Hyppää sisältöön
Home HAMKiin yli 11 000 hakemusta kevään toisessa yhteishaussa

HAMKiin yli 11 000 hakemusta kevään toisessa yhteishaussa

Ensitietojen mukaan 8771 hakijaa jätti hakemuksen Hämeen ammattikorkeakouluun kevään toisessa yhteishaussa. Ensisijaisesti HAMKiin haki 3134 henkilöä. Yhteensä hakemuksia saapui 11 217. 

Kevään toisessa yhteishaussa haettavana olivat syksyllä 2022 alkavat suomenkieliset AMK- ja YAMK-tutkinnot. Hämeen ammattikorkeakoulusta mukana oli 22 AMK-koulutusta ja kahdeksan YAMK-koulutusta. Yhteensä aloituspaikkoja oli haettavana 1687.

HAMKin vetovoimaisimpia hakukohteita olivat tänä keväänä sosionomin, liiketalouden sekä tieto- ja viestintätekniikan monimuoto-opinnot. Suosituimpaan koulutusohjelmaan eli sosionomin monimuoto-opintoihin jätettiin 1146 hakemusta. Hakijoita oli 38 jokaista haussa olevaa aloituspaikkaa kohden.

Monimuoto-opinnot kiinnostavat korkeakouluun hakijoita. Yhä useampi siis valitsee tehdä tutkintonsa joustavasti työn ohella.

“Olemme HAMKissa aktiivisesti kehittäneet monipuolisia opiskelun tapoja. Päiväopinnot säilyvät edelleen vahvana vaihtoehtona etenkin nuorille. Haluamme tarjota myös joustavia, yksilöllisiä malleja jatkuvaan oppimiseen ja tutkintojen suorittamiseen”, kertoo Hämeen ammattikorkeakoulun vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä.

Eri kampusten kiinnostavimmat hakukohteet

Hämeenlinnassa suosituimpia hakukohteita olivat sosionomin (1146 hakemusta) ja liiketalouden monimuoto-opinnot (731) sekä liiketalouden päiväopinnot (702). Riihimäellä eniten hakemuksia saatiin tieto- ja viestintätekniikan koulutuksiin (monimuoto-opintoihin 556, päiväopintoihin 324) sekä konetekniikan monimuoto-opintoihin (349).  

Forssassa puolestaan eniten hakemuksia keräsivät kestävän kehityksen opinnot (506) sekä sairaanhoitajan päiväopinnot (131). Kevään yhteishaussa oli Forssasta mukana myös valtakunnallisesti ainutlaatuinen hevosalan liiketoimintaan keskittyvä tradenomikoulutus. Sen hakijamäärä kasvoi viime vuodesta 41 prosenttia, kun koulutukseen jätettiin 114 hakemusta.

Hakijamäärissä paluu pandemiaa edeltäneen aikaan

HAMKin hakijamäärä laski 18 prosenttia viime vuodesta. Hakijamäärien kehityssuunta oli laskeva koko maassa: yhteishaussa jätettiin noin 20 000 hakemusta vähemmän kuin viime vuonna.

“Kahtena edellisenä vuonna pandemiatilanne on nostanut hakijamääriä. Oli odotettavissa, että kun talous- ja työllisyystilanne ovat parantuneet, se vaikuttaa koulutukseen hakeutumiseen”, sanoo vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä.

Sosiaali- ja terveysalan koulutukset ovat olleet perinteisesti erittäin suosittuja. Nyt päättyneessä haussa sosionomikoulutuksen monimuotototeutus jatkaa HAMKin vetovoimaisimpana koulutuksena, ja se keräsi myös määrällisesti eniten hakijoita. Sosionomikoulutukseen saapuneiden hakemusten määrä kuitenkin laski viime vuodesta 28 prosenttia.

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksissa puolestaan päiväopintoihin saapuneiden hakemusten määrä laski. Monimuoto-opintoina toteutettava sairaanhoitajakoulutus kuitenkin kiinnosti hakijoita viime vuotta enemmän: hakemuksia jätettiin 28 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Tietoa haun etenemisestä

Todistusvalinta ja AMK-valintakoe

Päivätoteutuksena toteutettavissa koulutuksissa (opiskelu on päätoimista ja kokopäiväistä) painotetaan todistusvalintaa. Monimuoto-koulutuksissa (opiskelu mahdollista työn ohessa) painotetaan AMK-valintakoetta. Valintakokeet järjestetään viikolla 22.

Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 30.5.2022. Jos hakija ei tule todistusvalinnalla valituksi, hänellä on edelleen mahdollisuus osallistua valintakokeeseen. Hakijat saavat viikolla 21 tekstiviestillä ja sähköpostilla QR-koodin, jossa on koepaikan tiedot. Koodi lähetetään kaikille hakijoille, joilla on hakukohteita, joissa käytetään AMK-valintakoetta. Sitä tarvitaan koepaikalla kokeeseen ilmoittautumiseen. 

Lisätietoa todistusvalinnoista ja AMK-valintakokeesta löytyy osoitteesta www.ammattikorkeakouluun.fi. Tarvittaessa hakija voi olla yhteydessä HAMKin hakijapalveluihin.

Muut valintatavat

Ylempään AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin valitaan opiskelijat ennakkotehtävän perusteella. Tietojenkäsittelyn muuntokoulutuksessa valintatapana on portfolio. Sekä ennakkotehtävät että portfoliot tulee ladata hakemukselle viimeistään 6.4. klo 15. 

HAMK järjestää oman valintakokeen Älykkään ja kestävän muotoilun koulutukseen 31.5., johon kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.