Hyppää sisältöön
Home Kanta-Hämeessä panostetaan lisäävän valmistuksen TKI-toimintaan

Kanta-Hämeessä panostetaan lisäävän valmistuksen TKI-toimintaan

Hämeen ammattikorkeakoulun KOHU-hankkeessa vahvistetaan kone- ja metallialan yritysten kiertotalousosaamista ja huoltovarmuutta. Yrityksille tullaan tarjoamaan kohdennettuja käytännön kokeiluja sekä niihin liittyvää testaus- ja tutkimustoimintaa maksutta.

Valmistavassa teknologiateollisuudessa käytetään vielä nykyisinkin paljon perinteisiä menetelmiä, mistä johtuen valmistusprosessien muuttaminen voi olla hidasta ja kallista toteuttaa. Kiertotalouteen ja huoltovarmuuteen liittyvät tekijät ovat kuitenkin viime aikoina nousseet tärkeinä esille kone- ja metalliteollisuuden kehittymiseen liittyvissä keskusteluissa, ja tulevaisuudessa lisäävän valmistuksen tekniikat tulevat nousemaan yhä selkeämmin perinteisten valmistusmenetelmien rinnalle. Tämä mahdollistaa muun muassa aiempaa monimutkaisempien tuotteiden valmistuksen, raaka-aineen paremman kierrätettävyyden sekä hukkamateriaalin määrän minimoimisen. 

Kohti toimivaa kiertotaloutta ja huoltovarmuutta (KOHU) -hankkeessa käynnistetään lisäävään valmistukseen liittyvää tutkimus- ja innovaatiotoimintaa Kanta-Hämeessä. Tavoitteena on vahvistaa kone- ja metalliteollisuuden yritysten kiertotalouden osaamista, ja kehitetään esimerkiksi koneenosien korjaamiseen, uudelleenkäyttöön sekä 3D-tulostamisen hyödyntämiseen liittyviä ratkaisuja. Kanta-Hämeessä on vahva valmistavan teollisuuden konekanta, ja hankkeessa pyritäänkin tehostamaan yritysten huoltovarmuutta selvittämällä konepajateollisuuden olemassa olevien laitteistojen yhteensopivuutta lisäävän valmistuksen kanssa, ja muokkaamalla niitä varaosa- ja korjaustoimintaan soveltuviksi.  

Yrityksille tarjotaan kohdennettuja käytännön kokeiluja sekä niihin liittyvää testaus- ja tutkimustoimintaa. Yhteistyön tuloksena yritysten omat kiertotalouteen ja huoltovarmuuteen liittyvät kehitystarpeet selkiytyvät ja uudet liiketoimintamahdollisuudet tunnistetaan helpommin. Yrityksiä tuetaan myös alan asiantuntijaverkostoihin kiinnittymisessä. 

KOHU-hanke toteutetaan ajalla 1.5.2023-31.12.2025, ja se saa osarahoitusta Euroopan unionilta. 

Olisiko yrityksessäsi tarvetta päivittää toimintatapoja nykyaikaisempaan suuntaan? Yhteistyöyrityksiä mahtuu vielä mukaan kokeiluihin. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä! 

Kokeiluihin liittyvät testaukset ja analyysit ovat osallistuville yrityksille maksuttomia. 

Lisätiedot: 

Euroopan unionin osarahoittama
Hämeen liitto. Regional council of Häme. Kirjoitettu mustalla. Ylhäällä punainen vaakuna.