Hyppää sisältöön
Home Kipinä Kids kasvaa maailmalla – HAMK kouluttaa työntekijät

Kipinä Kids kasvaa maailmalla – HAMK kouluttaa työntekijät

HAMK on kouluttanut jo noin 70 varhaiskasvatuksen ammattilaista monikansalliselle Kipinä Kids –yritykselle, jolla on päiväkoteja ympäri maailmaa. Perusajatuksena on opettaa lapsikeskeistä, lapsen oikeuksia kunnioittavaa mallia.

Teksti: Jaana Siljamäki Kuva: Kipinä Kids

Suomalaisesta varhaiskasvatuksesta inspiroitunut monikansallinen Kipinä Kids -yhtiö on perustanut päiväkoteja ja esikouluja franchising-periaatteella jo viiteentoista maahan. Vuodesta 2018 alkaen HAMK on kouluttanut kaikki ketjuun kuuluvien yksiköiden varhaiskasvatuksen työntekijät. Päiväkoteja on esimerkiksi Indonesiassa, Romaniassa, Azerbaidzhanissa, Marokossa ja Egyptissä.

Kyse on täydennyskoulutuksesta, jota annetaan työntekijän lähtötason mukaan. Koulutettavilla on siis lähtökohtaisesti koulutus alalle, mutta Kipinä Kids haluaa työntekijöidensä hankkivan toimintafilosofiaansa vastaavan ammattitaidon erillisen koulutuksen kautta, toimintansa laadun varmistamiseksi.

”Opetussuunnitelma ja konsepti ovat yrityksen omia, mutta pyrimme koulutuksemme kautta vahvistamaan Kipinän lapsikeskeistä, lapsen oikeuksia kunnioittavaa näkökulmaa, minkä uskomme lisäävän lasten hyvinvointia ja oppimista. Se voi olla joissain maissa hyvinkin mullistava ajatus”, HAMKin osaamisen viennistä vastaava myyntipäällikkö Maaret Viskari sanoo.

Koulutus suoritetaan verkossa, ja sitä on saatavilla non-stoppina, sillä koulutettavat ovat eri aikavyöhykkeillä. Tyypillisesti useita kuukausia kestävä koulutus sisältää muun muassa soveltavia tehtäviä, erilaisia harjoitteita työelämän ympäristössä ja lopputyön.

HAMKin osalta opetuksesta huolehtii neljä henkilöä: Samu Toivonen ja Mari Korhonen vastaavat varhaiskasvatuksen perusteista, Irmeli Lignell erityisopetuksesta ja Mervi Lepistö päiväkodin johtajien täydennyskoulutuksesta.

HAMKin hyvinvointiosaamisen yksikön lehtorit Mari Korhonen ja Samu Toivonen kertovat, että opetuksessa tuodaan esille leikin merkitystä, lasten yksilöllisyyttä ja osallisuutta sekä päivittäisen ulkoilun merkitystä.

Opetuksessa tuodaan esille leikin merkitystä, lasten yksilöllisyyttä ja osallisuutta sekä päivittäisen ulkoilun merkitystä.

”Kohdemaassa johtoajatuksena varhaiskasvatuksessa voi olla akateemisten taitojen opettelua, oppimistavoitteineen ja kotiläksyineen. Me viemme ajatusta, että lapsuus on itseisarvo ja erilaisia taitoja opetetaan lapselle ominaisilla tavoilla eli leikkimisellä, tutkimisella sekä taiteellisella kokemisella ja ilmaisulla”, Mari Korhonen sanoo.

Korhosen ja Toivosen tuottamassa, viiden opintopisteen suuruisessa opetusmateriaalissa on 15 erilaajuista tehtävää ja kysymystä. Opetuksessa on mm. videomateriaalia, jossa demonstroidaan pedagogiikkaa erilaisissa tilanteissa Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella sijaitsevassa harjoituspäiväkodissa Nipsulassa. Materiaalin tuottamisen lisäksi he arvioivat opiskelijoiden vastaukset sekä heidän tuottamansa videot ja antavat lausunnon erillisestä lopputehtävästä.

”Tehtävistä ei pääse läpi helposti. Jos havaitsemme puutteita, pyydämme tekemään uudestaan. On kuitenkin hienoa havaita, miten osallistujien osaaminen kasvaa matkan varrella”, Samu Toivonen sanoo.

Toivonen ja Korhonen vierailivat viime syksynä Indonesian pääkaupungissa Jakartassa, luovuttamassa valmistujaisjuhlassa todistukset koulutuksen suorittaneille. Paikalle oli saatu myös kolmekymmentä median edustajaa, ja paikallisiin lehtiin tuotettiin lähes saman verran juttuja.

”Pääsääntöisesti emme tapaa koulutettaviamme, joten tämä oli hieno kokemus myös meille. Ilo ja innostus Kipinä Kidsin toimijoiden joukossa oli käsinkosketeltavaa.”

Kuvassa: Lehtorit Mari Korhonen ja Samu Toivonen sekä Jeannine Laubner, Global Academic Director, Kipina Kids Nurseries.