Hyppää sisältöön
Home KOTILO-hanke edistää jätteiden syntypaikalla tapahtuvaa lajittelua ja kierrätystä datan sekä pelillistämisen avulla

KOTILO-hanke edistää jätteiden syntypaikalla tapahtuvaa lajittelua ja kierrätystä datan sekä pelillistämisen avulla

Vaikka jätteiden lajittelun määrä syntypaikoilla on kasvanut viime vuosina, sekajätteeseen päätyy edelleen kierrätykseen kelpaavaa materiaalia ja pieniä määriä vaarallisia jätteitä. Hämeen ammattikorkeakoulu on käynnistänyt KOTILO-hankkeen, joka edistää jätteiden syntypaikalla tapahtuvaa lajittelua ja erilliskeräystä. Jätteiden lajittelu ja erilliskeräys ovat ratkaisevan tärkeitä vaiheita, jotka vaikuttavat suuresti kiertotalouden prosessien käyttämien materiaalivirtojen laatuun ja volyymiin.

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa kuluttajien ja kotitalouksien jätteiden lajitteluun ja erilliskeräykseen liittyviä haasteita ja ongelmakohtia sekä lisätä ymmärrystä kuluttajien toiveista, tarpeista ja ideoista tehokkaaseen ja sujuvaan jätteiden syntypaikkalajitteluun liittyen. Samalla suunnitellaan ja kehitetään jätteiden syntypaikkalajittelua edistäviä palvelukonsepteja ja -malleja, hyödyntäen erilaisia digitaalisia apuvälineitä sekä pelillistämistä, kilpailuja ja palkitsemismekanismeja. Lisäksi selvitetään, millä keinoin kuluttajia ja kotitalouksia voitaisiin kannustaa ja palkita onnistuneesta jätteiden lajittelusta materiaalien kierrätysasteen nostamiseksi. Hankkeessa tutkitaan myös mahdollisuuksia luoda uusia liiketoimintamalleja välityömarkkinoiden parempaan hyödyntämiseen ja kehittämiseen kierrätysmateriaalien käsittelyssä, erityisesti sosiaalisen yrittäjyyden ja innovatiivisten liiketoimintamallien näkökulmasta.  

KOTILO tuottaa arvokasta tietoa jätteiden syntypaikkalajittelusta ja kuluttajien tarpeista. Lisätietoa hankkeesta ja sen edistymisestä julkaistaan säännöllisesti hankkeen verkkosivuilla. Toivomme Kanta-Hämeen alueen asukkaiden, yritysten, viranomaisten ja muiden sidosryhmien aktiivista osallistumista ja tukea tässä merkittävässä pyrkimyksessä kohti kestävämpää ympäristöä ja kiertotaloutta. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.  

Lisätiedot ja hankkeeseen osallistuminen:

Euroopan unionin osarahoittama
Hämeen liitto. Regional council of Häme. Kirjoitettu mustalla. Ylhäällä punainen vaakuna.
HAMK, Hämeen amatti-korkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMK:in logo