Hyppää sisältöön
Home Kanta-Hämeeseen perusteilla bioraaka-aineosaamisen keskus

Kanta-Hämeeseen perusteilla bioraaka-aineosaamisen keskus

Hämeen ammattikorkeakoulu on saanut yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa rahoitusta Bioraaka-aineosaamisen keskuksen perustamiseen Kanta-Hämeeseen. Bioraaka-aineita saadaan esimerkiksi teollisuuden sivuvirroista tai kerrosviljelyllä, joka voi mahdollistaa eksoottisempienkin raaka-aineiden lähituotannon.

Bioraaka-aineosaamisen keskuksen (BIO-OSAKE) tavoitteena on lisätä maakunnan yritysten osaamista bioraaka-aineen vähähiilisessä tuotannossa, jalostamisessa ja hyödyntämisessä, jotta alueella syntyy vihreää liiketoimintaa. Lyhyemmällä tähtäimellä hanke mm. kokoaa yhteen bioraaka-aineiden arvoketjun (tuotanto, prosessointi, jalostus) muodostavat yritykset ja mahdollistaa erilaisten ideoitten ja sovellusten pilotointia.

Bioraaka-aineita, kuten aromeja, väriaineita ja öljyjä sisältäviä biomassoja käytetään jo mm. elintarvikkeissa ja kosmetiikassa, mutta esimerkiksi paperi- ja kartonkituotteiden painatuksessa tai tekstiilien värjäämisessä hyödyntäminen on vielä vähäistä. Lisäksi useat bioraaka-aineet tuodaan kaukaa, vaikka niitä voitaisiin hyvin tuottaa myös lähialueella.

Yksi tärkeä bioraaka-aineiden lähde ovat teolliset sivuvirrat, kuten jatkojalostuksessa hyödyntämättömät puiden kuoret, siemenet ja muut jakeet, jotka sisältävät arvokkaita yhdisteitä. Lisäksi nykyaikaisilla teknologioilla, kuten tuottamalla yhdisteitä bioprosesseissa mikro-organismien avulla tai viljelemällä kasveja kontrolloidusti kerrosviljelmässä, voidaan mahdollistaa eksoottisempienkin raaka-aineiden lähituotanto.

Kanta-Hämeen bioraaka-aineosaamisen kehittäminen perustuu pitkälti alueen yritysten ja maataloustoimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja heidän tarpeidensa tunnistamiseen. Nyt alkaneella projektilla panostetaan tutkimusosaamisen saavutettavuuteen, jotta uusimmat menetelmät ja osaaminen olisivat tulevaisuudessa alueen yritysten, pientenkin, käytössä.

BIO-OSAKE-projekti on osa pitkäjänteistä osaamisen kehittämistä alueella. HAMK:ssa jo aloitettu osaamiseen ja infraan panostaminen tulee tulevaisuudessa vahvistamaan huomattavasti alueen mahdollisuuksia edistää TKI- ja liiketoimintavalmiuksia älykkään bioprosessitekniikan ja biopohjaisten tuotteiden parissa.

”Tässä katsotaan isosti tulevaisuuteen, jossa haluamme nähdä HAMKin yhtenä merkittävänä älykkään bioprosessitekniikan ja biopohjaisten tuotteiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskuksena Suomessa”, iloitsee HAMKin tutkimusjohtaja Annukka Pakarinen.

Euroopan aluekehitysrahaston REACT-EU -rahoituksen on myöntänyt Uudenmaan liitto.

Lisätietoja: