Hyppää sisältöön
Home HAMK Techille ennätysrahoitus – tutkimusaiheena suosiotaan lisäävä hybridirakentaminen

HAMK Techille ennätysrahoitus – tutkimusaiheena suosiotaan lisäävä hybridirakentaminen

Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Tech -tutkimusyksikkö on saanut noin miljoonan euron suuruisen tutkimusprojektin. Rahoituksen avulla kehitetään vähähiilistä hybridirakentamista, joka on uusi, niin Suomessa kuin maailmallakin kiinnostusta herättävä rakentamisen muoto.

Hämeen ammattikorkeakoulu sai merkittävän rahoituksen tutkimushankkeeseen, jossa edistetään vähähiilistä hybridirakentamista, hybridirakenteisiin liittyvän ekosysteemin muodostumista sekä alan yritysten kansainvälistä vientiä. Mukana HAMKin vetämässä hankkeessa on useita hybridirakentamisen suomalaisia kärkiyrityksiä sekä portugalilainen Coimbran yliopisto. Tutkimusta rahoittaa Business Finland sekä yrityskonsortio.

Hybridirakentamisessa yhdistetään rakentamisen pääraaka-aineita; puuta, terästä ja myös betonia parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Puun käyttö on keskeisessä roolissa sen vähähiilisyyden ansiosta. Koska hybridirakentaminen on uutta, edellyttää uusien ratkaisujen kehittäminen, vakiointi ja käyttöönotto merkittävää tutkimustyötä.

Käytännössä projektissa tutkitaan uusia, vaihtoehtoisia rakentamisen ratkaisuja vähähiilisten, uudelleenkäytettävien ja kierrätettävien ratkaisujen löytämiseksi, tutkitaan ekologisten ligniinipohjaisten liimaratkaisujen soveltuvuutta hybridirakentamiseen sekä erilaisten puu-teräs, puu-betoni -liitosratkaisujen kestävyyttä. Lisäksi tutkitaan ja kehitetään arvoketjun toimintaa ja huomioidaan mm. tiedonsiirto suunnittelusta tuotantoon.

Kun otetaan huomioon rakennusten koko elinkaari, muodostavat ne merkittävän osan yhteiskunnan hiilidioksidipäästöistä.

“Yksittäinen yritys ei välttämättä näe oman toimintansa vaikutusta koko rakennuksen elinkaaren aikaisiin hiilipäästöihin. Käytännössä tämä näkyy esim. siten, että purettavuus, siirrettävyys ja muunneltavuus eivät tule huomioiduksi rakennusten suunnittelussa. Tässä hankkeessa merkittävää onkin se, että sen toimet ulottuvat laajasti eri toimijoihin. Tavoitteena on systemaattinen muutos koko toimialalle”, Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Tech -tutkimusyksikön johtaja Jarmo Havula sanoo.

Vähähiilisenä rakentamisen tapana hybridirakentaminen on kansainvälisesti kasvamassa ja kehittymässä. Tämä luo suomalaisille yrityksille mahdollisuuden olla eturintamassa edistämässä vähähiilistä rakentamista kansainvälisesti sekä merkittävän liiketoiminnan kasvumahdollisuuden.

Tutkimushankkeessa ovat mukana arvoketjun keskeisiä sekä sitä uudistavia yrityksiä jotka edustavat rakentamisen eri osapuolia suunnittelusta, materiaalivalmistuksesta ja komponenttivalmistuksesta aina toteutukseen saakka: Peikko Group Oy, Versowood Oy, Oy CrossLam Kuhmo Ltd, AFRY Buildings Finland Oy, Kiilto Oy sekä LignoSphere Company Oy. Lisäksi Puutuoteteollisuus ry:n tukemana linkitetään tietoa koko toimialalle.

“Kyseessä on soveltava tutkimus parhaimmillaan: tutkittu tieto menee jo projektin aikana suoraan yritysten käyttöön ja testiin”, Havula sanoo.

Merkittävä rahoitus HAMKille ja tutkimusyksikölle

Myönnetty rahoitus on suurin tutkimusrahoitus, jonka HAMK on saanut Business Finlandilta, ja HAMK Tech -tutkimusyksikölle se on historiansa suurin tutkimusrahoitus. Tutkimusprojektin kokonaisbudjetti on n. 1 075 000 euroa, josta Business Finlandin rahoitusosuus on 675 500 euroa. Lisäksi projekti on saanut NextGenerationEU-rahoitusta.

Vähähiiliset rakentamisen hybridiratkaisut –hanke (HYBRITUT) liittyy tiiviisti yhteen HAMKin kolmesta tutkimuskärjestä, eli älykkääseen ja kestävään rakentamiseen. Muut tutkimuskärjet ovat älykäs biotalous ja älykäs osaaminen. Business Finlandin myöntämä rahoitus on jatkoa viime aikojen positiivisille rahoitusuutisille.

Hanke alkoi maaliskuussa ja kestää vuoden 2025 loppuun saakka.

Lisätietoja:

Tiedotteen kuva: Legero United Headquarters, Feldkirchen bei Graz, Itävalta / Peikko Finland