Hyppää sisältöön
Home Koulujen hiilijalanjälki voidaan nyt laskea

Koulujen hiilijalanjälki voidaan nyt laskea

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Ilmastolukiot -hanke ovat kehittäneet kouluille ainutlaatuisen hiilijalanjälkilaskurin. Sen avulla mikä tahansa oppilaitos voi kartoittaa omia kehittämisen paikkojaan ja löytää vahvuutensa ilmastotoiminnassa.

Kouluilla on keskeinen rooli kestävyyskriisin ratkaisemisessa. Käytännön tekoihin päästään helpommalla nyt kehitellyn koulujen hiilijalanjälkilaskurin avulla. Laskuriin syötetään tiedot koulun energiankulutuksesta, ruokailusta ja liikkumisesta. Lopputuloksena saadaan koulukohtainen hiilijalanjälki, josta voidaan saada keskeinen mittari koulun ilmastotyön arvioimiseen ja toimenpiteiden kohdentamiseen.

”Koko kouluyhteisön hyödynnettäväksi tarkoitettu laskuri mahdollistaa ilmastotyön tuomisen lähemmäksi kouluarkea ja osaksi oppimiskokemusta. Hiilijalanjälkilaskennan pohjalta ilmastotavoitteet on nyt mahdollista konkretisoida osaksi koulun toimintaa osallistavalla ja innostavalla tavalla”, kertoo projektipäällikkö Jussi Tomberg Ilmastolukiot-hankkeesta.

Myös laskurin tekeminen oli osallistava prosessi. Työ käynnistyi HAMKin ja Pohjois-Pohjanmaan lukioiden opiskelijoiden ja opettajien yhteisellä innovaatiotyöpajalla. Monialaisten tiimien ideoista valittiin parhaat jatkokehitettäväksi. Ideoiden pohjalta HAMKin kestävän kehityksen koulutuksen sekä tieto- ja viestintätekniikan (biotalousinsinööri) opiskelijat kehittivät laskurin taustalaskentaa ja käyttöliittymää. Demoversioita testattiin useaan otteeseen ja huomiota kiinnitettiin ilmastotyön innostavuuteen ja houkuttelevuuteen. Lukujen syöttämiseen on selkeät ohjeet ja tulokset esitetään visuaalisesti.

Nyt laskuri on valmis koulujen käytettäväksi, joskin taustalaskentamallin ja käyttöliittymädemon yhdistäminen toimivaksi sovellukseksi vaatii vielä toimenpiteitä. Laskurin avulla koulut voivat kuitenkin jo kartoittaa lähtötilannetta.

Yhteistyön näkökulma korostuu

Ilmastonmuutos lukioihin! –hanke ja sen jatkohanke Ilmastolukiot tavoittelivat alusta alkaen yhteisöllistä näkökulmaa ilmastotavoitteiden edistämiseen. Laskuri nostaakin yhteistyön merkityksen uudella tavalla esille kouluympäristössä.

”Ainutlaatuista on, että hiilijalanjäljen tarkastelu laajennetaan yksilöstä kouluyhteisöön. Laskurissa on omat osionsa koulun toimijoiden omien henkilökohtaisten valintojen kirjaamiseen, mutta tuloksia tarkastellaan kuitenkin kokonaisuutena”, HAMKin lehtori Johanna Salmia sanoo.

Hiilijalanjälkilaskennan toteuttamisen ja tulosten arvioimisen tueksi Ilmastolukiot –hanke tarjoaa tuhdin oppaan koulujen ilmastotyöhön. Hiilijalanjälkilaskuri on koulujen käytettävissä verkossa.

Lisätietoja:

Johanna Salmia
tieto- ja viestintätekniikan lehtori, Biotalouden insinööri -koulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
0505749555
etunimi.sukunnimi@hamk.fi

Jussi Tomberg
projektipäällikkö, Ilmastolukiot-hanke
Oulun kaupunki
0447039186
jussi.tomberg@ouka.fi