Hyppää sisältöön
Home Koulutusten kautta parempaa paloturvallisuutta rakennuksiin

Koulutusten kautta parempaa paloturvallisuutta rakennuksiin

Energiatehokkaiden Sandwich-paneelituotteiden käyttö rakennusten rakenneratkaisuina on lisääntynyt Suomessa viime vuosien aikana. Hämeen ammattikorkeakoulussa halutaan koulutusten kautta lisätä ymmärrystä niiden paloturvallisuuteen liittyvien standardien ja määräysten keskeisestä sisällöstä kuntien viranomaisten ja suunnittelijoiden keskuudessa.

Sandwich-paneelit ovat energiatehokas rakentamisen rakenneratkaisu. Niiden käyttö rakennuselementteinä muun muassa ulko- ja väliseinissä sekä kattoratkaisuissa on lisääntynyt Suomessa yhä enemmän viime vuosien aikana esimerkiksi teollisuus- ja liikerakennuksissa, urheilukeskuksissa ja varastoissa. Sandwich-paneelituotteilla on edellytykset erinomaiseen paloturvallisuuteen. Suomen markkinoilla voidaan käyttää vain CE-merkittyjä paneeleita, jotka tällöin täyttävät eurooppalaisen tuotestandardin ja liittyvien standardien vaatimukset muun muassa paloturvallisuuden osalta. 

Asiaankuuluvien palomääräysten ja -standardien monimutkaisuuden vuoksi niiden tuntemuksen taso viranomaisten ja rakennusten suunnittelijoiden keskuudessa on kuitenkin vaihtelevaa, mikä on voinut johtaa riskeihin Sandwich-paneelituotteiden paloturvallisessa käytössä. Hämeen ammattikorkeakoulun  Eurooppalaiset paloturvallisuusmääräykset Sandwich-paneelituotteille (FISAP) -hankkeessa tavoitteena on järjestää näille ryhmille lisäkoulutusta ja sitä kautta pyrkiä päivittämään tietämystä standardien olennaisesta sisällöstä alan ammattilaisten keskuudessa.  

Hankkeen alussa selvitettiin kyselyn kautta viranomaisten ja suunnittelijoiden tämänhetkisiä kokemuksia Sandwich-paneelituotteiden käyttöön liittyen, niiden sovelluskohteista Suomessa sekä kyselyyn vastanneiden osaamisen tasoa paneelituotteiden paloturvallisuuteen liittyen. Selvityksen pohjalta valmistellaan ja julkaistaan koulutusmateriaaleja sekä järjestetään maan laajuisesti lähikoulutuksia kuntien rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisille sekä rakennusten suunnittelijoille. Tavoitteena on tarjotun lisäkoulutuksen kautta lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä Sandwich-paneelituotteiden paloturvallisuuteen liittyvien määräyksien ja standardien keskeisestä sisällöstä. 

Koulutusten kautta viranomaisten ja suunnittelijoiden asiantuntemus kasvaa, ja riski Euroopan Unionin sekä kansallisten määräysten vastaisten Sandwich-paneelituotteiden käytöstä rakennushankkeissa pienenee. Tämä puolestaan parantaa suomalaisten rakennusten paloturvallisuutta. 

FISAP-hanke toteutetaan aikavälillä 1.6.2022 — 30.11.2023 ja hanketta rahoittaa Palosuojelurahasto (PSR) sekä toimialan rakennustuoteyrityksiä. Hankkeen yhteistyökumppaneihin kuuluu myös Teräsrakenneyhdistys (TRY).