Hyppää sisältöön
Home HAMK uudistamassa metsätalousyrittäjyyden koulutusta Etelä-Afrikassa

HAMK uudistamassa metsätalousyrittäjyyden koulutusta Etelä-Afrikassa

Metsätalouden opetussuunnitelmien uudistamisella edistetään opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia ja ilmastoviisasta metsätaloutta. Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoimaan yhteistyöhankkeeseen osallistuvat kaikki eteläafrikkalaiset korkeakoulut, joissa opetetaan metsätaloutta.

Metsätalous on ratkaisevassa asemassa niin alueellisen työllisyyden lisäämisessä kuin globaalin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Uuden sukupolven yrittäjillä on valtavasti potentiaalia vastata näihin haasteisiin kehittämällä metsäluonnonvarojen tuotantoa ja jalostusta. HAMK on saanut kolmivuotiseen FOREST21-hankkeeseen noin miljoonan euron suuruisen rahoituksen Euroopan Unionilta osana Erasmus+ -ohjelmaa korkeakoulujen kapasiteetin vahvistamiseksi. Hankkeessa Etelä-Afrikan metsätalouden opetusta uudistetaan työelämälähtöisemmäksi, ja ilmastoviisasta metsätaloutta korostetaan koulutuksen ja työelämän eri vaiheissa.

”Mukana ovat kaikki metsätaloutta opettavat korkeakoulut Etelä-Afrikasta. Metsäteollisuus on vahvasti sitoutunut hankkeeseen. Koulutuksen kehittämisen lisäksi hanke tarjoaa vahvan pohjan yritysten ja korkeakoulujen yhteistyölle”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Eija Laitinen HAMKin biotalouden tutkimusyksiköstä.

Yhdessä opetushenkilöstön ja yliopistojen johdon kanssa kehitetään yrittäjyyskoulutusta ja ongelmalähtöistä oppisen (engl. PBL, problem-based learning) menetelmiä. Myös korkeakoulujen ja metsäalan yritysten yhteistyötä vahvistetaan. Opiskelijat oppivat käytännön taitoja ratkomalla yrityksiltä tulevia todellisia liiketoiminnan ongelmia.

“FOREST21 tarjoaa metsäyhtiöille ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä yhteistyötä sekä eteläafrikkalaisten että suomalaisten ja norjalaisten metsäsektorin korkeakoulujen kanssa”, sanoo johtaja Norman Dlamini metsäteollisuutta edustavasta Forestry South Africasta. ”Hankkeella tuetaan maan keskeisiä toimia työttömyyden, köyhyyden ja eriarvoisuuden ratkaisemiseksi sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Metsäyrittäjyys ja ilmastonmuutos ovat metsäsektorin tärkeitä painopisteitä Etelä-Afrikassa.”

HAMKin opiskelijat voivat osallistua yhteishankkeisiin eteläafrikkalaisten opiskelijoiden kanssa syksystä 2021 lähtien. Yhteistyöhön haetaan mukaan myös kiinnostuneita suomalaisyrityksiä.

Hankkeessa ovat mukana

Lisäksi hankkeen yhteistyötahoja ovat Forestry South Africa, metsäalan yritykset ja keskeiset ministeriöt Etelä-Afrikassa.

Lisätiedot:

Eija Laitinen
Tutkijayliopettaja, projektipäällikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu, Biotalouden tutkimusyksikkö
etunimi.sukunimi@hamk.fi
+358 505 853 933