Hyppää sisältöön
Home Hoivarobotiikka kehittyy ‒ Riihikotiin hankittu ensimmäinen logistiikkarobotti

Hoivarobotiikka kehittyy ‒ Riihikotiin hankittu ensimmäinen logistiikkarobotti

Robo Hoiva -hankkeessa tutkitaan erilaisten robottien soveltuvuutta osaksi arjen vuorovaikutuksellista hoivatyötä. Erilaisia robotteja on esitelty palvelutalo Riihikodin henkilökunnalle Riihimäellä, ja palvelutaloon on hankittu ensimmäinen logistiikkarobotti.

Riihimäen kaupungin, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hyria koulutuksen yhteinen Robo Hoiva -hanke on päässyt hyvään vauhtiin. Syksyllä 2021 alkaneessa hankkeessa havainnoidaan ja tutkitaan erilaisten robottien soveltuvuutta hoivatyössä käytettäväksi, robotin ja ihmisen välisen yhteistyön onnistumista sekä rakennetaan logistiikkarobotin prototyyppi.   

Tavoitteena on löytää robotiikan avulla hoitajien työn kannalta hyödyllisiä ratkaisuja, joilla voitaisiin nostaa hoivatyön laatua. Riihikotiin on jo aiemmin perustettu Robohuone-toimintaympäristö Robo Riksu ja Robo oppii -hankkeiden aikana. Huoneessa järjestetään henkilöstön ja opiskelijoiden koulutuksia sekä tutkitaan hoivarobotiikkaa. Hanketyön edetessä laaditaan Robo Hoiva -tiekartta. 

Viimeisen vuoden aikana erilaisia robottijärjestelmiä on työpajoissa päästy esittelemään hoitokodin henkilökunnalle, hoitokodin asukkaille sekä hoivatyön opiskelijoille. Riihikodin tiloja on kartoitettu HAMKin MIR200-mobiilirobotilla, ja Hyria koulutuksen Pepper-humanoidirobotin ohjelmointimenetelmiin on tutustuttu. Robottiin on tähän mennessä saatu jo kehitettyä erilaisia interaktiivisia ohjelmia – Pepper osaa esimerkiksi vetää ikääntyneille liikuntatuokioita ja muistipelejä.   

Logistiikkarobotti vapauttaisi hoitajia hoivatyöhön 

Riihimäen kaupunki on hankkinut logistiikkarobotin osana Robo Hoiva -hankekokonaisuuteen kuuluvaa investointihanketta. Robotin avulla voidaan pilotoida palvelutalon sisäisiä logistiikkatoimintoja, kuten ruokakärryjen ja astioiden kuljettamista keittiöstä ruokailutiloihin. Tavoitteena on näin minimoida hoitajien toissijaisia tehtäviä, jotta hoitajat voivat keskittyä paremmin itse hoivatyöhön. Hankkeen tutkimusinsinööreille järjestettiin yhden päivän koulutus uuden mobiilirobotin käytöstä ja ominaisuuksista, ja erityisesti robotin kyky toimia avoimen lähdekoodin robottikäyttöjärjestelmän (ROS) kanssa tulee helpottamaan asioita logistiikkarobottia edelleen kehitettäessä.   

Kuluvana talvena hankkeessa keskitytään työskentelemään robottien keskinäiseen koordinointiin liittyvien asioiden parissa, jotta eri robotit voisivat tulevaisuudessa suorittaa tehtäviä yhteistyönä. Robotit voisivat esimerkiksi ilmoittaa toisilleen ruoka-ajan päättymisestä ja siitä, että käytetyt astiat ovat valmiita kuljetettavaksi astianpesupisteelle.   

Robo Hoiva -hanke saa tukea Euroopan unionin REACT-EU-EAKR-rahoituksesta.

Lisätietoja: 

Pia Engström 
Projektipäällikkö (Riihimäen kaupunki) 
Robotiikkakampus 
Puh. +358406297672 
pia.engstrom@riihimaki.fi  

Päivi Sanerma 
Projektipäällikkö (HAMK) 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
Puh. +358505745144 
paivi.sanerma@hamk.fi 

Sinisellä taustalla EU:n logo. Logon alla lukee Euroopan unoni, Euroopan aluekehitysrahasto.
Vipuvoimaa on kirjoitettu vihreällä. EU.lta 2014-2020 mustalla