Hyppää sisältöön
Home HAMK on Suomen suurin luonnonvara-alojen ammattikorkeakoulu

HAMK on Suomen suurin luonnonvara-alojen ammattikorkeakoulu

Me HAMKissa olemme Suomen suurin luonnonvara-alojen AMK-koulutusten tarjoaja, ja olemme olleet sitä jo ammattikorkeakoulujen toiminnan alusta saakka. Tätä seikkaa selittää laaja koulutustarjontamme.

Tällä hetkellä bio- ja luonnonvara-alan yksikön koulutustarjonnassamme on suomen- ja englanninkielisiä sekä ylemmän ammattikorkeakoulun koulutuksia. Opintomme ovat ainutlaatuisia, esimerkiksi puutarhatalouden, rakennetun ympäristön ja kestävän kehityksen koulutuksia voi suorittaa ainoastaan meillä HAMKissa. Lisäksi tarjoamme maaseutuelinkeinojen, metsätalouden sekä bio- ja elintarviketekniikan koulutuksia.

Eri alojen opiskelijamääriä voi verrata Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta. HAMKin lisäksi muita luonnonvara-alan ammattikorkeakouluja ovat Jyväskylän, Tampereen, Oulun, Lapin, Seinäjoen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulut, Karelia, Savonia sekä Yrkeshögskolan Novia.

Tilastojen mukaan kaikkiaan kaikissa Suomen bio- ja luonnonvara-alan ammattikorkeakouluissa aloitti vuosina 2022–2023 yhteensä 2344 opiskelijaa. Heistä 958 opiskelijaa, eli noin 40 % oli HAMKin opiskelijoita.

Monialaisista oppimisympäristöistä käytännön kokemuksia

HAMKissa on monialaiset oppimisympäristöt, jotka tarjoavat opiskelijoillemme käytännön kautta oppimista. Maankäytön ilmastovastuullisuus näkyy luomutuotantona Mustialan kampuksellamme, kestävänä metsätaloutena Evon kampuksella ja Lepaan kampuksella suljetun kierron viljelyn teknologian kehittämisenä sekä hiiliviisaana viherrakentamisena. Bioprosessitekniikan ja solumaatalouden tutkimusta hyödyntämällä voidaan tulevaisuudessa keventää ruoantuotannon ilmastovaikutuksia koko maankäyttösektorilla.

Meillä monialaista osaamista vahvistavat ja tukevat muun muassa Design Factory-toiminta. Se yhdistää opiskelijat, lehtorit sekä tutkijat erilaisissa projekteissa palvelu- ja tuotemuotoilun keinoin. Lisäksi noudatamme kestävän kehityksen ohjelmaa, jossa on huomioitu YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Ne nousevat esiin koulutuksessamme, tutkimuksessamme sekä kampusten arjessa. 

“HAMKin laaja luonnonvara-alan koulutustarjonta ja osaamispääoma tekee meistä myös vahvan biotaloustoimijan sekä koulutuksessa että soveltavassa tutkimuksessa. Biotalous vaatii oikeanlaisten verkostojen tunnistamista ja monialaisen työskentelyn hallitsemista. Me pystymme tarjoamaan opiskelijoillemme monialaisia, työelämälähtöisiä haasteita yksikön sisällä ja esimerkiksi Design Factory-toiminnan kautta myös yli koulutusyksikkörajojen. Tulevaisuudessa bio- ja luonnonvara-alan osaamisemme tulee suuntautumaan sekä syvemmälle maaperään että irti perinteisistä kasvualustoista uudistavan viljelyn ja synteettisen biologian YAMK-koulutussisältöjen kautta. YAMK-koulutusten rakentaminen nojaa HAMKissa vahvaan soveltavaan tutkimukseen”, sanoo Mona-Anitta Riihimäki, bio- ja luonnonvara-alan yksikön johtaja.

Seuraavana tähtäimessä kansainvälisyyden laajentaminen

Lähitulevaisuudessa lisäämme koulutusvastuisiimme englanninkielistä tarjontaa ja aloitamme uusia vieraskielisiä koulutuksia. Tarjoamme opiskelijoillemme myös luonnonvara-alalla mahdollisuuden osallistua kansainväliseen toimintaamme RUN-Eurooppa-yliopiston tarjonnan kautta. RUN-Eurooppa-yliopistot muodostavat yhdessä alueellisten korkeakoulujen allianssin, jonka tavoitteena on varmistaa taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä kehitys korkeakoulujen toiminta-alueilla ja sidosryhmien keskuudessa. 

Haluamme jatkossakin toimia HAMKissa monialaisesti ja monipuolisissa oppimisympäristöissä niin, että olisimme Suomen suurin luonnonvara-alojen ammattikorkeakoulu myös tulevaisuudessa.