Hyppää sisältöön
Home Laaja kasvatus- ja opetusalojen monialaisen yhteistyön arviointi käynnistyy Tampereen seudulla

Laaja kasvatus- ja opetusalojen monialaisen yhteistyön arviointi käynnistyy Tampereen seudulla

Monialaisuus on noussut aikamme voimasanaksi. Sen oletetaan tarjoavan ratkaisuja yhteistyön tekemiseen ja olevan avain organisaatioiden väliseen yhteistyöhön. Hallinnonalojen välisten siilojen purkamisen odotetaan joskus tapahtuvan jopa vain liittämällä työntekijät yhteen. Monialaisuuden toimivuutta käytännössä selvitetään nyt kansainvälisestikin vertaillen ensimmäisessä, laajassa arviointitutkimuksessa, jossa kohteena on kasvatus- ja opetusalojen monialainen yhteistyö.

Tutkimuksessa on mukana Tampereen kaupunkiseudun kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Kohderyhmänä ovat kaupunkiseudun kuntien koko varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen kasvatus-, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä varhaiskasvatuksessa ja kouluissa toimivat oppilashuollon työntekijät. Arviointitutkimuksen tekemisestä ovat sopineet Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämispalvelu Osake ja Hämeen ammattikorkeakoulun Edu-tutkimusyksikkö.

”Monialaisuus tarkoittaa tiivistäen eri ammattiryhmien ja hallinnonalojen yhteistyötä, jossa palvelujen käyttäjä on keskiössä ja vahvasti osallisena oman asiansa käsittelyssä. Tyypillisiä monialaista yhteistyötä vaativia tilanteita kasvatus- ja opetusalalla ovat erilaiset siirtymävaiheet esimerkiksi varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja oppilashuollolliset tilanteet”, tutkimuksen tieteellinen johtaja, tutkijayliopettaja Jaakko Helander HAMK Edu:sta kertoo.

Tutkimus tuottaa arvokasta ja valtakunnallisesti sovellettavaa tietoa muun muassa edellä mainitun kaltaisista tilanteista. Ensivaiheessa tuloksena saadaan tilannekuva seudun monialaisen yhteistyön tilasta kunnittain, kasvatus- ja koulutusmuodoittain ja ammattiryhmittäin. Toisessa vaiheessa tutkijaryhmä pureutuu ns. ilmiöpöytä-menetelmää soveltaen alueellisiin ja paikallisiin toimiviin käytäntöihin, yhteistyön solmukohtiin ja mahdollisiin piilossa oleviin ilmiöihin.

”Arvioinnin tuottamien seudullisten havaintojen myötä saamme tietoa ja osaamista toimivien käytänteiden sekä monialaisessa yhteistyössä tärkeän luottamuksen rakentamiseen ja tukemiseen osana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen arkea ”, toteaa tutkimuksen tilaajan edustaja, palvelupäällikkö Katariina Ratia osaamisen kehittämispalvelu Osakkeesta.

Tutkimuksen tuloksia julkaistaan kevään 2023 aikana niin yleistajuisissa kuin ammatillisissa lehdissä. Arvioinnin loppuraportti valmistuu ja julkaistaan alkukesästä 2023.

Lisätietoja:

Tutkijayliopettaja, dosentti Jaakko Helander, Hämeen ammattikorkeakoulu, puh. 040 737 2588, s-posti jaakko.helander@hamk.fi

Palvelupäällikkö Katariina Ratia, Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämispalvelu Osake, puh. 044 431 4213, s-posti katariina.ratia@lempaala.fi

Osakkeen verkkosivu

Seuraa sosiaalisessa mediassa:
Twitter @OsakePalvelu
Facebook @tampereenseudunosake
Instagram @tampereen_seudun_osake

Hämeen ammattikorkeakoulun Edu-tutkimusyksikön tavoitteena on uudistaa tutkimusperusteisesti niin kansallisia kuin kansainvälisiä koulutusjärjestelmiä, ammatillista koulutusta, korkeakoulutusta, ammatillista opettajankoulutusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista työelämän organisaatioissa.

Osake on Tampereen seudun kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle suunnattu osaamisen kehittämispalvelu. Toiminta on suunnattu varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen henkilöstölle. Osake-toimintaa rahoittavat ja ohjaavat Tampereen kaupunkiseudun kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.