Hyppää sisältöön
Home Kaupungeille uudet suositukset: viheralueisiin panostamalla lisätään ilmastohyötyjä

Kaupungeille uudet suositukset: viheralueisiin panostamalla lisätään ilmastohyötyjä

Politiikkasuositukset esitellään webinaarissa keskiviikkona 17. toukokuuta. Ennen webinaaria medialle järjestetään lehdistötilaisuus verkossa.

Suomen pyrkimys hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä vaatii päästöjen vähentämisen lisäksi myös hiilinielujen kasvattamista. Kaupunkialueilla hiilinielujen kasvattamisessa olennaisessa roolissa on kaupunkivihreä – eli kaupunkien viheralueet metsistä ja niityistä rakennettuihin puistoihin, katuistutuksiin ja pihoihin.

Monialaisessa CO-CARBON-tutkimushankkeessa tuodaan nyt esille, miten viheralueita voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin monihyötyisenä ilmastoratkaisuna. Hankkeessa julkaistaan keskiviikkona 17. toukokuuta Suomen kaupungeille suunnatut politiikkasuositukset, joiden keskiössä on hiiliviisaus.

Hiiliviisaus on kiteytetty viiteen keinoon, joiden avulla voidaan parantaa viherrakenteen hiilensidontaa, turvata hiilinieluja kaupunkikehittämisessä ja kehittää vähäpäästöisiä rakentamisen ja hoidon menetelmiä – ja samanaikaisesti tuottaa myös muita elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Hankkeessa annetaan kaupungeille konkreettisia suosituksia kaupunkivihreän ilmastohyötyjen edistämiseen päätöksenteon eri tasoilla.

CO-CARBON-hankkeen hiiliviisauden kulmakivet:  

1)      kaupunkivihreän monihyötyinen hiilikädenjälki,  

2)      vihreän määrä, laatu ja elinkaari,  

3)      rakentamisen ja hoidon hiiliviisaat käytännöt,  

4)      sosiaalinen kestävyys osana ilmastoratkaisuja ja  

5)      ilmastohyötyjä edistävät ohjauskeinot.  

  CO-CARBON-hanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Hankkeessa mitataan ja mallinnetaan kaupunkivihreän hiilensidontakykyä sekä luodaan käytännön keinoja hiiliviisaan kaupunkivihreän suunnitteluun, toteutukseen ja kunnossapitoon.

Hankkeeseen osallistuvat Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Ilmatieteen laitos, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Kööpenhaminan yliopisto. Ratkaisuja kehitetään yhteistyössä kaupunkien, yritysten, asiantuntijajärjestöjen ja asukkaiden kanssa.

HAMKin asiantuntija Outi Tahvonen on ollut mukana politiikkasuositusten tekemisessä erityisesti kohdassa 5) ilmastohyötyjä edistävät ohjauskeinot. Lisäksi HAMKissa on keskitytty tarkemmin pientalopihojen hiiliviisaisiin ratkaisuihin eli hiilipuutarhurointiin, josta järjestetään oma infotilaisuus elokuussa.

Politiikkasuosituksia esitellään webinaarissa keskiviikkona 17. toukokuuta klo 9.30–11.00.

Ilmoittaudu webinaariin: Hiiliviisas kaupunkivihreä ilmastoratkaisuksi – politiikkasuosituksia kaupungeille – CO-CARBON (cocarbon.fi)

Ennen webinaaria järjestetään Teamsissa lehdistötilaisuus 17. toukokuuta klo 8.45–9.15. Erillinen ilmoittautuminen 15. toukokuuta mennessä median edustajille [email protected] 

Politiikkasuositukset julkaistaan CO-CARBON-hankkeen sivulla 15. toukokuuta 2023 https://cocarbon.fi/tutkimus/hiiliviisaussuosituksia/

Lisätietoja:  

Ranja Hautamäki
Professori, Aalto-yliopisto / CO-CARBON-hankkeen varajohtaja 
[email protected] 
+358 50 523 2207 

Leena Järvi 
Professori, Helsingin yliopisto / CO-CARBON-hankkeen johtaja 
[email protected] 
+358 50 311 0371 

Outi Tahvonen  
tutkijayliopettaja, CO-CARBON-hankkeen asiantuntija 
HAMK Bio -tutkimusyksikkö 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
+358403519352 
[email protected]