Hyppää sisältöön
Home Lähiruoan tie kauppaan on mutkikas

Lähiruoan tie kauppaan on mutkikas

Laajan kuluttajille tehdyn kyselyn sekä lähiruokatuottajien ja kauppiaiden haastatteluiden perusteella tunnistettiin useita lähiruoan saatavuuteen liittyviä kehittämiskohteita päivittäistavarakaupoissa. Havainnot, konkreettisten kokeilujen tulokset ja toimintaideat on koottu nyt julkaistuun, vapaasti saatavilla olevaan oppaaseen.

Kauppojen ja lähiruokatuottajien välisessä toiminnassa on parantamista, ja etenkin keskinäistä vuorovaikutusta tarvitaan lisää. Tärkeää on myös parantaa pienten toimijoiden mahdollisuuksia toimia kaupan kumppanina. Molemminpuolista tietämystä tarvitaan tuotteiden menekistä, tuotepuutteista, hävikistä sekä tietoa kuluttajapalautteista. Helposti saatavilla olevan ja jalostetun tiedon puute sekä pienille toimijoille sopivien sähköisten järjestelmien puuttuminen haittaavat toiminnan kehittämistä.

Havainnot tehtiin Hämeen ammattikorkeakoulun vetämässä Hämäläinen lähiruokadialogi – lähiruokaa kestävästi kauppaan ja kuluttajalle –hankkeessa. Kysely tehtiin viidelle sadalle kanta- ja päijäthämäläiselle kuluttajalle sekä haastatteluita ja keskusteluja käytiin noin 40:n alan toimijan kanssa. Kuluttajakyselyn pohjalta luotiin lähiruokaa ostavien kuluttajien profiilit sekä selvitettiin kuluttajien ostoskäyttäytymistä lähiruokaa kohtaan. Niiden pohjalta todettiin mm. se, että lähiruokatuotevalikoiman laajentaminen ja myynti myös pienissä kaupoissa lisäisivät tuottajien kannattavuutta ja kuluttajien tietoisuutta sekä mielenkiintoa lähiruokaa kohtaan.

Hankkeen aineistojen perusteella lähdettiin innovoimaan uusia toimintamalleja ja pyrittiin konkreettisiin kokeiluihin. Esimerkiksi yhdessä yli vuoden mittaisessa kokeilussa lähiruokatuottaja pystyi kasvattamaan myyntiään merkittävästi sillä, että kaupalta saatua dataa jalostettiin ymmärrettävään muotoon, markkinointitoimenpiteisiin tehtiin muutoksia ja kokeiluja seurattiin tarkasti.

Tietoa lähiruoan matkaan päivittäistavarakauppaan ja kuluttajan ostoskoriin päätymiseen vaikuttavista asioista on koostettu tuoreeseen Lähiruoan tie kauppaan ja kuluttajan ostoskoriin –oppaaseen.

Maaseuturahaston tukema julkaisu Lähiruoan tie kauppaan ja kuluttajan ostoskoriin – opas lähiruokatuottajille ja kauppiaille löytyy sähköisenä Hämeen ammattikorkeakoulun e-julkaisusarjasta 1/2023 sekä selailtavana Issuu-julkaisuna.

Lisätietoja:

Sanna Lento
projektipäällikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu, Biotalousosaamisen yksikkö
puh. 040-5096443
sanna.lento@hamk.fi, 

Minna Kulju
tutkija
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Consumer research
puh. 050-3435696
minna.kulju@vtt.fi

Juha Ketola
toimitusjohtaja
Kauppavalmennus Oy
puh. 040-5748769
juha.ketola@kauppavalmennus.com