Hyppää sisältöön
Home Kiertotaloudesta huoltovarmuutta maatiloille – maksuton koulutus alkamassa

Kiertotaloudesta huoltovarmuutta maatiloille – maksuton koulutus alkamassa

Maatalouden sivu- ja jätevirtojen tehokkaammalla hyödyntämisellä voidaan parantaa tilojen omavaraisuutta ja yleistä huoltovarmuutta. Mahdollisia sivu- ja jätevirtoja ovat esimerkiksi lanta, maatalousmuovit, nurmi ja olki. Aihepiiristä tarjotaan maksuttomia koulutuksia 13.9.2022 alkaen.

Koulutuksia järjestetään osana Kokonaisvaltaisesta kiertotaloudesta maaseudun elinvoiman rakennuspalikoita (KieMaRa) -hanketta, joka keskittyy Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseudun sivu- ja jätevirtoihin ja mahdollisuuksiin hyödyntää virtoja aiempaa tehokkaammin. Rakennuspalikoita kootaan usealta osa-alueelta aina tilakohtaisista kiertotalousratkaisuista maatalouden toimijoille järjestettäviin koulutuksiin. Koulutuksia suunnataan tuottajien lisäksi opetushenkilöstölle, virkamiehille, neuvontatahoille ja kaikille kiertotaloudesta kiinnostuneille.

Hankkeen tavoitteena on löytää kiertotalousratkaisuja pilottitilojen (n. 10 kpl) avulla kaikille maaseudun toimijoille ja näin tuoda lisäarvoa tilojen toimintaan. Sivu- ja jätevirtojen kartoitus aloitettiin kesän alussa vierailemalla mukana olevilla tiloilla (n. 10 kpl). Tilallisten haastatteluissa esille on noussut kiinnostus uusiutuvaan energiaan ja mahdollisuuksiin hyödyntää syntyviä sivu- ja jätevirtoja esimerkiksi kierrätyslannoitteiden tuottamisessa. Jatkossa järjestettävien koulutuksien sisältöä muodostetaan myös pilottitiloilta kerätyn tiedon pohjalta.

Aloitus 13.9.2022

Koulutuskokonaisuuden käynnistävä päivä järjestetään 13.9.2022 verkossa (osallistumislinkki tulee ilmoittautumissivulle ja lähetetään sähköpostitse ilmoittautuneille). Avauspäivän puheenvuoroissa käsitellään päivänpolttavia aiheita kiertotalouden näkökulmasta, kuten huoltovarmuutta, omavaraisuutta, vedenkäytön optimointia sekä biokaasulaitoksien perustamisen mahdollisuuksia tilakohtaisesti tai maatilojen yhteiskäyttöön. Koulutuksia järjestetään hankkeen ollessa käynnissä eli vuoden 2023 loppuun saakka. Koulutuksiin valitaan toivottavien teemojen mukaan tarkoituksenmukainen koulutuspaikka tai etätoteutus. Halukkaat saavat lisätietoa koulutuksista koulutuskoordinaattorilta.

Koulutusten sisältöihin kuuluu muun muassa kestävämmät toimintamallit, kiertotalouden mukaiset hankinnat ja viimeisimmät tutkimustulokset kiertotalouden kentältä. Ajantasaisen tiedon jakamisen lisäksi koulutuskokonaisuuden tavoitteena on lisätä sosiaalista kestävyyttä verkostoitumisen kautta maataloustoimijoiden keskuudessa.

Lisätietoa, ohjelma ja ilmoittautuminen täältä.

Lisätietoja:

Koulutus:
Sari Mantila
koulutuskoordinaattori
Hämeen ammattikorkeakoulu
sari.mantila@hamk.fi
+358503594313

Hanke:
Iida Holck
projektipäällikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu
iida.holck@hamk.fi
+35850 330 6731