Hyppää sisältöön
Home HAMK on Suomen paras erikoistumiskoulutusten opintopistevertailussa 

HAMK on Suomen paras erikoistumiskoulutusten opintopistevertailussa 

Hämeen ammattikorkeakoulussa suoritettiin ammattikorkeakouluista eniten erikoistumiskoulutusten opintopisteitä vuonna 2021. Työelämän vaatimukset ohjaavat erikoistumiskoulutusten tarjontaa.

Erikoistumiskoulutukset ovat laajoja, noin vuoden kestäviä opintoja, joissa syvennetään omaa osaamista ja vahvistetaan asiantuntijuutta. Erikoistumiskoulutuksista kertyi viime vuonna HAMKille 3135 opintopistettä. Tilaston toisena on Tampereen amk 2601 pisteellä ja kolmanneksi yltää Oulun amk 2401 opintopisteellä. Opintopistemäärät käyvät ilmi Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen tilastosta.  

HAMKin opintopistekertymä on kasvanut joka vuosi, mutta tänä vuonna ylittyi ensimmäisen kerran 3000 opintopisteen rajapyykki. Yhden erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, eli HAMKissa opinnot suoritti viime vuonna yli 100 opiskelijaa. 

”HAMKissa on haluttu panostaa erikoistumiskoulutuksiin, ja ne nähdään tärkeänä väylänä kehittää työelämässä olevien asiantuntijuutta. Erikoistumiskoulutuksiin vaaditaan korkeakoulututkinto tai vastaava osaaminen, eli koulutus on nimenomaan oman osaamisen syventämiseen tarkoitettua koulutusta. Opinnot on suunniteltu niin, että ne voi suorittaa työn ohessa”, kertoo jatkuvan oppimisen päällikkö Esa Inget HAMK Upista. 

”Erityisesti sosiaali- ja terveysalalla meillä on monipuolinen tarjonta. Uudet erikoistumiskoulutukset syntyvät tiiviissä yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän edustajien kanssa, eli koulutukselle pitää olla aina aito, tunnistettu tarve”, sanoo HAMK Upin asiakkuuspäällikkö Kati Rokala.  

Erikoistumiskoulutuksilla on myös vahva alueellinen merkitys, sillä alueelliset koulutustarpeet määrittelevät, mitä erikoistumiskoulutuksia ammattikorkeakoulussa voi järjestää. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää järjestämissopimukset, ja sen saamiseksi ammattikorkeakoululla tulee olla tarjonnassa tutkintokoulutusta sille alalle, jolle erikoistumiskoulutukset sijoittuvat. 

Sote-alan koulutukset suosituimpia 

HAMKilla on järjestämissopimus 16 erikoistumiskoulutukselle, ja Rokalan vetämä sosiaali- ja terveysalan tiimi vastaa peräti kymmenestä. ”Tarjonnassamme näkyy esimerkiksi sote-uudistus ja sen tuomat uudenlaiset vaatimukset. Syksyllä alkaa kaksi uutta koulutusta tähän tarpeeseen liittyen”, Rokala sanoo.  

Suosituimpia erikoistumiskoulutuksia HAMKissa ovat tällä hetkellä Haavahoidon, Palliatiivisen hoidon ja Lastensuojelun erikoistumiskoulutukset. Sosiaali- ja terveysalan tarjonnan lisäksi HAMKilla on paljon tarjontaa opetus- ja kasvatusalalla. Osa erikoistumiskoulutuksista vastaa tasoltaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintoja, ja niitä voi olla mahdollista hyväksilukea saman alan YAMK-tutkintoon. HAMKissa erikoistumiskoulutuksia on järjestetty niiden ilmestymisestä lähtien eli vuodesta 2016. 

Lisätietoja: