Hyppää sisältöön
Home HAMK mukana rakentamassa kestävien ja älykkäiden tekstiilien osaamis- ja innovaatioekosysteemiä Pirkanmaalle

HAMK mukana rakentamassa kestävien ja älykkäiden tekstiilien osaamis- ja innovaatioekosysteemiä Pirkanmaalle

Pirkanmaalle on rakenteilla kestävien ja älykkäiden tekstiilien osaamis- ja innovaatioekosysteemi. Tekstiili – ja IT-alan toimijoita törmäytetään yhteen uusien innovaatioiden synnyttämiseksi ja olemassa olevien tuotteiden ja ideoiden jalostamiseksi erityisesti terveydenhoidossa.

Ekosysteemi tuo yhteen yritykset, julkiset toimijat, korkeakoulut ja tutkimusorganisaatiot. Niiden osaaminen, innovaatiokyvykkyys ja kansainväliset verkostot ovat yritysten saatavilla ja auttavat myös koronasta toipumista. Hanketta toteuttaa Tampereen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammattikorkeakoulu on osatoteuttajana. Kohdealueena on koko Pirkanmaa.

HAMKin Valkeakosken kampukselle on myös valmistunut laboratorio, jonne on jo saatu muutamia eksoskeletoneja eli ulkoisia tukirankoja, joilla voi testata työtekijöiden kuormituksen vähentämistä. Uusia hankintoja on parhaillaan käynnissä.

Tekstiilien potentiaali esiin

Tekstiilit ovat osa jokapäiväistä elämää ja siksi ne tarjoavat alustan myös paremman arjen, hyvinvoinnin ja työelämän innovaatioiden edistämiseen digitaalisuuden avulla. Tekstiilit ovat mahdollisuus uusien materiaalien, kierrätystekniikoiden ja tuote- ja palvelukonseptien kehitykselle.

Parhaiden muotoilutyökalujen löytäminen kestävien ja älykkäiden tekstiilien suunnitteluprosessiin ja massakustomoinnin mahdollisuuksien tunnistaminen ovat ekosysteemissä keskeisessä osassa.

Hankkeessa syntyvällä kestävien ja älykkäiden tekstiilien ekosysteemillä pyritään vakiinnuttamaan resurssiviisaita toimintatapoja tekstiiliteollisuuteen. Samalla saadaan edistettyä tutkimustiedon leviämistä yrityksiin, mikä lisää tutkimustoiminnan tehokkaampaa hyödyntämistä.

Hanke toteuttaa maakuntaohjelmaa, Pirkanmaan selviytymissuunnitelman ja älykkään erikoistumisen strategiaa. Maakuntahallitus suuntasi Pirkanmaan kestävien ja älykkäiden tekstiilien osaamis- ja innovaatioekosysteemi -hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoituksena vuosille 2021-2023 yhteensä 415 406 euroa.

Lisätietoja:

Silja Kostia

yliopettaja,
TAMK Circular & Bioeconomy Actions- tutkimusryhmä,
Tampereen ammattikorkeakoulu

silja.kostia@tuni.fi

+358 50 387 1901