Hyppää sisältöön
Home HAMKissa kehitetään energiakarttapalvelua eri energiantuotantomuotojen vertailuun

HAMKissa kehitetään energiakarttapalvelua eri energiantuotantomuotojen vertailuun

Hämeen ammattikorkeakoulun hankkeessa tarjotaan tietoa energia-alan muutoksista ja kehitetään energiakarttapalvelu, jossa kuluttaja voi tarkastella omaa kiinteistöään sekä vertailla siihen sopivia energiantuotantomuotoja.

Euroopan energiatehokkuusdirektiivi ja energiamarkkinoiden muutokset ohjaavat kaupunkien, yritysten ja kaupunkilaisten energiatehokkuustyötä ja -investointeja kohti uusiutuvia energian tuotantotapoja. Uusien energiatuotantotapojen vertailu ja energiamarkkinoille osallistuminen voi kuitenkin olla haastavaa, sillä ratkaisut toimivat eri tavoilla eri kiinteistöissä.  

Energiaobservatorio – Rakennetun ympäristön aktiiviset energia-asiakkaat (ENO) -hankkeessa tarjotaan kuluttajille tietoa energia-alan muutoksista ja siitä, miten ne vaikuttavat kaupunkien, yritysten ja asukkaiden energiavalintoihin. Hankkeessa luodaan monipuolisesti kannustimia rakennusten ja kiinteistöjen omistajille, jotta nämä sitoutuisivat käyttämään ja valitsemaan vähähiilisiä energiaratkaisuja.  

Hankkeessa kehitetään energiakarttapalvelu, jonka avulla esimerkiksi kaupunkilaiset ja yritykset saavat mahdollisuuden vertailla itselleen sopivia energiantuotantomuotoja ja niiden kannattavuutta. Karttapohjalle rakennetussa palvelussa käyttäjä pystyy tarkastelemaan omaa kiinteistöään ja siihen soveltuvia energiaratkaisuja. 

Tavoitteena on myös kerätä Kanta-Hämeen alueella energiatutkimusta varten tutkimusinfrastruktuuria, eli ENO-hankkeen tapauksessa merkittävää energiadataa rakennetusta ympäristöstä. Tutkimusdataa tullaan keräämään erityyppisistä ja -ikäisistä rakennuksista ja kiinteistöistä. Kattava tutkimusinfrastruktuuri mahdollistaa korkeatasoisen tutkimuksen teon niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Lisäksi hankkeessa järjestetään energiatehokkuuteen ja energiamarkkinoihin liittyviä informaatiotilaisuuksia ja tietoiskuja kaupunkilaisille, yrityksille ja kuntapäättäjille. 

Hankkeen kautta edistetään vihreää siirtymää rakennetussa ympäristössä energia-asiakkaalle kannattavalla tavalla. Energiaobservatorio – Rakennetun ympäristön aktiiviset energia-asiakkaat (ENO) -hanke toteutetaan ajalla 1.11.2022–30.4.2025, ja se saa tukea Euroopan unionin osarahoituksesta sekä Hämeenlinnan kaupungilta. 

Lisätiedot: 

Euroopan unionin osarahoittama -logo.
Hämeen liitto. Regional council of Häme. Kirjoitettu mustalla. Ylhäällä punainen vaakuna.