Hyppää sisältöön
Home Kanta-Hämeen teollisuusvesistä arvoa kierrättämällä

Kanta-Hämeen teollisuusvesistä arvoa kierrättämällä

HAMKissa käynnistyneessä Vesistä biovoimaa ja ravinteita, BioVeRa-hankkeessa selvitetään Kanta-Hämeen yritysten sivuvirta- ja jätevesien biokaasuenergia- ja ravinnepotentiaalia. Jätevesien käsittelyssä testataan biokaasu- ja mikrolevätuotantoa yhdistävää innovatiivista ratkaisua.

Ukrainan sodan vaikutukset haastavat energia-alaa ja ruokasektoria nopeisiin muutoksiin. Yritysten kiinnostus uusiutuvan energian ja ravinnekierrätyksen edistämiseen hyödyntämällä omia jäte- ja sivuvirtoja on selvästi lisääntynyt. Tässä orgaanista ainesta ja ravinteita sisältävät teollisuusvedet ovat käyttöönottamaton raaka-ainepotentiaali. Teollisuusvesiin liittyy usein myös teollisuuden tarve vähentää jätevesikuormitusta yhdyskuntajätevedenpuhdistamoille.

”Biokaasua tarvitaan korvaamaan maakaasua monissa kohteissa Kanta-Hämeessä. Biokaasutuotannon lisäämiseksi tarvitaan käyttöön kaikki potentiaaliseksi arvioidut syötteet”, sanoo BioVeRa-hankkeen projektipäällikkö Maritta Kymäläinen.

HAMKissa tänä syksynä käynnistynyt tutkimus tukee Kanta-Hämeen asettamia uusiutuvan energian, energiaomavaraisuuden ja ravinnekierrätyksen tavoitteita. Hankkeen kohderyhmänä on kantahämäläiset orgaanista ainesta ja ravinteita jätteenä tuottavat yritykset, kuten meijerit, kalanjalostamot ja juomateollisuus, biokaasuala ja jätehuoltoala.

”Selvitämme teollisten symbioosien mahdollisuuksia kantahämäläisten jätevesiä tuottavien yritysten, jätevesien prosessoijien ja prosessoinnissa syntyvien arvojakeiden hyödyntäjien välille”, Maritta Kymäläinen kertoo.

Myös ruoantuotanto kohtaa haasteita maailmantilanteesta johtuvan, ruokaturvaa uhkaavan lannoitepulan vuoksi. Tähän ratkaisuksi tarvitaan kierrätysravinteita. BioVeRa-hankkeessa kartoitetaan alueen teollisuuden sivuvirta- ja jätevesiä kierrätysravinteiden lähteenä. Näin hanke tukee myös kestävän ruokajärjestelmän rakentumista Kanta-Hämeeseen.

Vuoden 2023 loppuun saakka kestävän hankkeen arvo on 69 916 €, josta 48 941 € on Hämeen liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) rahoitusta. HAMKin omarahoitusosuus on 20 975 €.

Lisätiedot:

Maritta Kymäläinen, projektipäällikkö
tutkijayliopettaja, HAMK Bio
+358504706677
maritta.kymalainen@hamk.fi

Ulla Moilanen, asiantuntija
tutkijayliopettaja, HAMK Bio
+358505745192
ulla.moilanen@hamk.fi