Hyppää sisältöön
Home Korroosiotrendit tutkittavana kansainvälisessä ICP Materials -verkostossa

Korroosiotrendit tutkittavana kansainvälisessä ICP Materials -verkostossa

Metallien ilmastolliseen korroosioon vaikuttavat monet eri tekijät, ja niiden korroosionopeuteen vaikuttavat pääasiassa pinnan märkänäoloaika ja ympäristön epäpuhtaudet. Kansainvälisessä ICP Materials -verkostossa tutkitaan ilmansaasteiden vaikutusta materiaaleihin sekä arvioidaan korroosio- ja ilmansaastetrendejä.

International Co-operative Programme on Effects on Materials including Historic and Cultural Monuments, lyhennettynä ICP Materials, perustettiin 1980-luvun puolivälissä tavoitteenaan kehittää yhä parempia tapoja materiaalien pitkäaikaiskestävyyden arvioimiseen. Käytännön tutkimustyötä tehdään verkoston eri maissa sijaitsevissa tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa sekä niiden noin 30 ulkotestikentällä. Hämeen ammattikorkeakoulu on ollut mukana verkoston toiminnassa vuodesta 2014 HAMK Tech -tutkimusyksikön tutkimuspäällikkö Tiina Vuorion toimiessa yhteyshenkilönä. Verkostossa tutkittavia materiaaleja ovat tällä hetkellä erilaiset teräkset, sinkki, kupari, alumiini, lasi, kalkkikivi ja marmori. HAMK Techin vastuulla on maalipinnoitettuihin teräsohutlevyihin liittyvä tutkimus.

Vuorio kirjoittaa uusimmassa Teräsrakenne-lehdessä materiaalien ilmastorasitusluokan määrityksestä ja sinkkipinnoitteen syöpymisnopeudesta. Materiaalien korroosiorasitus on jaettu kuuteen luokkaan, ja niiden määrittämiseksi joko altistetaan standardikoekappaleita tai arvioidaan luokka ilmastodatan perusteella. Rasitusluokka tulisi kuitenkin ensisijaisesti selvittää todellisilla metallinäytteiden mittauksilla, sillä ilmastodatan perusteella tehtävissä luokituksissa luotettavuus on huomattavasti heikompi. ICP Materials-verkoston testikentille laitetaan säännöllisesti ilmastorasitusluokkien määrittämiseen käytettäviä näytteitä, ja vuoden mittaisten testien lisäksi tehdään myös pidempiä, jopa 8 vuoden testejä, jolloin voidaan seurata pidemmän ajan korroosiota. Näiden tulosten sekä kentiltä kerättävän ilmasto- ja ilmansaastedatan perusteella arvioidaan korroosiotrendejä ja pyritään parantamaan standardeissa olevia kaavoja.

Vuorio esittelee artikkelissaan myös viimeisimpiä uutisia ICP Materials -verkoston tuloksista teräkselle ja sinkille. Vuoden 2020–2021 ulkotesti on juuri lopetettu, ja näytteet on lähetetty takaisin analysoitaviksi tutkimuslaitoksiin. Ensimmäisiä tuloksia niistä odotetaan keväällä 2022. Uutena tänä syksynä on alkanut tutkimus, jossa seurataan hiiliteräksen ja säänkestävän teräksen korroosiota ja sitä, millaisia eroja niiden käyttäytymisessä on.

Lue artikkeli kokonaisuudessaan Teräsrakenne-lehden verkkoversiosta.