Hyppää sisältöön
Home Kierrätysmuovista valmistettu polkupyörä, huonekalujen kestävä valmistus ja RUN-EU – tutustumisretki paikalliseen elinkeinoelämään Alankomaissa

Kierrätysmuovista valmistettu polkupyörä, huonekalujen kestävä valmistus ja RUN-EU – tutustumisretki paikalliseen elinkeinoelämään Alankomaissa

Kuulumme RUN-Eurooppa-yliopistoon (RUN-EU) ja sen yhtenä tavoitteena tutkimuksessa on edistää tutkijoiden, tieteellisen tiedon ja innovaatioiden vapaata liikkuvuutta sekä kehittää kilpailukykyisempää eurooppalaista teollisuutta yhdessä alueellisten kumppaneiden kanssa. Tavoitteen onnistumisen kannalta vuoropuhelu yritysten ja teollisuuden kanssa on ensiarvoisen tärkeää. RUN-EU-kollegamme tutustuivat paikallisiin yrityksiin Alankomaissa, joka on yksi seitsemästä RUN-EU-maasta. Millaista yhteistyötä korkeakoulut ja teollisuus tekevät Alankomaissa?

Syväsukellus kestävään yrittäjyyteen ja innovaatioihin – Runilaiset tutustumassa paikallisiin yrityksiin Frieslandissa, Alankomaissa

Yksi RUN-EU-kumppanikorkeakouluistamme on Alankomaissa sijaitseva NHL Stenden, joka tekee monipuolista yhteistyötä yritysten ja teollisuuden kanssa. Yhteistyö näkyy muun muassa paikallisella Greenwise -kampuksella, joka on osa Dutch TechZonea. Dutch Tech Zone on yksi RUN-EU-yhteistyökumppaneistamme ja sen tehtävä on edistää yhteistyötä yritysten, koulutuksen ja julkisen sektorin kanssa. Greenwise-kampuksella RUN-EU-kollegamme keskustelivat yritysten kanssa korkeakoulujen ja teollisuuden yhteistyöstä, oppivat polymeereistä ja pääsivät jopa kokeilemaan kierrätysmuovista valmistettua polkupyörää.

Hymyileviä ihmisiä istumassa

Toisena vierailukohteena oli huonekalutehdas Vepa, joka on Alankomaista ponnistanut ja sittemmin laajentunut kansainväliseksi yritykseksi. Vepa on erikoistunut isojen huonekalujen suunnitteluun ja kestävään valmistukseen. Vierailulla RUN-EU-kollegamme pääsivät tutustumaan Vepan kestävän kehityksen käytäntöihin, hampusta valmistettuihin tuotteisiin sekä kierrätettyihin ja uusiokäytettyihin huonekaluihin. Seuraavaksi kollegamme vierailivat Emmenin Wildlandsin eläintarhassa, jossa eläintarhan työntekijät kertoivat kestävästä vesihuollosta.

Lopuksi RUN-EU-kollegamme vierailivat paikallisessa yrityshautomossa, jossa keskityttiin yrittäjyyden arvoon aluekehityksessä. Kollegamme keskustelivat ja kartoittivat yhdessä yritysten kanssa sitä, miten Eurooppa-yliopistomme kannustaa yrittäjyyteen ja millaista kasvua voimme yhdessä teollisuuden ja yritysten kanssa luoda.

RUN-EU:ssa luomme ratkaisuja alueellisiin ja eurooppalaisiin haasteisiin yhteistyössä teollisuuden ja yritysten kanssa

RUN-Eurooppa-yliopisto muuttaa eurooppalaista korkeakoulutusta yhdessä alueellisen elinkeinoelämän kanssa. Kehitämme RUN-EU-toiminta-alueitamme esimerkiksi työelämän kanssa yhdessä toteutettavien tohtorintutkinto-ohjelmien, avoimen tieteen, tutkijakoulutuksen ja teollisuusyhteyksien kautta. Kehitämme Eurooppa-yliopistossamme kokonaisvaltaista kehittämisen mallia, joka innostaa monialaiseen yhteistyöhön ja vaikuttaa yhteisöihin ja alueisiin Euroopan laajuisesti.

RUNissa on luotu kahdeksan yleiseurooppalaista tutkimusklusteria, jotka kokoavat yhteen Eurooppa-yliopiston tutkimusasiantuntemusta ja muodostavat tulevaisuuteen suuntautuvia tutkimus-, kehitys- ja innovaatioryhmiä, jotka on luotu vastaamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja vastaamaan EU:ssa määriteltyihin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Nämä kahdeksan klusteria kehittävät ja toteuttavat tutkimushankkeita alueellisten ja kansainvälisten liike-elämän ja yhteiskunnan organisaatioiden kanssa seuraavilla aihealueilla:

1. Luova taide, muotoilu ja materiaaliajattelu

  1. Elintarvikkeet ja bioteknologia

3.  Matkailu

4. IOT ja kyberturvallisuus

5. Valmistava teollisuus

6. Ilmastonmuutos – kiertotalous ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

7. Koulutus ja yhteiskuntatieteet

8. Terveys ja hyvinvointi

Lue lisää RUN-Eurooppa-yliopistostamme ja RUN-EU Plus -hankkeesta verkkosivuiltamme suomeksi ja englanniksi RUNin sivuilta.

RUN-Eurooppa-yliopisto

Olemme osa RUN-Eurooppa-yliopistoa, joka tuo yhteen kahdeksan yhteiseen visioon sitoutunutta eurooppalaista korkeakoulua seitsemästä eri maasta.