Hyppää sisältöön

Monimuoto-opiskelu on mahdollistanut joustavasti työskentelyn terveydenhoitoalalla opintojen ohessa, minkä kautta ammattitaitoni on kehittynyt huimasti. Parasta opinnoissa on ollut aiemmin opitun teoriatiedon yhdistäminen kliiniseen käytännön työhön monipuolisissa työharjoitteluissa, mikä on avainasemassa ammatillisessa kehittymisessä sairaanhoitajana.

Suoritin yhden työharjoitteluistani vaihto-opiskelijana Ugandassa. Tämä tarjosi ainutlaatuisen kokemuksen sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti. Pääsin tutkimaan ja hoitamaan minulle täysin uusia sairauksia ja terveysongelmia olosuhteissa, jotka todella kehittivät ongelmanratkaisutaitojani sekä korostivat työskentelyssä käytettävää luovuutta ja joustavuutta.

Noora
Sairaanhoitajaopiskelija