeilyalueen majoituskapasiteetti. Tällä hetkellä alueen kapasiteetti on vanhanaikainen ja rajattu, jolloin se muodostaa esteen palvelujen kehittymiselle ja retkeilijöiden viipymän pitenemiselle. Nostamalla majoituskapasiteettia modernilla, mutta ympäristöä ja retkeilyaluetta kunnioittavalla tavalla, erilaisten palvelujen rakentaminen alueelle olisi myös mahdollista.

Raportissa esitettiin palvelutarjonnan nostamisen lisäksi useita muita toimenpidekokonaisuuksia, joihin kuului mm. toimijoiden yhteistyön vahvistaminen, luontomatkailubrändin kirkastaminen, sekä rakenteiden, reittien ja opastuksien kehittäminen. Keskeistä raportissa oli myös koulutus- ja tutkimustoiminnan kehittäminen, luontoympäristöstä ja sen monimuotoisuudesta huolehtimisen lisäksi.

Evon alue on merkittävä koulutus- ja tutkimuskohde. Aluetta hyödyntävät koulutustoimijat varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin mukaan lukien järjestötoiminta, josta vaikuttavin esimerkki on partiolaisten leiritoiminta. HAMK hallinnoi osin retkeilyalueella sijaitsevaa 1946 hehtaarin opetusmetsää, jonka käytöstä HAMKilla ja Metsähallituksella on 2021 uudistettu sopimus.

Tiedekansallispuistoa ja retkeilyaluetta selvittäneet Ympäristöministeriön ja MMM:n asettamat työryhmät ovat edistäneet Evon alueen toimijoiden välistä yhteistyötä. Evon aluetta on mahdollisuus kehittää oppimis-, koulutus- ja tutkimusalustaksi, jossa vastataan ilmastonmuutoksen ja luontokadon aiheuttamiin haasteisiin suomalaisessa metsässä.

Linkki Evon retkeilyalueen kehittämistyöryhmän loppuraporttiin

Linkki Evon tiedekansallispuiston aluetyöryhmän raporttiin

Lisätietoja: