Hyppää sisältöön
Home Kanta-Hämeen puurakentamisen strategia on valmistunut – julkistus 28.3. 

Kanta-Hämeen puurakentamisen strategia on valmistunut – julkistus 28.3. 

Kanta-Hämeen alueen puurakentamisen visiona on edistää elinkaariviisasta teollista puu- ja hybridirakentamista. Nyt valmistunut strategia ohjaa alueellisia toimenpiteitä vuoteen 2030 asti.  

Kanta-Hämeessä tunnistettiin tarve laatia koko maakunnan kattava puurakentamisen visio ja strategia, jolla vahvistetaan alueen osaamista ja elinvoimaa, toimijoiden välistä yhteistyötä sekä edistetään kansainvälistä kilpailukykyä. Tavoitteena on tulla Suomen johtavaksi puu- ja hybridirakentamisen asiantuntijakeskittymäksi, puurakentamisen vahvaksi tuotannolliseksi toimijaksi sekä kilpailukykyisten komponentti- ja rakennetuotteiden viejäksi hyödyntämällä maakunnan resursseja ja keskeistä logistista sijaintia. 

Strategiatyö aloitettiin Kanta-Hämeen puurakentamisen tilannekuvan laatimisella maalis– toukokuussa 2021. Rakennuttamisen ja rakentamisen valmiutta sekä tarpeita puun käytön lisäämiseksi maakunnan julkisessa rakentamisessa selvitettiin haastattelu- ja kyselytutkimuksilla, joihin osallistui maakunnassa toimivia puualan yrityksiä, asiantuntijayhteisöjä, kunnallisia toimijoita ja oppilaitosedustajia. Tuloksena saatiin ehdotuksia keskeisiksi strategisiksi ja elinvoimaa lisääviksi tavoitteiksi sekä pohjaa puu- ja hybridirakentamiseen liittyvien osaamistarpeiden ja resurssien määrittelylle. 

Strategiaa jalostettiin edelleen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa työpajoissa kesä–lokakuussa 2021. Työpajoihin osallistui yli 50 asiantuntijaa eri sidosryhmistä.  

Lopputuloksena julkaistaan vaiheittain täsmentyvä strategian tiekartta vuosille 2022–2030. Samassa yhteydessä julkaistaan myös tiivis ja informatiivinen puurakentamisen kokonaisprosessin kuvaus, joka kokoaa puurakennuttamiseen liittyviä erityispiirteitä julkisten toimijoiden käyttöön. Strategiaan liittyvät materiaalit löytyvät julkistamisen jälkeen kokonaisuudessaan hankkeen verkkosivulta.  

Strategian julkistamistilaisuus 28.3. 

Strategian julkistamistilaisuus järjestetään maanantaina 28.3.2022 klo 11–12 Teams-etäyhteydellä.   Tilaisuuden aikana käydään läpi puurakentamisen tulevaisuuden näkymiä ja suuntauksia sekä esimerkkejä siitä, miten Riihimäen kaupunki on edistänyt omalla alueellaan puurakentamista. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua etukäteen 27.3. mennessä tämän linkin kautta. Lisätietoja tapahtumasta nettisivuilla

Kanta-Hämeen puurakentamisen visio ja strategia -hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu, rahoittajinaan Ympäristöministeriö ja Hämeen liitto. 

Lisätietoja: 

Marja Savolainen 
projektipäällikkö, Kanta-Hämeen puurakentamisen visio ja strategia -hanke 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
040 749 3818 
[email protected] 

Puurakentamisen kansallisesta toimenpideohjelmasta ympäristöministeriön sivuilla 

Kuusi kysymystä ja vastausta hankkeesta Tutkittavana-jutussa.