Hyppää sisältöön
Home HAMKin Riihimäen kampukselle kaksi uutta koulutusta 

HAMKin Riihimäen kampukselle kaksi uutta koulutusta 

Uudet, englanninkieliset koulutukset keskittyvät kestävään kaupunkisuunnitteluun ja robotiikkaan. Niillä tavoitellaan myös kansainvälisen opiskelijamäärän kasvua ja tuetaan olemassa olevia vahvuuksia alueen osaamisessa. 

Hämeen ammattikorkeakoulussa suunnitellaan kahta uutta AMK-tutkintokoulutusta Riihimäen kampukselle. Englanninkieliset koulutukset, vielä työnimillä kulkevat Sustainable Urban Design ja ICT and Robotics on suunnattu ensisijaisesti ulkomaisille tutkinto-opiskelijoille, mutta ovat avoimia myös suomalaisille hakijoille. Koulutusten on määrä alkaa syksyllä 2024.  

Sustainable Urban Design kouluttaa kestävän kaupunkiympäristön asiantuntijoita, jotka voivat työllistyä kaupunkiympäristöjä ja -toimintoja kehittävien julkisten ja yksityisten sektorien palvelukseen. Tavoitteena on, että koulutuksesta valmistuva tuntee kaupunkiympäristöt, liikennejärjestelmän ja -palvelut sekä ymmärtää käyttäjien tarpeet ja pystyy hyödyntämään kaupunkisuunnittelussa data-analytiikkaa, mallintamista ja visualisointeja.

ICT and Robotics puolestaan tarjoaa uuden korkeakoulutusväylän Riihimäen ennestään vahvaan osaamisalueeseen eli robotiikkaan. Koulutuksessa painotetaan teknisten taitojen lisäksi käyttäjälähtöisyyttä, kestävää kehitystä, luovuutta, systeemiajattelua sekä yhteiskunnan ja trendien tuntemusta. Valmistuvan ydinosaamista ovat robotiikan soveltaminen eri toimialoille, ohjelmistokehitys, IoT-teknologia, tietoverkot ja tietoliikenne, kyberturvallisuus, koneoppiminen, data-analytiikka ja tekoäly. ICT and Robotics –koulutuksella sekä HAMKin Forssan kampuksella järjestettävällä, biotalouspainotteisella tieto- ja viestintätekniikan koulutuksella tulee olemaan myös yhteisiä opintoja. Riihimäellä opinnot painottuvat enemmän robotiikkaan ja Forssassa kiertotalouteen, johon fokusoidaan jatkossa nykyisen biotalouspainotuksen sijaan. 

”Riihimäen kampus kasvaa tällä hetkellä voimakkaimmin HAMKin kampuksista. Tavoitteenamme on nostaa opiskelijamäärää 2000:een nykyisestä noin 1300 opiskelijasta. Meillä on Riihimäen kaupungin kanssa jo pitkät perinteet yhteistyössä ja kampuksen kehittämisessä, ja tahto kansainvälistää aluetta on yhteinen,” yrittäjyys-, liiketoiminta- ja teknologiaosaamisen yksikön johtaja Lassi Martikainen sanoo.  

Tarkoituksena on myös, että Riihimäen kaupungista tulee oppimisympäristö Sustainable Urban Design –koulutukselle ja opinnoissa tehdään kaupunkia suoraan hyödyttäviä kokeiluja. Kampuksella tehdään myös HAMKin soveltavaa tutkimusta esimerkiksi älykkään liikenteen ja kestävän rakentamisen osa-alueilla, mitä uudet koulutukset osaltaan tukevat jatkossa.  

Tällä hetkellä Riihimäen kampuksella voi opiskella konetekniikkaa, tieto- ja viestintätekniikkaa sekä liikennealaa. Konetekniikassa on myös englanninkielinen koulutus. 

Uudet koulutukset liittyvät myös oleellisesti hiljattain uutisoituun Robotics Campus – Scale Up! -hankkeeseen, jonka osana HAMK ja Riihimäen kaupunki kehittävät yhdessä robotiikan osaamis- ja innovaatiokeskusta pitkäjänteisesti.  

“Yhteistyö tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia paitsi opiskelijoillemme myös yrityksille ja koko tälle alueelle”, Hämeen ammattikorkeakoulun vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä toteaa.

Lisätietoja: