Hyppää sisältöön
Home Hukkapuu kiertoon kestävämmin 

Hukkapuu kiertoon kestävämmin 

Paljon hyvälaatuista puuta päätyy energiakäyttöön, vaikka se soveltuisi vielä hyödynnettäväksi materiaalina. PUMASKA-hankkeessa kehitämme yhdessä Aalto-yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa uusia ratkaisuja puun tehokkaampaan kierrätykseen. Puun kierrätyksestä kiinnostuneet yritykset ja toimijat ovat tervetulleita mukaan.

Rakennus- ja sahateollisuus synnyttävät valtavia määriä hyvälaatuista puutavaraa ja kuorta, jotka poltetaan energian tuottamiseksi, vaikka ne soveltuisivat vielä muuhun materiaalikäyttöön esimerkiksi sisältämänsä kuidun sekä arvokkaiden uuteaineiden vuoksi. Tällä hetkellä puun kierrätysaste on paljon tavoiteltua alhaisempi ja haluamme tutkimuksen avulla parantaa sitä. Käytöstä poistunut puumateriaali kiertoon (PUMASKA) -hankkeessa haemme ratkaisuja käytöstä poistuneen puumateriaalin kierrätysasteen nostoon ja elinkaaren pidentämiseen. Kun puumateriaali pysyy käytössä ja kierrossa mahdollisimman pitkään, siihen sitoutunut hiilikin vapautuu mahdollisimman hitaasti.  

Puu sisältää arvokkaita yhdisteitä ja sellukuitua, joiden hyödyntäminen eri sovelluksissa tuo lisäarvoa käytöstä poistuvalle puutavaralle. Jotta käytöstä poistunut puu saadaan osaksi turvallista ja kestävää tuotantoketjua, tarvitaan koko prosessin kattavaa tutkimukseen perustuvaa tietoa. Toteutammekin hankkeen aikana käytännön kokeiluja puujätteen lajitteluun ja saatavuuteen liittyen sekä tutkimme puumateriaalien koostumusta ja käsittelyprosesseja erilaisiin käyttökohteisiin sopiviksi materiaaleiksi.  

Jotta saamme tietoa puun kierrättämisen ilmastovaikutuksista, hankkeessa lasketaan eri puumateriaalien kierrättämisen vaikutuksia hiilipäästöihin elinkaariarvioinnin ja hiilijalanjäljen laskennan avulla. Pitkällä aikavälillä hankkeen odotetaan parantavan rakennusteollisuuden sivuvirtojen tehokkaampaa hyödyntämistä ja nostavan puun kierrätysastetta. 

Toteutamme hankkeen yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa ajalla 1.3.2024-31.12.2026. Hanke saa tukea Euroopan Unionilta, ja sitä rahoittaa Hämeen ELY-keskus.  

Toteutamme PUMASKA-hankkeessa käytännön kokeiluja puujätteen lajitteluun ja saatavuuteen liittyen sekä tutkimme käytöstä poistuvan puun soveltuvuutta erilaisiin materiaalisovelluksiin. Kutsumme hankkeeseen mukaan puun kierrätyksestä kiinnostuneita yrityksiä ja toimijoita.

Jos haluat päästä mukaan edistämään puun kierrätettävyyttä ja lisäämään hukkapuun arvoa, ota yhteyttä niin katsotaan, miten voisimme tehdä yhteistyötä! 

Lisätietoja:

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli