Hyppää sisältöön
Home Kuudelle HAMKin hankkeelle yhteensä reilut 1,3 miljoonaa euroa rahoitusta

Kuudelle HAMKin hankkeelle yhteensä reilut 1,3 miljoonaa euroa rahoitusta

Kuusi Hämeen ammattikorkeakoulun toteuttamaa tutkimus- ja kehityshanketta on saanut rahoitusta Hämeen liiton rahoitushaussa. Lisäksi HAMK on mukana kahdessa muussa rahoitusta saaneessa hankkeessa. Kaikkiaan rahoitusta myönnettiin yhdeksälle Kanta-Hämettä kehittävälle hankkeelle.

Haussa olivat kehittämishankkeet, jotka parantavat tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönottoa, hyödyntävät digitalisaation etuja sekä lisäävät energiatehokkuutta, ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä kiertotalouteen siirtymistä. Lisäksi niillä tulee olla laajaa alueellista vaikuttavuutta ja niiden pitää pystyä osoittamaan vahva kytkentä elinkeinoelämään sekä yhteistyöhön tutkimus- ja koulutussektorin kanssa.

“Hankkeet ovat esimerkillisesti onnistuneet sitouttamaan yrityksiä sekä tutkimus- ja koulutusosaamista toimintaansa. Hankkeissa tehdään myös ylimaakunnallista yhteistyötä, joillakin on toteuttajatahoja useammasta eteläsuomalaisesta maakunnasta”, perustelee maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Antti Ahonen Hämeen liiton tiedotteessa.

HAMKin rahoitusta saaneet hankkeet liittyvät esimerkiksi biokaasuun, kotimaisiin luonnonraaka-aineisiin tai energiatuotantomuotojen vertailun helpottamiseen. Hankkeet saavat yhteenlasketusti enintään 1 372 000 euroa.

Lyhyt kuvaus rahoitusta saaneista HAMKin hankkeista

Biokaasua hiiliviisaasti ja ravinteet kiertoon Kanta-Hämeessä (BioKanta), enintään 315 500 euroa

Päätavoite: Hankkeessa tehdään eri kokoluokan ja eri syötteisiin pohjautuvien biokaasuratkaisujen tarkasteluja alueellisten investointipäätösten tueksi.

Kotimaiset bioraaka-aineet terveys- ja hyvinvointituotteissa (FarKos), enintään 228 658 euroa

Päätavoite: Hankkeessa tutkitaan kotimaisten luonnonraaka-aineiden, kuten viljeltyjen kasvien, levien ja sienten sekä erilaisten sivuvirtamateriaalien ja niistä erotettujen yhdisteiden soveltuvuutta lääkkeiden apuaineiksi sekä kosmetiikkaan ja ravintolisiin.

Energiaobservatorio – Rakennetun ympäristön aktiiviset energia-asiakkaat (ENO), enintään 296 818 euroa

Päätavoite: Hankkeessa kehitetään energiakarttapalvelu, jonka avulla kaupunkilaiset, kaupungit ja yritykset saavat mahdollisuuden vertailla itselle sopivaa energiantuotantomuotoa ja innovatiivisten energiantuotantomuotojen kannattavuutta.

Data-analytiikalla tehoa Hämeenlinnan matkailun ja liikkumisen tiedolla johtamiseen, 145 868 euroa

Päätavoite: Hankkeessa edistetään kantahämäläisten matkailu- ja liikkumismäärien mittaamista ja analysointia.

Kiertotalouden materiaalivirtojen logistiikan optimointi – OPTIMA, enintään 209 016 euroa

Päätavoite: Kehitetään ja pilotoidaan ratkaisuja kiertotalouden materiaalivirtojen laskennalliseen hallintaan ja optimointiin kiertotalousalan yrityksissä.

Kiertotalouden digitaaliset autonomiset palvelut, enintään 322 071 euroa

Päätavoite: Selvitetään markkinaehtoisten kiertotaloustoimijoiden uusia innovatiivisia palveluita ja aivan uusien kiertotaloustoimijoiden ilmaantumista markkinoille. Lisäksi analysoidaan uusien markkinapohjaisten toimijoiden suhdetta ja liiketoimintaekosysteemien muodostumista lakisääteisten kierrätystoimijoiden kanssa ja pilotoidaan automatisoitua kierrätyspalvelua.

Lisäksi HAMK on mukana Green Net Finland ry:n toteuttamassa Digipurku – Digitaaliset ratkaisut rakennusten purkamisessa –hankkeessa sekä Teknologiakeskus Techvilla Oy:n toteuttamassa NUOTTA – asiakaslähtöinen palveluinnovointi digitalisoituvassa toimintaympäristössä -hankkeessa.

Hankkeilla päästään edistämään Kanta-Hämeen älykkään erikoistumisen strategiaa ja vahvistetaan HAMKin monialaisia kärkiekosysteemeitä, kuten Smart&Bio ja Kestävää rakennettua ympäristöä.

“Saadut rahoitukset tukevat hienosti yhteisiä päämääriä alueemme kehittämiseksi. On hienoa, että saamme taas osaltamme viedä asioita eteenpäin yhteistyössä eri tahojen kanssa” iloitsee HAMKin tutkimusjohtaja Annukka Pakarinen.

Rahoitushaku järjestettiin 2.5.-16.6.2022. Tuet myönnetään uudesta Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Kanta-Hämeeseen kohdistui yhteensä 21 hanke-ja rahoitusta haettiin 4,91 miljoonan euron edestä.

Lisätietoja: