Hyppää sisältöön

Ympäristöasiat ovat minulle tärkeitä, jonka takia bio- ja elintarviketekniikka on minulle juuri oikea koulutus. Opinnoissa pääsen tutustumaan elintarvikeprosesseihin ja biomateriaaleihin, ja kuinka niitä voidaan vielä kehittää ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan. Pääsemme siis jo koulutuksessa pohtimaan ratkaisuja nykypäivän polttaviin kysymyksiin, kuten esimerkiksi ruokailutottumustemme aiheuttamiin ilmastopäästöihin ja yhteiskuntamme riippuvuuteen muovista.

Opintoihin kuuluu tavallisen opiskelun lisäksi myös yritysvierailuja ja -projekteja, sekä mikrobiologian ja kemian käytännön töitä koulun laboratorioissa. Opiskelu on työelämälähtöistä, ja erityisesti bio- ja elintarviketekniikan opiskelijoille tuntuu olevan kysyntää alan työpaikoilla.

Aino
Ensimmäisen vuoden opiskelija
Bio- ja elintarviketekniikka