Hyppää sisältöön
Home HAMKiin yli 10 000 hakemusta kevään toisessa yhteishaussa 

HAMKiin yli 10 000 hakemusta kevään toisessa yhteishaussa 

Vastaanotimme 10 875 hakemusta kevään toisessa yhteishaussa. Suosituimpia koulutuksiamme olivat sosionomin, tieto- ja viestintätekniikan sekä liiketalouden koulutukset. Forssan kampuksen uusi yrittäjyyspainotteinen sairaanhoitajakoulutus sai hyvän startin. 

Kevään toisessa yhteishaussa haettiin syksyllä 2024 alkaviin suomenkielisiin AMK- ja YAMK-koulutuksiin. Hämeen ammattikorkeakoulusta mukana oli 21 AMK-koulutusta ja kahdeksan YAMK-koulutusta. Yhteensä aloituspaikkoja on tarjolla 1595. 

Vetovoimaisimpia koulutuksiamme olivat sosionomin, tieto- ja viestintätekniikan sekä liiketalouden monimuotototeutukset, joita voidaan suorittaa työn ohessa. Suosituimpaan koulutukseen eli sosionomin monimuotototeutukseen jätettiin reilu tuhat hakemusta. Kyseisessä koulutuksessa hakemuksia oli yli 20 jokaista aloituspaikkaa kohden.   

Yksittäisiä hakijoita HAMKiin oli lähes 8400. Hakemusten ja hakijoiden määrän ero johtuu siitä, että sama hakija on voinut hakea samanaikaisesti useampaan HAMKin koulutukseen. 2887 hakijaa valitsi juuri HAMKin koulutuksen ensisijaiseksi hakukohteekseen. Sekä hakemusten että hakijoiden määrä laski hieman viime vuodesta.  

Kiinnostavimpia koulutuksia eri kampuksilla

Hämeenlinnassa suosituimpia hakukohteita olivat sosionomin (reilu tuhat hakemusta) ja liiketalouden (n. 700 hakemusta) monimuoto-opinnot sekä liiketalouden päiväopinnot (lähes 600 hakemusta).  

Forssassa eniten hakemuksia keräsi kestävän kehityksen koulutus, jossa monimuoto-opintoihin tuli liki 400 hakemusta ja päiväopintoihin yli sata hakemusta. Toiseksi eniten kiinnosti sairaanhoitajakoulutus, joka uudistettiin tässä haussa tavallisesta sairaanhoitajan koulutuksesta päiväopiskeluna yrittäjyyspainotteiseksi monimuotototeutukseksi. Siihen saatiin viime vuonna 86 hakijaa, nyt hakijoita oli 248.  

“Uudistusta voi näiden lukujen valossa pitää onnistuneena. Hakijat ovat huomanneet, että alalle tarvitaan uudenlaista osaamista, joka mahdollistaa palveluiden kehittämisen ja monipuolistaa alan urapolkuja”, koulutuspäällikkö Piiku Pakkanen sanoo. 

Riihimäellä puolestaan eniten hakemuksia saatiin tieto- ja viestintätekniikan opintoihin: monimuoto-opintoihin yli 700, päiväopintoihin lähes 400 hakemusta. Konetekniikan monimuoto-opinnot kiinnostivat n. 500 hakijaa. 

Tietoa haun etenemisestä 

Päivätoteutuksena toteutettavissa koulutuksissa (opiskelu on päätoimista ja kokopäiväistä) painotetaan todistusvalintaa. Monimuoto-koulutuksissa (opiskelu mahdollista työn ohessa) painotetaan AMK-valintakoetta. Valintakokeet järjestetään viikolla 22.  

AMK-valintakokeen pisteytystä on muutettu viime kevään yhteishausta. Hakija saa AMK-valintakokeen kaikissa osioissa jokaisesta oikeasta vastauksesta yhden pisteen ja väärästä vastauksesta tai vastaamatta jättämisestä nolla pistettä. Aiemmin joissakin osioissa käytössä olleet miinuspisteet poistuvat. 

Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 27.5.2024. Jos hakija ei tule todistusvalinnalla valituksi, hänellä on edelleen mahdollisuus osallistua valintakokeeseen. Kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan hakijoille lähetetään viikolla 21 tekstiviestillä ja sähköpostitse QR-koodi, jossa on koepaikan tiedot ja jota näyttämällä ilmoittaudutaan kokeeseen. Koodi lähetetään kaikille hakijoille, joilla on hakukohteita, joissa käytetään AMK-valintakoetta.  

Lisätietoa todistusvalinnoista ja AMK-valintakokeesta löytyy osoitteesta www.ammattikorkeakouluun.fi.  

Poikkeavat hakutavat 

Ylempään korkeakoulututkintoon (YAMK) johtavissa koulutuksissa on korkeakoulukohtainen ennakkotehtävä. Lisäksi HAMKissa Älykäs ja kestävä muotoilu –koulutuksessa on oma valintakokeensa ja tietojenkäsittelyn muuntokoulutukseen on laadittava portfolio. Lisätietoa nettisivuiltamme mainittujen koulutusten kohdalta.